WAŻNE INFORMACJE
  Przypominamy że wyliczoną w deklaracji opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania raz w miesiącu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu , którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

GMINA W OBIEKTYWIE

Razem bezpieczniej

razem bezpieczniej

PRAWO

 

bannery120x60

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj akty prawne
Status dokumentu:
Wydawnictwo:
Rok          Numer      Pozycja
   
Szukaj w tytule:

Bitwa pod zaborecznem

Jak co roku 2 lutego w Krynicach odbyły się uroczystości patriotyczne z okazji 65 rocznicy bitwy pod Zaborecznem…Organizatorzy: Wójt Gminy Krynice, Koło gminne OZŹBCh w Krynicach, Zespół Szkół w krynicach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach dołożyli wszelkich starań, aby wydarzenia tamtych dni zostały upamiętnione w sposób szczególnie uroczysty. W kościele parafialnym w Krynicach zgromadzili się uczestnicy tamtych wydarzeń, zaproszeni goście, młodzież gimnazjalna oraz mieszkańcy gminy Krynice. Uroczystą Mszę świętą celebrował i kazanie wygłosił kapelan kombatantów ks. kan. pułk. Michał Radej.

  Po mszy świętej kwiaty i wieńce pod pomnikiem Batalionów Chłopskich złożyli między innymi: przedstawiciel Wojewody Lubelskiego – Krzysztof Szwal, sekretarz powiatu zamojskiego – Jerzy Zawadzki, Starosta Tomaszowski – Jan Kowalczyk, przewodniczący Rady powiatu tomaszowskiego – Jan Dawidowski, prezes Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy BCh w Warszawie – Stanisław Ozonek, prezes Zarządu Okręgowego OZŻBCh w Zamościu – Edward Zubrzycki, Wójt Gminy Krynice – Janusz Bałabuch oraz przewodniczący Rady Gminy Krynice – Antoni Basak, Dyrektor Zespołu Szkół w Krynicach – Wacław Matwiej oraz Wicedyrektor – Agata Baj. Obecni także byli przedstawiciele Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z Zamościa, Tomaszowa Lub. i Łaszczowa, delegacje Kół Gminnych OZŻBCh w Łabuniach, Tarnawatce i Komarowie, Związek Inwalidów Wojennych w Tomaszowie, Związek Żołnierzy AK w Krynicach, a także poczty sztandarowe OSP z Krynic, Dąbrowy, Zadnogi, Dzierążni, Huty Dzierążyńskiej i Zwiartowa. Dalsza część uroczystości odbywała się w Publicznym Gimnazjum im. Batalionów Chłopskich w Krynicach. O wydarzeniach roku 1943 przypominał Stanisław Ozonek oraz Edward Zubrzycki. Za zasługi dla OZŻBCh zostali odznaczeni: ks. kan. pułk. kapelan Michał Radej, prezes Koła Gminnego OZŻBCh w Krynicach – Franciszek Gromek oraz Romuald Palonka, Tadeusz Osuch i Wacław Matwiej. Wójt Gminy Krynice Janusz Bałabuch wręczył uczestnikom walk pod Zaborecznem i Różą Dyplomy Uznania za odwagę i ogromny hart ducha wykazane w obronie Zamojszczyzny. Część artystyczna w wykonaniu młodzieży gimnazjalnej oraz chóru „Pojednanie” z Krynic wzruszyła wszystkich obecnych, a szczególnie bohaterów tamtych wydarzeń. Patriotyczne wiersze i pieśni wyciskały łzy i przywoływały wspomnienia.

LogoGminy

SMSKRYNICE

bip

obywatel

Pogoda

Stacja meteo umieszczona jest na budynku Urzędu Gminy Krynice

Weather Underground PWS IKRYNICE4

album 0001

ODPADY KOMUNALNE

POLECAMY:

Dzieje Miejscowości

Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj urzędy
US   ZUS   KRUS   Sąd  
Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com