Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

NUMER ALARMOWY 24/7 TEL. 501 694 361 
W SPRAWIE AWARII WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI I INNYCH PILNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH
czym ogrzewasz dom
PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI!
Uwaga! Do 30 czerwca 2022 r. właściciele budynków, zarządy budynków również tych niemieszkalnych, w których są zainstalowane źródła ciepła lub spalania paliw, muszą złożyć deklarację czym są ogrzewane nieruchomości. Brak złożenia deklaracji grozi karą grzywny. Jeśli dom ma nowe źródło tzn. zainstalowane po 1 lipca 2021 r., to zgłoszenia trzeba dokonać w ciągu 14 dni. Deklarację złożysz w swoim Urzędzie Gminy. Deklaracja do pobrania - kliknij tutaj

Absolutorium za budżet przyjęte

600x0 as-pieniadze-zloty-banknoty-4 Wójt gminy Krynice Jacek Wiśniewski otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. W głosowaniu, które odbyło się na sesji w czwartek 23 czerwca, za przyjęciem uchwały w tej sprawie opowiedzieli się wszyscy radni, biorący udział w obradach.

Podsumowując 2021 rok wójt Wiśniewski ocenia, że pod względem inwestycyjnym był bardzo udany. - Nigdy wcześniej nie mieliśmy tak dużo środków zewnętrznych. Ich rozsądne wykorzystanie to oczywiście poważne wyzwanie dla samorządu, ale efekty widać gołym okiem. Mieszkańcy doceniają te starania, bo przekonują się, że komfort życia systematycznie poprawia się - cieszy się w rozmowie z Informacyjną Agencją Samorządowa Jacek Wiśniewski.

W ubiegłym roku na inwestycje Gmina Krynice wydała około 2 milionów 350 tysięcy złotych. Najbardziej kosztowne były zadania realizowane w miejscowej szkole podstawowej i na drodze w Polanach. Na budowę dodatkowej klatki schodowej z sanitariatami w podstawówce w Krynicach trzeba było wydać około 600 tysięcy złotych. Większość, bo 570 tysięcy, pochodziło z pierwszej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Budowa boiska z drenażem, piłkochwytami, oświetleniem i drogą dojazdową to wydatek rzędu prawie 590 tysięcy złotych, a z własnego budżetu gmina pokryła połowę kosztów. Reszta to środki z ministerstwa sportu. Z kolei na zabezpieczenie i utwardzenie dna wąwozu lessowego na drodze w Polanach samorząd przeznaczył prawie 330 tysięcy złotych, z czego 250 tysięcy złotych pozyskał z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Plan dochodów na 2021 rok został wykonany w 99,52%, a wydatków w 95,21%. Wykonanie ubiegłorocznego budżetu pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa, a podczas czwartkowej sesji jej opinie podzieliła rada gminy.

Szkolenie z obsługi kombajnu, kurs UDT wózki widłowe

PLAKAT KOMBAJNY 29.06.22


 

WÓZKI I ŁADOWARKI 29.06.22

XXIII Święto Sportu Powiatu Tomaszowskiego

LZS plakat

Droga w Dzierążni przebudowana

droga-w-dzierazni2022-end-a Zakończyła się przebudowa kolejnego fragmentu drogi w Dzierążni w gminie Krynice. Realizacja inwestycji trwała nieco krócej niż pierwotnie planowano, a prawie wszystkie koszty samorząd pokrył dotacją z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład".

Prace były prowadzone na odcinku o długości około 1 kilometra, od fragmentu, który został poprawiony wiosną ubiegłego roku. Wcześniej droga w Dzierążni była utwardzana różnymi materiałami, ale to nie zdawało egzaminu. Teraz została wyłożona częściowo asfaltem i kostką. Poza tym przy miejscowym kościele zostały wykonane parkingi.

droga-w-dzierazni2022-end-bŁącznie z budową kanału technologicznego prace kosztowały prawie 1 milion 140 tysięcy złotych, z czego 95 procent to pieniądze z "Polskiego Ładu".

To jedno z trzech zadań, współfinansowanych z tego źródła. Drugim jest, kończąca się już, rozbudowa wodociągu w miejscowości Majdan-Sielec, a trzecim rozbudowa poddasza Gminnego Ośrodka Kultury w Krynicach. W tym ostatnim przypadku wykonawca robót powinien zostać wybrany w lipcu, a cała inwestycja zakończy się w 2023 roku.

Otwarcie przedszkola na podsumowanie dwuletnich inwestycji

przedszkole-otwarte-krynice-1Przedszkole Publiczne w Krynicach działa od początku obecnego roku szkolnego, ale jego oficjalne otwarcie odbyło się w poniedziałek 13 czerwca. Uroczystość była jednocześnie podsumowaniem trzech innych inwestycji, które miejscowy samorząd zrealizował w tym miejscu przez ostatnie dwa lata. Chodzi o termomodernizację budynku szkolnego oraz budowę dodatkowej klatki schodowej i nowego boiska. Cześć oficjalną uroczystości poprzedziła msza święta, którą w kościele w Krynicach odprawił proboszcz miejscowej parafii ksiądz Mariusz Łoza. Po eucharystii nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi i odsłonięcie tablicy poświęconej Marii Kaczyńskiej, która jest patronką nowego przedszkola.
przedszkole-otwarte-krynice-3Budowę obiektu i pozostałe inwestycje podsumowali wójt gminy Krynice Jacek Wiśniewski i dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krynicach Agata Baj, a wśród świadków tego wydarzenia byli: poseł Tomasz Zieliński, radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Robert Bondyra, dyrektor zamojskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie Monika Żur, starosta tomaszowski Henryk Karwan oraz samorządowcy z ościennych gmin.
przedszkole-otwarte-krynice-8Przedszkole samorządowe w stanie surowym Gmina Krynice wybudowała z własnych środków, ale na jego wykończenie i wyposażenie pozyskała dofinansowanie z dwóch źródeł. Około 1 miliona 180 tysięcy złotych pochodziło z rezerwy budżetu państwa, a kolejne prawie 750 tysięcy złotych z pierwszej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Termomodernizacja budynku szkolnego kosztowała około 1 miliona 800 tysięcy złotych, z czego 1 milion 200 tysięcy złotych stanowiła dotacja z Regionalnego Program u Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
przedszkole-otwarte-krynice-9Budowa boiska z drenażem, piłkochwytami, oświetleniem i drogą dojazdową to wydatek rzędu 580 tysięcy złotych, ale z własnego budżetu gmina pokryła połowę kosztów. Reszta to środki z "Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Sportowa Polska", którymi dysponuje ministerstwo sportu.
Na budowę dodatkowej klatki schodowej z sanitariatami trzeba było wydać około 600 tysięcy złotych. Większość, bo 570 tysięcy, pochodziło z pierwszej edycji RFIL.

Więcej zdjęć na ias24.eu

Stypendia pomostowe dla Maturzystów - 7000 zł

Informacja o Stypendiach Pomostowych-1

pdf ikona OGŁOSZENIE PDF

koronawirus-780x420

bip

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

raport 2020

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

powszechny spis rolny 2020

nsp2021-830

Joomla template by ByJoomla.com