Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

WAŻNE INFORMACJE
  NUMER ALARMOWY 24/7 TEL. 501 694 361 
W SPRAWIE AWARII WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI I INNYCH PILNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Chwała partyzantom

bitwa2021-1 Mieszkańcy gminy Krynice, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i kombatanci uczcili we wtorek 2 lutego 78. rocznicę Bitwy pod Zaborecznem. Ze względu na pandemię koronawirusa uroczystość miała skromny charakter, a jej dopełnieniem było podsumowanie konkursu plastycznego w miejscowej szkole, która nosi imię Batalionów Chłopskich.

Przy pomniku żołnierzy Batalionów Chłopskich w Krynicach zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego, po którym uczestnicy obchodów wysłuchali krótkich przemówień, nawiązujących do zwycięskiej bitwy partyzantów BCh, wspieranych przez oddziały Armii Krajowej.

Składając kwiaty i paląc znicze pamięć bohaterów uczcili: bratanek porucznika Stanisława Burdy pseudonim "Burski" Roman Burda, poseł Tomasz Zieliński oraz delegacje władz samorządowych z wójtem gminy Krynice Jackiem Wiśniewskim i wiceprzewodniczącym rady gminy Leszkiem Burdą, wicestarosta tomaszowski Jarosław Korzeń, kombatanci z Gminnego Koła Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich i wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Krynicach Wacław Matwiej. Wcześniej wiązanki kwiatów i znicze od władz samorządowych, rodzin partyzantów i mieszkańców pojawiły się również pod pomnikiem Bitwy pod Zaborecznem.

Jednocześnie w Dniu Patrona Szkoły w Krynicach został rozstrzygnięty konkurs plastyczny dla uczniów klas I - III pod hasłem "Nigdy więcej wojny". Trofea dla laureatów wręczali poseł Tomasz Zieliński, wicestarosta Jarosław Korzeń, wójt Jacek Wiśniewski i wicedyrektor Wacław Matwiej, a prace młodych plastyków zostały wyeksponowane na pokonkursowej wystawie.

Więcej zdjęć na ias24.eu

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu

BANER 600x400 4 nabór

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 01.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r.


Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu  z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Krynice oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób z poprzednich trzech naborów.

Informujemy, że w zależności od liczby złożonych Zgłoszeń, może się okazać, że ten nabór będzie ostatnim w ramach trwającego projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego" , w związku z tym o zakwalifikowaniu do projektu może decydować stopień pilności i data złożenia wniosku.

Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku:https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu

Pamięci ofiar pacyfikacji

pacyfikacja2021-3 Przedstawiciele władz i jednostek samorządowych uczcili 78. rocznicę pacyfikacji przez hitlerowców kilku miejscowości w gminie Krynice. W czwartek 28 stycznia na pomnikach i tablicach upamiętniających tragiczne wydarzenia zawiesili biało-czerwone szarfy i zapalili znicze.

Zatrzymanie niemieckiego planu wysiedleń na Zamojszczyźnie rozpoczęła zwycięska Bitwa pod Zaborecznem z 1 lutego 1943 roku. - To jedna z najbardziej znanych potyczek Powstania Zamojskiego, ale ważnych wydarzeń w tym okresie było na naszym terenie więcej i trzeba o nich pamiętać - podkreśla wójt gminy Krynice Jacek Wiśniewski, który przewodniczył delegacji składającej hołd ofiarom pacyfikacji Huty Dzierążyńskiej, Dzierążni i Budów. Przedstawiciele miejscowych władz i ośrodka kultury odwiedzili miejsce kaźni w Hucie Dzierążyńskiej, pomnik upamiętniający potyczkę partyzantów w Dzierążni i tablicę poświęconą pomordowanym mieszkańcom Dzierążni, która znajduje się przy miejscowym kościele. Skromny charakter będą mieć także tegoroczne obchody rocznicy Bitwy Pod Zaborecznem. Szczegóły jeszcze są dopracowywane, ale już teraz wiadomo, że ze względu na sytuację epidemiczną udział większej liczby osób w tych obchodach nie jest możliwy.

Więcej zdjęć na ias24.eu

XIX sesja Rady Gminy Krynice - 29 grudnia 2020 r. - retransmisja

 

Nabór na rachmistrzów spisowych

PlakatA3 naborDnia 28 stycznia 2021 r. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021.

Jacek Wiśniewski -  Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Krynice, ogłasza


otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.
NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.
Termin składania ofert: od dnia 1 lutego do dnia 9 lutego 2021 r.
Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
•    mieć ukończone 18 lat,
•    cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
•    posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
•    posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
•    nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Informacje ogólne:

 

Pełna treść naboru

 Formularz do pobrania -  oferta kandydata na rachmistrza spisowego

Badanie opinii mieszkańców

badanie-opiniiWójt Gminy Krynice zaprasza mieszkańców do oceny funkcjonowania gminy w różnych aspektach życia społecznego. Oceny można dokonać za pośrednictwem ankiety dostępnej pod linkiem:

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mks97h93vu

 

nsp2021-830

koronawirus-780x420

bip

SMSKRYNICE

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

STR TYTUŁOWA NR 3

powszechny spis rolny 2020

Joomla template by ByJoomla.com