Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

WAŻNE INFORMACJE
  NUMER ALARMOWY 24/7 TEL. 501 694 361 
W SPRAWIE AWARII WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI I INNYCH PILNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Nabór kandydatów na rodziny zastępcze

xrodzinyPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuje, że trwa ciągły nabór kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe oraz rodziny zastępcze niezawodowe.

Żeby zostać rodzicem zastępczym, trzeba spełnić kilka kryteriów m.in. mieć stałe źródło utrzymania i odpowiednie warunki lokalowe. Ważne są także predyspozycje kandydata i motywacja do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Na etapie kwalifikacyjnym psycholog sporządza opinię o predyspozycjach i motywacji potencjalnych rodziców. Jeśli uzyskają pozytywną ocenę, biorą oni udział w nieodpłatnym szkoleniu, po którym otrzymują zaświadczenie o tym, że mogą pełnić funkcję rodziny zastępczej. Zawodowi rodzice zastępczy dostają wynagrodzenie za opiekę nad dziećmi.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 68, pokój 69, gdzie pracownicy udzielają szczegółowych informacji, we wszystkie dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00. Zachęcamy również do kontaktu pod nr  tel. 84 664 3590 wew.83.

https://www.youtube.com/watch?v=sKjq6hjAHE8

Zwolnienie z części opłaty za kompostowanie bioodpadów

2898 encart zoomWójt Gminy Krynice informuje, iż zgodnie z uchwałą Nr XXV/207/2021 Rady Gminy Krynice z dnia 26 sierpnia 2021 roku, na terenie gminy Krynice możliwe jest zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł od osoby.
Zwolnienie będzie przysługiwało od miesiąca, w którym właściciel nieruchomości zadeklaruje kompostowanie bioodpadów. Aby skorzystać z tego zwolnienia należy wypełnić deklarację o wysokości opłaty, na nowym wzorze dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy w Krynicach.
ZASADY KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW
1. Kompostowanie prowadzi się w gotowych kompostownikach ogrodowych, w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu bądź w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo.
2. Kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie prowadzi się w dołach oraz zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza.
3. Kompostownik lub pryzma musi zapewnić prawidłowy proces kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w warunkach tlenowych w okresie całego roku oraz nie może stwarzać uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.
Oświadczając, że nieruchomość jest wyposażona w kompostownik, w którym zagospodarowane będą bioodpady stanowiące odpady komunalne oznacza, że nie ma możliwości wystawiania bioodpadów w dniu ich odbioru.
Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie:
1. Nie posiada kompostownika przydomowego,
2. Nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
3. Uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, ze stanem faktycznym
Wójt Gminy Krynice w drodze decyzji orzeka utratę prawa do zwolnienia.

Nagrody w konkursie fotograficznym rozdane

roztoczanskie-drzewo2021-po-wernisazu-1 O świcie i o zmierzchu, w zieleni i purpurze, pełne nostalgii i tajemniczości. Piękne kadry drzew Roztocza można oglądać na fotografiach w Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach. Placówka zaprasza na wystawę prac uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "Moje roztoczańskie drzewo". Jego podsumowanie odbyło się podczas wernisażu w niedzielę 26 września. Na plenerową ekspozycję zostało zakwalifikowanych 40 zdjęć 26 autorów, wybranych spośród prawie 150 propozycji zgłoszonych w trzeciej edycji konkursu. Lista laureatów została ogłoszona na początku miesiąca, ale o podziale nagród i wyróżnień wszyscy dowiedzieli się w niedzielne popołudnie.
Trzecia edycja konkursu po raz drugi odbywała się pod prestiżowym patronatem Fotoklubu RP, co oznaczało m.in., że zdobywcy 1, 2 i 3 miejsca otrzymali medale "Za twórczość fotograficzną".
W kategorii dorosłych autorów złoty medal otrzymał Paweł Ferenc z Nowego Sącza za pracę "Lipcowy poranek", srebrny medal trafił do Krystiana Kłysewicza z Horyńca-Zdroju za "Zmierzch życia", a brązowy odebrał Bogusław Pupiec z miejscowości Łabuńki Pierwsze za zdjęcia pod tytułem "Buk Bartosz".

