Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

NUMER ALARMOWY 24/7 TEL. 501 694 361 
W SPRAWIE AWARII WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI I INNYCH PILNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH
czym ogrzewasz dom
PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI!
Uwaga! Do 30 czerwca 2022 r. właściciele budynków, zarządy budynków również tych niemieszkalnych, w których są zainstalowane źródła ciepła lub spalania paliw, muszą złożyć deklarację czym są ogrzewane nieruchomości. Brak złożenia deklaracji grozi karą grzywny. Jeśli dom ma nowe źródło tzn. zainstalowane po 1 lipca 2021 r., to zgłoszenia trzeba dokonać w ciągu 14 dni. Deklarację złożysz w swoim Urzędzie Gminy. Deklaracja do pobrania - kliknij tutaj

Odpady komunalne - Informacja

 

Zgodnie z Uchwałą nr XXXI/251/2013 Rady Gminy Krynice dla gospodarstw domowych 1 osobowych opłata za odpady segregowane uległa zmianie i wynosi 15,00zł miesięcznie. Nowa stawka obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku.

 

 

 Mobilny PSZOK prowadzony przez firmę PGK Biłgoraj znajduje się pod adresem:

Krynice 136 (SKR)

Harmonogam otwarcia PSZOK 2013/2014r.

Data 31.10.2013 24.04.2014 30.10.2014
Od 08.00 08.00 08.00 
Do 20.00 20.00  20.00 

 Do PSZOK dostarczać można: chemikalia, meble i inne odpady wielogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady zielone i biodegradowalne, popiół i zużyte opony

 REGULAMIN PSZOK

Wynik otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego

Na podstawie art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536,z późn. zm.)
– po rozpatrzeniu złożonych ofert do realizacji w 2014 roku przyjęto ofertę  Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim.
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Krynice do Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy  w Tomaszowie Lubelskim celem spełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,  za kwotę  6.000 zł.

Wójt Gminy
Janusz Bałabuch

Bajkowy Bal Przebierańców

Życzenia Bożonarodzeniowe

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, mieszkańcom gminy Krynice składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech nadchodzące święta będą niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień, by upłynęły w spokoju, radości, wśród rodziny i przyjaciół. W nadchodzącym Nowym Roku 2014 życzymy dużo zdrowia, szczęścia, i spełnienia najskrytszych marzeń.


   Antoni Basak                                            Janusz Bałabuch
  Przewodniczący Rady Gminy                         Wójt Gminy

 

BEZPŁATNE SZKOLENIA „AKADEMIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH”

Związek Młodzieży Wiejskiej zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu „Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w województwie lubelskim”, Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. Powyższy projekt realizowany jest w partnerstwie ze wspólnotą samorządową – Województwem Lubelskim.

Szkolenia „Akademia Konsultacji Społecznych” przeznaczone są głównie dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych (w tym rolników z województwa lubelskiego), w szczególności z powiatów: bialskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, kraśnickiego, lubelskiego, radzyńskiego i tomaszowskiego.

 

Czytaj więcej: BEZPŁATNE SZKOLENIA „AKADEMIA KONSULTACJI...

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Krynice

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.Uz2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Krynice Nr XXIX/246/2013 z dnia 07 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krynice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

WÓJT GMINY KRYNICE
ogłasza
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania


I Nazwa zadania:
Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Krynice do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim celem spełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE Wójta Gminy Krynice

koronawirus-780x420

bip

KrynicePieknazNatury

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

raport 2020

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

Joomla template by ByJoomla.com