WAŻNE INFORMACJE
  Przypominamy że wyliczoną w deklaracji opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania raz w miesiącu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu , którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

GMINA W OBIEKTYWIE

Razem bezpieczniej

razem bezpieczniej

PRAWO

 

bannery120x60

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj akty prawne
Status dokumentu:
Wydawnictwo:
Rok          Numer      Pozycja
   
Szukaj w tytule:

Ostatnie zapisy na rajd "Pieczonego ziemniaka"

rajd2015 Jeszcze tylko dzisiaj i jutro organizatorzy tegorocznego Rajdu "Pieczony ziemniak" z oddziału PTTK w Zamościu przyjmują zgłoszenia osób, które chciałyby wziąć w nim udział. Będzie to już 46 taka wyprawa piechurów, ale po raz pierwszy odbędzie się ona na terenie gminy Krynice. Rajd odbędzie się 17 października na trzech trasach, biegnących przez gminy Krynice, Adamów i Tarnawatka.

Uczestnicy mają do wyboru marsz przez 6, 8 lub 12 kilometrów. Wszyscy uczestnicy spotkają się w Polanach, gdzie, m.in. urodził się Stanisław Basaj pseudonim "Ryś", członek ZWZ, a także organizator i dowódca największego oddziału Batalionów Chłopskich walczącego z Niemcami i Ukraińską Powstańczą Armią podczas II wojny światowej. W wyprawie mogą wziąć udział drużyny, zgłoszone przez szkoły oraz turyści indywidualni, przy czym osoby niepełnoletnie mogą wyruszyć na trasę z opiekunami. Uczestnicy eskapady mogą nie tylko poznać walory turystyczno-krajobrazowe gminy Krynice i Roztocza Środkowego, a także zdobyć punkty do odznak krajoznawczych i turystyki kwalifikowanej.

Zgłoszenia są przyjmowane do piątku 9 października w biurze oddziału PTTK przy ul. Staszica 31 w Zamościu, a szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami: 84 639 31 43 i 516 148 522, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Pełny regulamin rajdu jest dostępny na stronie: www.zamosc.pttk.pl. Współorganizatorami wydarzenia są Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach oraz Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich w Polanach.

Recytatorzy w konkursie T. Zamoyskiego

Czworo uczniów - Aleksandra Baryła, Aleksander Matuszak, Aleksandra Kozłowska i Magdalena Czernoba, reprezentowało Gminę Krynice w powiatowym etapie tegorocznego Konkursu Recytatorskiego im. Tomasza Zamoyskiego. Podczas przesłuchań, które odbyły się we wtorek 6 października w Tomaszowie Lubelskim, nagród nie zdobyli, ale mogli zaprezentować swoje talenty recytatorskie szerszej publiczności.

W etapie powiatowym obowiązywał ten sam repertuar, który wykonawcy prezentowali podczas konkursów gminnych.

Czytaj więcej: Recytatorzy w konkursie T. Zamoyskiego

Plastyczne podsumowanie wakacji

Ponad 40 prac wzięło udział w tegorocznym konkursie plastycznym "Z książką na wakacyjnym szlaku", organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Krynicach. Dzieła, wykonane przez uczniów miejscowych szkół podstawowych można oglądać na pokonkursowej wystawie przez kilka najbliższych tygodni.

Jury, przy ocenie prac, brało pod uwagę, m.in. estetykę, kompozycję, perspektywę i kolory, a także oryginalność i różnorodność zastosowanych technik.

Czytaj więcej: Plastyczne podsumowanie wakacji

Rajd "Pieczony Ziemniak" 17.10.2015r.

OBWIESZCZENIE/SPROSTOWANIE

Informuję że Rada Gminy Krynice podjęła w dniu 29 września 2015 roku uchwałę Nr VII/45/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice”.

Przedmiotem opracowania jest zmiana polegająca na przeznaczeniu terenu obsługi komunikacji samochodowej oznaczonego symbolem KS i terenów zabudowy wiejskiej z możliwością rozwoju funkcji turystyki na teren urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii - panele fotowoltaiczne, obejmującego teren działki Nr 14/7 o powierzchni 1,24 ha, w obrębie miejscowości Krynice.

Uwagi i wnioski do w/w zmiany oraz do prognozy mogą być wnoszone:
- w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

                                                                                                          

                                                                                             Wójt Gminy Krynice

                                                                                     /-/ Janusz Bałabuch

Inwestycyjna sesja rady

Gmina Krynice będzie się starać o pieniądze na kolejną inwestycję drogową. Podczas sesji we wtorek 29 września radni zabezpieczyli środki na przebudowę trasy między Krynicami a Majdanem Krynickim.Chodzi o ostatni odcinek trasy, prowadzącej od drogi krajowej nr 17 do granicy z gminą Komarów-Osada, którą samorząd modernizuje od kilku lat. Od 2010 roku, korzystając z różnych źródeł zewnętrznych, udało się poprawić 1200 metrów tej trasy. Teraz gmina chce wykonać brakujący odcinek o długości prawie 800 metrów, a pieniądze na ten cel zamierza pozyskać z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej", czyli dawnego "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych". Samorząd chce zabezpieczyć dno wąwozu lessowego oraz wykonać nową nawierzchnię z płyt betonowych z oświetleniem, nowym oznakowaniem i przejściem dla pieszych przy DK 17. Kosztorysowa wartość tej inwestycji to maksymalnie 380 tysięcy złotych i taką kwotę w budżecie na przyszły rok zabezpieczyli podczas wtorkowej sesji radni. Na tej podstawie samorząd będzie mógł przygotować wniosek o dofinansowanie, który musi być złożony do końca października.


Połowę kosztów gmina może otrzymać z budżetu państwa. Resztę ma zapewnić wspólnie z Powiatem Tomaszowskim, który ma być partnerem projektu. Decyzje o podziale środków mają być podjęte do końca roku, a sama inwestycja jest planowana na rok 2016. --- Uczestniczący w obradach starosta tomaszowski Jan Kowalczyk podkreślał, że wspólne projekty obydwu samorządów dają szanse na lepsze wykorzystanie dotacji, które będą dostępne w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.


Ponadto starosta Kowalczyk wręczył wójtowi gminy Krynice Januszowi Bałabuchowi specjalny grawerton, wydany przez Powiat Tomaszowski z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego.

Podczas wtorkowej sesji radni wybrali również ławnika do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim na lata 2016 - 2019. Spośród 3 kandydatów największe poparcie uzyskał Franciszek Kopanicki.

LogoGminy

SMSKRYNICE

bip

obywatel

Pogoda

Stacja meteo umieszczona jest na budynku Urzędu Gminy Krynice

Weather Underground PWS IKRYNICE4

album 0001

ODPADY KOMUNALNE

POLECAMY:

Dzieje Miejscowości

Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj urzędy
US   ZUS   KRUS   Sąd  
Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com