Czytaj więcej: Nagrody w konkursie fotograficznym rozdane

O książkach i czytaniu z Wiesławem Drabikiem

drabik-w-sp-krynice-1 Autor ponad 250 książek dla dzieci Wiesław Drabik był bohaterem spotkania, które w środę 22 września odbyło się w Szkole Podstawowej w Krynicach. Wzięli w nim udział pierwszo- i drugoklasiści, którzy nie byli wyłącznie biernymi słuchaczami, ale również chętnie angażowali się w zabawy prowadzone przez pisarza. Pochodzący z Krakowa Wiesław Drabik z wykształcenia jest chemikiem, a z zamiłowania malarzem. Jego książki, w tym pełne humoru wierszowane bajki, są chętnie czytane przez najmłodszych.
Potwierdziły to dzieci ze szkoły w Krynicach, biorąc udział w konkursach ze znajomości książek Wiesława Drabika. Autor prezentował ich fragmenty, a także bawił się z uczniami w odgadywanie rymów.
Na zakończenie spotkania mali czytelnicy mogli kupić książki Wiesława Drabika z osobistą dedykacją autora.
Spotkanie zorganizowały Biblioteka Publiczna Gminy Krynice i jej filia w Hucie Dzierążyńskiej przy współpracy z biblioteką szkolną.
Wszystkich, którzy chcieliby zapoznać się z twórczością Wiesława Drabika, bibliotekarki zapraszają do gminnych placówek, które w swoich zbiorach mają bogaty księgozbiór tego pisarza.

Więcej zdjęć na ias24.eu

Gala konkursu fotograficznego z drzewem w roli głównej

roztoczanskie-drzewo2021-przed-wernisazem-plakat Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "Moje roztoczańskie drzewo" odbiorą nagrody i pokażą swoje prace szerszej publiczności. Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach w niedzielę 26 września organizuje galę podsumowującą konkurs. Oprócz otwarcia wystawy będzie jej towarzyszyć kilka innych wydarzeń, w tym koncert retro.

Plenerowy wernisaż rozpocznie się na placu przy GOK w Krynicach o 14.00. Na wystawie znajdzie się 40 zdjęć 26 autorów, wybranych spośród prawie 150 propozycji zgłoszonych w trzeciej edycji konkursu. Jego wyniki zostały ogłoszone już na początku miesiąca. Nagrody i wyróżnienia trafią do 9 autorów m.in. z Zamościa, Marcinkowic w Małopolsce, Nowego Sącza, Horyńca-Zdroju, Lublina i Rudy Wołoskiej.

Trzecia edycja konkursu po raz drugi odbywała się pod prestiżowym patronatem Fotoklubu RP, co oznacza m.in., że zdobywcy 1, 2 i 3 miejsca otrzymają złote, srebrne i brązowe medale "Za twórczość fotograficzną".
W ramach wernisażu będzie można posłuchać gawędy o drzewach, a także obejrzeć występy Natalii Kowalczuk i Mateusza Lenarda z krynickiego ośrodka kultury. Z koncertem zatytułowanym "Powróćmy jak za dawnych lat" wystąpi Trio Beethovenowskie z Mariką Kraujutowicz.

Do udziału w niedzielnej gali zapraszają organizatorzy z GOK w Krynicach, współorganizatorzy z Nadleśnictwa Tomaszów oraz patroni honorowi, którymi są FotoKlub RP i wójt gminy Krynice.

Boisko przy szkole gotowe

boisko-przy-sp-krynice-gotowe-1 Po wielu latach Szkoła Podstawowa w Krynicach doczekała się własnego boiska piłkarskiego. Zakończona właśnie budowa była współfinansowana ze środków budżetu państwa. Krynicka podstawówka została wybudowana w latach 60. minionego wieku, ale zajęcia wychowania fizycznego i zawody sportowe odbywały się dotąd na gminnym obiekcie, który znajduje się przy drodze krajowej numer 17. Teraz placówka ma własne boisko z drenażem, piłkochwytami, oświetleniem i drogą dojazdową.

boisko-przy-sp-krynice-gotowe-5Pierwotnie zakładano, że budowa obiektu będzie kosztować ponad 1 milion złotych, ale ostatecznie przetarg na wykonanie robót wygrała firma, która zaproponowała cenę nieznacznie przekraczającą 580 tysięcy.

Miejscowy samorząd wyłożył na ten cel połowę środków. Na resztę pozyskał dotację z ministerstwa sportu w ramach "Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Sportowa Polska".

Więcej zdjęć na ias24.eu

nsp2021-830

koronawirus-780x420

bip

SMSKRYNICE

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

raport 2020

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

powszechny spis rolny 2020

Joomla template by ByJoomla.com