Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

WAŻNE INFORMACJE
  NUMER ALARMOWY 24/7 TEL. 501 694 361 
W SPRAWIE AWARII WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI I INNYCH PILNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Utrwalić wspomnienia, zachować pamięć…

izba-pamieci-aSzkoła Podstawowa w Krynicach przygotowuje Izbę Pamięci. Do jej współtworzenia zachęca byłych i obecnych uczniów, nauczycieli i innych pracowników oraz sympatyków placówki.

- Po ubiegłorocznej termomodernizacji budynek szkolny jest bardziej estetyczny i funkcjonalny. Przed kilkoma dniami zostało otwarte wybudowane od podstaw przedszkole, które swoją klasą i nowoczesnością przewyższa wiele obiektów oświatowych w powiecie tomaszowskim. Niebawem będzie też czynne wielofunkcyjne boisko. I kiedy tak bardzo cieszymy się z teraźniejszości i wybiegamy myślami w przyszłość, przychodzi czas na oddanie pokłonu przeszłości - wyjaśniają pomysłodawcy izby pamięci.
W ten sposób chcą godnie upamiętnić wszystkich, którzy tworzyli historię szkoły, doceniając m.in. dawnych dyrektorów, nauczycieli, uczniów i pracowników oraz utrwalić wydarzenia z nimi związane. Dlatego proszą osoby, którym zależy na zachowaniu wspomnień, o przekazanie oryginałów lub kopii starych zdjęć z dawnym wyglądem budynku szkolnego oraz uroczystościami i innymi wydarzenia z życia placówki. Mile widziane będą również dawne świadectwa, zeszyty, kroniki klasowe, spisane w uczniowskich pamiętnikach wspomnienia bądź inne dokumenty.

Czytaj więcej: Utrwalić wspomnienia, zachować pamięć…

Liczymy się dla Polski

spis 2021

„Liczymy się dla Polski”

Od 1 kwietnia trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Z uwagi na obecne zagrożenie epidemiczne związane z COVID-19 w celu umożliwienia efektywnego przeprowadzenia spisu Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 1 kwietnia 2021 r. ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021.

Głównym celem nowelizacji ustawy jest wydłużenie czasu realizacji NSP 2021 w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 o 3 miesiące, tj. do 30 września 2021.

Podstawową metodą spisu jest samospis internetowy poprzez formularz spisowy dostępny na stronie spis.gov.pl.

Każda z osób podlegających spisowi może skorzystać ze spisu „na żądanie” - wystarczy zadzwonić na Infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych.

Jeżeli ktoś nie ma komputera, dostępu do Internetu lub potrzebuje pomocy by się spisać, będzie mógł skorzystać bezpłatnie z udostępnionego na terenie gminy lub w Urzędzie Statystycznym w Lublinie i jego Oddziałach pomieszczenia ze stanowiskiem komputerowym umożliwiającym przeprowadzenie samospisu. Taka forma spisu będzie możliwa tylko w przypadku gdy sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

Samospis internetowy trwa od 1 kwietnia do 30 września br. Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie przez Internet lub infolinię do 3 maja, dopiero od 4 maja br. sukcesywnie będą kontaktować się rachmistrze, aby zrealizować spis w formie wywiadu telefonicznego.

Więcej informacji o spisie można znaleźć na stronie dedykowanej Narodowemu Spisowi Powszechnemu Ludności i Mieszkań 2021: spis.gov.pl.

Powiatowe nagrody za wielkanocne stroiki i pisanki

wielkanocny2021-wyniki-6Młodzi plastycy z gminy Krynice są wśród laureatów 20. Powiatowego Konkursu Plastycznego "Wielkanocne stroiki i pisanki". Na liście ogłoszonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tomaszowie Lubelskim znaleźli się: Kinga Gałka, Teresa Szelewicz, Martyna Luciak, Marcin Rarot i Dawid Kurzyński. Wszyscy uczą się w Szkole Podstawowej w Krynicach.

Kinga Gałka otrzyma nagrodę w kategorii uczniów klas I - III za stroik. W tej samej grupie wiekowej nagrodę za palmę odbierze Teresa Szelewicz. Wśród plastyków z klas VII - VIII na nagrody zasłużyli Martyna Luciak i Marcin Rarot, a Dawid Kurzyński otrzyma wyróżnienie. Cała trójka została doceniona przez jury za wielkanocne stroiki. Po odbiór nagród organizatorzy zapraszają laureatów od czwartku 15 kwietnia.

