Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

NUMER ALARMOWY 24/7 TEL. 501 694 361 
W SPRAWIE AWARII WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI I INNYCH PILNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH
czym ogrzewasz dom
PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI!
Uwaga! Do 30 czerwca 2022 r. właściciele budynków, zarządy budynków również tych niemieszkalnych, w których są zainstalowane źródła ciepła lub spalania paliw, muszą złożyć deklarację czym są ogrzewane nieruchomości. Brak złożenia deklaracji grozi karą grzywny. Jeśli dom ma nowe źródło tzn. zainstalowane po 1 lipca 2021 r., to zgłoszenia trzeba dokonać w ciągu 14 dni. Deklarację złożysz w swoim Urzędzie Gminy. Deklaracja do pobrania - kliknij tutaj

Gminno-Parafialne Święto Plonów Krynice, 24.08.2014 r.

Mszę Świętą odprawił i homilię wygłosił proboszcz parafii w Krynicach ks. Zbigniew Mazurek.

Starościna dożynek Pani Anna Kołodziej mieszka w Zadnodze. Wspólnie z mężem Tadeuszem i trójką dzieci prowadzą gospodarstwo w którym uprawiają różnego rodzaju zboża, rośliny oleiste takie jak len czy rzepak oraz malinę jesienną. Ponadto Państwo Kołodziejowie zajmują się tłoczeniem Oleju Świątecznego Roztoczańskiego wpisanego na listę produktów tradycyjnych. Od stycznia 2014 roku pani Ania jest Sołtysem wsi Zadnoga.


Starosta dożynek Pan Dariusz Borek
jest mieszkańcem Krynic. Od urodzenia związany jest z rodzinną wsią. Wraz z żoną i dwójką dzieci prowadzi 25-hektarowe gospodarstwo. Jego gospodarstwo w większości nastawione jest na produkcję roślinną. Uprawia głównie pszenicę
i pszenżyto. Posiada różnego rodzaju maszyny rolnicze dostosowane do wymogów Unijnych. Poza pracą na gospodarstwie prowadzi usługi ciesielsko - dekarskie.  Gospodarstwo prowadzone jest w sposób wzorowy i stanowi przykład dla innych rolników.

Czytaj więcej: Gminno-Parafialne Święto Plonów Krynice,...

Wyprawka szkolna 2014

Uprzejmie informuję, że do dnia 9 września 2014 r.  w godz. od 8.00 do 13.00 - w sekretariatach:
1)    Zespołu Szkół w Krynicach
2)    Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej
3)    Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zwiartowie
przyjmowane będą wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

Czytaj więcej: Wyprawka szkolna 2014

Obwieszcznie Wójta Gmina Krynice

o przystąpieniu do sporządzania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice oraz prognozy i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w zmian studium

Pełna treść obwieszczenia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Dożynki 2014

 

 

 

 

Profilaktyka raka piersi

Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi realizowany w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych skierowany jest do grupy kobiet najbardziej zagrożonych rakiem piersi - w wieku od 50 do 69 lat (należy wziąć pod uwagę rok urodzenia):

  • które przez ostatnie dwa lata nie miały wykonywanej mammografii w ramach Programu;
  • otrzymały w ramach realizacji Programu pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy.

Idea badań przesiewowych polega na tym, że kierowane są do osób zdrowych, które nie mają objawów choroby, w celu wykrycia nowotworu lub stanu przednowotworowego.

Więcej informacji na stronie:  www.profilaktykaraka.coi.waw.pl

 

Modernizacja oddziałów przedszkolnych

Od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2014r. Gmina Krynice realizuje projekt systemowy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”.
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości pracy oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Zespole Szkół w Krynicach poprzez jego doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci w szczególności 3 i 4-letnich.
Cele szczegółowe projektu:
1. Stworzenie dzieciom warunków do uczestnictwa w zajęciach z zakresu podstawy programowej na świeżym powietrzu poprzez doposażenie istniejącego placu zabaw.
2. Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom, zwłaszcza 3 i 4-letnim poprzez dostosowanie pomieszczeń do możliwości i potrzeb dzieci najmłodszych.
3. Stworzenie warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci, w szczególności 3 i 4 lata, poprzez zakup dodatkowego wyposażenia.
 W ramach projektu zostaną wykonane następujące czynności:
 - rozbudowa istniejącego placu zabaw
- dostosowanie pomieszczeń do potrzeb i możliwości przedszkolaków
- zakup mebli, zabawek i pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych oraz sprzętu       multimedialnego.
Dzięki  realizacji tego projektu zostanie znacznie podniesiony standard funkcjonowania i edukacji dzieci w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.

 

koronawirus-780x420

bip

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

raport 2020

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

powszechny spis rolny 2020

nsp2021-830

Joomla template by ByJoomla.com