Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

NUMER ALARMOWY 24/7 TEL. 501 694 361 
W SPRAWIE AWARII WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI I INNYCH PILNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH
czym ogrzewasz dom
PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI!
Uwaga! Do 30 czerwca 2022 r. właściciele budynków, zarządy budynków również tych niemieszkalnych, w których są zainstalowane źródła ciepła lub spalania paliw, muszą złożyć deklarację czym są ogrzewane nieruchomości. Brak złożenia deklaracji grozi karą grzywny. Jeśli dom ma nowe źródło tzn. zainstalowane po 1 lipca 2021 r., to zgłoszenia trzeba dokonać w ciągu 14 dni. Deklarację złożysz w swoim Urzędzie Gminy. Deklaracja do pobrania - kliknij tutaj

Dożynki w Zwiartowie

OGŁOSZENIE O NABORZE DZIECI DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

Zespół Szkół w Krynicach ogłasza nabór dzieci chętnych do uczęszczania do punktu przedszkolnego. Zasady naboru i uczestnictwa w projekcie reguluje Regulamin rekrutacji kadry i uczestników oraz uczestnictwa w projekcie „Klub Przedszkolaka w Krynicach”.
Do klubu w pierwszej kolejności przyjmowane będą :
a) dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Krynice,
b) dzieci pochodzące z rodzin korzystających z pomocy społecznej (wymagane
zaświadczenie z GOPS potwierdzające stan faktyczny),
c) dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych oraz osób samotnie
wychowujących dzieci,
d) następnie decydowała będzie kolejność zgłoszeń.
Do punktu przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci niepełnosprawne w stopniu
lekkim lub umiarkowanym.

 

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE O NABORZE DZIECI DO PUNKTU...

Komunikat w sprawie stypendium szkolnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach
ogłasza nabór wniosków na  stypendium szkolne
na rok szkolny 2013/2014.

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie wszystkich typów szkół oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Czytaj więcej: Komunikat w sprawie stypendium szkolnego

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003r., poz. 687 tekst jednolity) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 15 lipca 2013r. na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na:
rozbudowie drogi krajowej Nr 17 na odcinku Łabunie Reforma – Polanówka od km 191+200 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3265L w km 193+596 (wraz ze skrzyżowaniem).

 Więcęj informacji TUTAJ

Długoletnie pożycie małżeńskie

W dniu 25 czerwca 2013 r. w Krynicach odbył się jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego na którym Wójt Gminy Krynice Pan Janusz Bałabuch wręczył parom odznaczenia przyznane przez Prezydenta RP .W uroczystości uczestniczył Pan Rober Kuźniarz  członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego. Odznaczenia otrzymali:

Czytaj więcej: Długoletnie pożycie małżeńskie

Sobótka wędkarska

koronawirus-780x420

bip

KrynicePieknazNatury

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

raport 2020

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

Joomla template by ByJoomla.com