W konkursie powiatowym wzięło udział ponad 300 prac. Z gminy Krynice zostały zgłoszone 22 propozycje, wybrane w etapie gminnym spośród 47, w tym 8 pisanek, 33 stroików i 6 palm.

Nagrody za wielkanocne stroiki i pisanki przyznane

wielkanocny2021-wyniki-6 20 Gminny Konkurs Plastyczny "Wielkanocne stroiki i pisanki" został rozstrzygnięty. Jury oceniło 47 prac, w tym 8 pisanek, 33 stroiki i 6 palm, przyznając 22 nagrody w czterech kategoriach wiekowych. Najładniejsze pisanki w najmłodszej grupie autorów w wieku przedszkolnym przygotowały Gabriela Szlendak z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Zuzanna Buczak ze Szkoły Podstawowej w Krynicach. Jedyną nagrodę w kategorii uczniów klas I - III otrzyma Anna Wawrzusiszyn z SP Krynice, a w kategorii uczniów klas VII - VIII i szkół ponadpodstawowych - Marcin Rarot także z SP Krynice.

Czytaj więcej: Nagrody za wielkanocne stroiki i pisanki przyznane

Kolejna inwestycja wodno-kanalizacyjna

411x0 as-kanalizacja-3 Nowy odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Majdan Sielec w gminie Krynice będzie dłuższy niż pierwotnie zakładano. Na budowę kolejnego fragmentu wodociągu samorząd otrzyma pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W Majdanie Sielcu gmina zrealizuje dwie inwestycje. - Ponad 900 metrów sieci wybuduje dzięki wsparciu z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a dotacja z RFIL zostanie wykorzystana na ułożenie kolejnych prawie 4 kilometrów wodociągu. Po zakończeniu tych robót dostęp do gminnej sieci wodociągowej będą mieć prawie wszyscy mieszkańcy tej miejscowości - tłumaczy wójt gminy Krynice Jacek Wiśniewski.

Dzięki środkom z RFIL samorząd chce również rozwiązać problem z przerwami w dostawach wody, które zdarzają się z powodu braku prądu, na przykład w związku z silnym wiatrem czy obfitymi opadami śniegu. By tak się stało w stacji uzdatniania w Dąbrowie, z której są zaopatrywani odbiorcy z miejscowości Majdan Sielec, ma być postawiony dodatkowy zbiornik na wodę. Oprócz tego samorząd zamierza wyremontować budynek stacji, który tak jak cała sieć w tej okolicy, ma ponad pół wieku.

Szacuje się, że planowane prace mogą kosztować 2 miliony 900 tysięcy złotych. Z RFIL samorząd chciał pozyskać na ten cel 2 miliony, ale ostatecznie otrzyma połowę tej kwoty.

Władze gminy mają nadzieję, że w tym roku uda się wybrać wykonawcę robót, a jeśli pogoda pozwoli, to być może rozpocząć też pierwsze prace. Cała inwestycja ma być zrealizowana w 2022.

Zdecydowanie bardziej zaawansowany jest projekt, współfinansowany z PROW. W tym przypadku, poza nowym odcinkiem sieci wodociągowej w Majdanie Sielcu, kolejny fragment zostanie wybudowany w Antoniówce. Poza tym w tej drugiej miejscowości jest planowana przebudowa istniejącej stacji wodociągowej i budowa oczyszczalni ścieków, która będzie obsługiwać miejscową świetlicę, ale w przyszłości może być rozbudowana i udostępniona innym odbiorcom.

Oczyszczalnia w Antoniówce i wodociąg w Majdanie Sielcu mają być gotowe do końca października 2021 roku, a sieć i stacja wodociągowa w Antoniówce - rok później.

Prace będą kosztować prawie 1 milion złotych. Dotacja z PROW powinna wystarczyć na pokrycie ponad połowy kosztów.

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE

FE Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.

Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli łącznie około 76 miliardów euro. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. Do 22 lutego br. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wpłynęło poprzez formularz ponad 5 tys. uwag ze strony wielu środowisk - administracji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak również indywidualnych osób.

Czytaj więcej: Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji...

nsp2021-830

koronawirus-780x420

bip

SMSKRYNICE

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

raport 2020

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

powszechny spis rolny 2020

Joomla template by ByJoomla.com