WAŻNE INFORMACJE
  Przypominamy że wyliczoną w deklaracji opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania raz w miesiącu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu , którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

GMINA W OBIEKTYWIE

Razem bezpieczniej

razem bezpieczniej

987b

PRAWO

 

bannery120x60

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj akty prawne
Status dokumentu:
Wydawnictwo:
Rok          Numer      Pozycja
   
Szukaj w tytule:

Koniec roku z nowym budżetem

411x0 as-pieniadze-zloty-banknoty-2 1Gmina Krynice rozpocznie 2019 rok z nowym budżetem. Uchwałę, zakładającą ponad 14 milionów 800 tysięcy dochodów i około 16 milionów 260 tysięcy wydatków, rada gminy przyjęła na sesji w piątek 28 grudnia.

- W przyszłorocznym planie finansowym są m.in. pieniądze na budowę przedszkola i zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego w Krynicach, a także NA inwestycje drogowe oraz kilka zadań, które mają szanse na dotacje ze źródeł zewnętrznych - wylicza wójt gminy Krynice Jacek Wiśniewski.

Na rozpoczętą w tym roku budowę przedszkola w Krynicach radni zapisali w budżecie na 2019 rok 1 milion 70 tysięcy złotych. Na razie gmina realizuje tę inwestycję z własnych środków, ale jednocześnie szuka zewnętrznych źródeł finansowania.

Ponad 1 milion 160 tysięcy to pieniądze zabezpieczone przez radę na dalsze zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy zbiorniku wodnym w Krynicach, na które gmina pozyskała 500 tysięcy dotacji.

 

Na rozpatrzenie czekają wnioski o przyznanie dofinansowania kolejnych inwestycji. Chodzi o odbudowę drogi gminnej w Krynicach, uszkodzonej w wyniku wód opadowych i zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w miejscowości Majdan Sielec. Szacunkowa wartość pierwszego z tych
zadań to około 1 miliona złotych, w tym 800 tysięcy dotacji, zaś realizacja drugiego może kosztować 250 tysięcy złotych, z czego 200 tysięcy może stanowić dofinansowanie z budżetu państwa. Obydwie inwestycje mają szanse na wsparcie z rządowego programu usuwania skutków klęsk żywiołowych, którymi dysponuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W kończącym się roku Gmina Krynice złożyła również wniosek o przyznanie pieniędzy na budowę boiska przy miejscowej szkole podstawowej, która może kosztować około 630 tysięcy złotych przy dotacji w wysokości ponad 300 tysięcy.

W przyszłorocznym budżecie radni zapisali także 100 tysięcy złotych na przeprowadzenie audytu i opracowanie studium wykonalności termomodernizacji budynku SP w Krynicach. Wartość tej inwestycji szacuje się na około 1,5 miliona złotych, ale część środków samorząd również chce pozyskać ze źródeł zewnętrznych. Wniosek o przyznanie wsparcia ma być złożony do 4 lutego i jeśli zostanie rozpatrzony pozytywnie prace będą realizowane w 2020 roku.

Rada gminy zaplanowała w budżecie na 2019 rok również 250 tysięcy na wspólne z Powiatem Tomaszowskim inwestycje drogowe, a także pieniądze m.in. na dokończenie rozbudowy remizy OSP w Majdanie Krynickim, utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej w Dzierążni oraz budowę chodnika przy drodze powiatowej w Antoniówce i ciągu pieszo-jezdnego przy drodze krajowej nr 17.

bip

LogoGminy

SMSKRYNICE

button panel-radnego

raport1

obywatel

Pogoda

Stacja meteo umieszczona jest na budynku Urzędu Gminy Krynice

Weather Underground PWS IKRYNICE4

album 0001

ODPADY KOMUNALNE

POLECAMY:

Dzieje Miejscowości

Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj urzędy
US   ZUS   KRUS   Sąd  
Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com