Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

WAŻNE INFORMACJE
  NUMER ALARMOWY 24/7 TEL. 501 694 361 
W SPRAWIE AWARII WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI I INNYCH PILNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

GMINA W OBIEKTYWIE

LogoGminy

Razem bezpieczniej

razem bezpieczniej

987b

PRAWO

 

bannery120x60

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj akty prawne
Status dokumentu:
Wydawnictwo:
Rok          Numer      Pozycja
   
Szukaj w tytule:

Debata nad raportem o stanie Gminy Krynice za 2019 rok

STR TYTUŁOWA NR 3

Zgłoszenie do udziału w debacie nad
raportem o stanie Gminy Krynice za 2019 rok

 

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Krynice przedstawia Radzie Gminy Raport o stanie Gminy Krynice za rok 2019 w terminie do dnia 31 maja 2020 r.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.
W debacie nad Raportem o stanie Gminy Krynice za 2019 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób do Przewodniczącego Rady Gminy w Krynicach.
Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”
Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Krynice odbędzie się 18 czerwca 2020 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 17 czerwca 2020 r. (środa) do godz. 1530 w pok. nr 4 Urzędu Gminy w Krynicach. Formularz zgłoszenia dostępny jest poniżej, a także w Biurze Rady Gminy.

 

ikona doc ZGŁOSZENIE

RAPORT O STANIE GMINY KRYNICE ZA 2019 ROK


Przewodnicząca Rady Gminy Krynice
/-/ Bogumiła Dziubińska

Z okazji Dnia Dziecka...

zyczenia0106

Szkolenia na terenie Gminy Krynice

plakat-na-kombajn-03.06.20- jpg

WZKI-I-ADOWARKI-plakat jpg

Więcej sprzętu do zdalnego nauczania

411x0 zdalne-laptopyDzięki wsparciu Unii Europejskiej Gmina Krynice doposaży szkoły w kolejny sprzęt do organizacji zdalnego nauczania. Po ponad 20 laptopach, współfinansowanych ze środków programu "Zdalna szkoła", miejscowy samorząd kupi następne, na które pozyskał dotację w drugiej edycji tego programu.

- W ramach "Zdalnej szkoły plus" z pomocy skorzystają przede wszystkim uczniowie z rodzin wielodzietnych. Na zakup sprzętu otrzymamy prawie 45 tysięcy złotych, które powinny wystarczyć na zakup około 17 laptopów - szacują autorzy wniosku o przyznanie środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Po ogłoszeniu listy samorządów, których wnioski zyskały akceptację Centrum Projektów Cyfrowych, kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy o przyznaniu pieniędzy. Kryniccy samorządowy szacują, że zakupy uda się sfinalizować w ciągu kilku tygodni, a nowy sprzęt trafi do uczniów przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Pieniądze z pierwszej edycji programu Gmina Krynice wykorzystała na zakup 22 laptopów, które trafiły do prowadzonej przez samorząd szkoły w Krynicach oraz placówek niepublicznych w Hucie Dzierążyńskiej i Żwiartowie.

Dzień Samorządu Terytorialnego

30 lecie samorządu

Apel

obywateluuwagaDrodzy Mieszkańcy!

Wójt Gminy Krynice apeluje o zachowanie porządku, w związku z pojawiającym się problemem zanieczyszczenia przestrzeni publicznej przez zużyte maseczki i jednorazowe rękawiczki stosowane w czasie pandemii i wrzucanie tych odpadów do koszy.   Leżące na parkingach, chodnikach, trawnikach maseczki i rękawiczki mogą stanowić realne zagrożenia epidemiologiczne nie tylko dla sprzątających, ale także dla przechodzących osób.
Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego środki zapobiegawcze takie jak maseczki i rękawiczki powinny być wrzucane do pojemnika lub worka na odpady zmieszane.
Jeżeli nie znajdujemy się w pobliżu swojego miejsca zamieszkania to nie wyrzucajmy ich na ulice. Najlepszym rozwiązaniem jest wrzucenie do zamkniętych koszy. Jeśli kosze są otwarte, to powinniśmy zwinąć zużyte maseczki i rękawiczki, ewentualnie włożyć je do woreczka jednorazowego i wyrzucić, chroniąc je w ten sposób przed wiatrem i ptakami.
Przypominamy również, że zaśmiecając miejsce publiczne, możemy narazić się na mandat w wysokości do 500 zł.


Wójt Gminy Krynice
/-/ Jacek Wiśniewski

koronawirus-780x420

bip

SMSKRYNICE

POMOC PRAWNA

Grafika

button panel-radnego

STR TYTUŁOWA NR 3

Pogoda

Stacja meteo umieszczona jest na budynku Urzędu Gminy Krynice

Weather Underground PWS IKRYNICE4

ODPADY KOMUNALNE

POLECAMY:

obywatel

album 0001

Dzieje Miejscowości

kdz.baner .01.300x250-1

Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj urzędy
US   ZUS   KRUS   Sąd  
Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com