Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

WAŻNE INFORMACJE
  NUMER ALARMOWY 24/7 TEL. 501 694 361 
W SPRAWIE AWARII WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI I INNYCH PILNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Rekrutacja seniorów rozpoczęta

as-seniorzy-7 Klub Seniora w Krynicach ma być otwarty w wakacje, ale jego pomysłodawcy już teraz rozpoczynają rekrutację chętnych. Miejsce spotkań i rekreacji starszych mieszkańców gminy powstanie w miejscowej świetlicy, a większość pieniędzy na jego utworzenie i prowadzenie krynicki samorząd pozyskał z Unii Europejskiej.

W klubie seniorzy będą mogli wymieniać się doświadczeniami, zdobywać nowe umiejętności i miło spędzać czas w towarzystwie rówieśników.
Z usług klubu będzie korzystać 20 kobiet i 10 mężczyzn, w tym 4 osoby niepełnosprawne w wieku co najmniej 60 lat. W nowej placówce będą się odbywać zajęcia kulinarne, wokalne, ruchowe, taneczne, komputerowe, rękodzielnicze oraz dotyczące zdrowego stylu życia. Seniorzy będą mogli również korzystać z porad diabetologa, psychologa i prawnika oraz wyjeżdżać na basen i na wycieczki. W planach są podróże w Bieszczady, do Łańcuta, Kazimierza Dolnego i Nałęczowa oraz do Kozłówki i do teatru w Lublinie.

Zainteresowane osoby mogą się zgłaszać do 7 czerwca do biura projektu,

Czytaj więcej: Rekrutacja seniorów rozpoczęta

Nowy okres rozliczeniowy za wodę

as-wodomierz2W gminie Krynice kończy się kolejny kres rozliczeniowy za wodę. Tak jak poprzednio, ze względu na pandemię koronawirusa, mieszkańcy są proszeni o samodzielny odczyt wodomierzy i przekazanie danych do urzędu gminy.

Informacje o zużyciu wody wraz z imieniem, nazwiskiem i adresem odbiorcy trzeba przekazać między 10 a 20 maja telefonicznie pod numer: 84 663 04 62, za pomocą SMS pod numer: 501 694 361 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
Odbiorcom, którzy w wyznaczonym terminie nie podadzą wskazań wodomierzy, faktura będzie wystawiona na podstawie średniego zużycia wody z poprzednich okresów rozliczeniowych.
Kolejne odczyty będą potrzebne w sierpniu i listopadzie.

Komunikat Prasowy

2021-05-07 Ustawa Konsultacje

Komunikat Prasowy
Konsultacje społeczne dokumentu określanego jako
projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej

Związek OSP RP realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów Ochotniczych Straży Pożarnych organizuje konsultacje społeczne przedstawionego przez Komendę Główną PSP dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej, mimo że z formalnego punktu widzenia konsultowany dokument jest co najwyżej propozycją przyszłego projektu ustawy.
Konsultacje odbywać się będą w trybie on-line i będą transmitowane on-line (szczegóły techniczne podane zostaną wkrótce na stronie www.zosprp.pl).
Problematykę zawartą w ww. dokumencie podzielono na 5 bloków tematycznych.
Dyskusji nad każdym z bloków poświęcony będzie osobny dzień konsultacji.
Harmonogram konsultacji:
• Blok nr 1 – „Organizacja systemu ratowniczego” – poniedziałek, 10 maja,
• Blok nr 2 – „Sprawy organizacyjne OSP, mundur, statut” – wtorek, 11 maja,
• Blok nr 3 – „OSP - finansowanie nadzór, kontrola” – środa, 12 maja,
• Blok nr 4 – „Działalność społeczna OSP” – czwartek, 13 maja
• Blok nr 5 – „Dodatek do emerytur” – piątek 14 maja.

pdf ikona Pełna treść komunikatu prasowego

Dzień Bibliotekarza

zyczenia biblioteka

Nabór uczestników do projektu "Gmina Krynice dla Seniora"

logoks

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY SENIORÓW  Z GMINY KRYNICE
DO UCZESTNICTWA W KLUBIE SENIORA
KTÓRY ZOSTANIE OTWARTY W LIPCU 2021 ROKU

 

Gmina Krynice ogłasza nabór uczestników do projektu „Gmina Krynice dla Seniora” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Całkowita wartość projektu: 767018,75 zł,

W tym wysokość dofinansowania: 648218,75 zł

 

W ramach projektu zostanie utworzony KLUB SENIORA
Klub Seniora będzie funkcjonował w budynku świetlicy wiejskiej w Krynicach od lipca 2021 r.

Projekt skierowany jest do 30 osób (20 kobiet, 10 mężczyzn), w tym minimum 4 osób niepełnosprawnych w wieku 60+ mieszkających na obszarze gminy Krynice.


W ramach Klubu Seniora oferujemy:

- zajęcia wokalne, zajęcia komputerowe, zajęcia z rękodzieła artystycznego,
- zajęcia kulinarne z elementów zdobienia stołów oraz czynności życia codziennego,
- edukację zdrowotną, poradę diabetologa, zajęcia z psychologii,
- zajęcia ruchowo-sportowe, zajęcia na basenie,
- poradnictwo dla seniora (wykłady i prelekcje z zakresu prawa, dyżur prawnika, spotkanie z policjantem),
- zajęcia taneczne, wieczorki taneczne,
- wyjazdy do teatru, wycieczki,
- usługi asystenckie świadczone dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny

 Kryteria rekrutacji:  
- wiek 60 lat i więcej,
- zamieszkanie na terenie gminy Krynice.

 

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w Biurze projektu mieszczącym się w Urzędzie Gminy Krynice, Krynice 1, 22-610 Krynice, pok. nr 2 i 3. Telefon kontaktowy: 84 663 04 61, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

 

Warunkiem przystąpienia do naboru jest zapoznanie się z Regulaminem projektu „Gmina Krynice dla Seniora” ( kliknij załącznik: Regulamin projektu ) i złożenie następujących dokumentów: 

1. Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie ( kliknij załącznik: formularz zgłoszeniowy )

2. Oświadczenie Uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych – RODO ( kliknij załącznik: oświadczenie RODO )

3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie wizerunku ( kliknij załącznik: oświadczenie )

4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie ( kliknij załącznik: deklaracja uczestnictwa )

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w biurze projektu: Urząd Gminy Krynice, Krynice 1, 22-610 Krynice, pokój nr. 2 i 3. w terminie do 7 czerwca 2021 r.


Do pobrania:

REGULAMIN PROJEKTU GMINA KRYNICE DLA SENIORA
ikona docZałącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie.
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych (RODO)
pdf ikonaZałącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie wizerunku.
pdf ikonaZałącznik nr 4 -
Deklaracja uczestnictwa w projekcie.
pdf ikonaZałącznik nr 5 - Karta oceny rekrutacji do projektu.

Retransmisja XXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Krynice - 4.05.2021 r.

 

koronawirus-780x420

bip

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

raport 2020

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

powszechny spis rolny 2020

nsp2021-830

Joomla template by ByJoomla.com