WAŻNE INFORMACJE
  Przypominamy że wyliczoną w deklaracji opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania raz w miesiącu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu , którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

GMINA W OBIEKTYWIE

Razem bezpieczniej

razem bezpieczniej

PRAWO

 

bannery120x60

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj akty prawne
Status dokumentu:
Wydawnictwo:
Rok          Numer      Pozycja
   
Szukaj w tytule:

„AKTYWNI MIESZKAŃCY – WYPROMOWANA GMINA”

 

STAWIAMY NA KULTURĘ
„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015”


INICJATYWA LOKALNA „AKTYWNI MIESZKAŃCY – WYPROMOWANA GMINA”
AUTOR: KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W ZADNODZE
OKRES REALIZACJI: 03.08 – 31.08.2015 r.


Celem głównym inicjatywy jest zwiększenie aktywności społeczno- kulturalnej mieszkańców gminy Krynice poprzez nabycie nowych umiejętności twórczych, promocję rękodzieła oraz integrację lokalnej społeczności, o charakterze międzypokoleniowym.

Pełen inicjatywy opis wraz z zdjęciami

 

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

O przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice oraz prognozy oddziaływania na środowisko do przedmiotowej zmiany


       Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm. ) oraz art. 39 ust.1 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r poz. 1235 z późn.zm.) - zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krynice Uchwały Nr VI/27/2015 z dnia 25 czerwca 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice. Przedmiotem opracowania jest zmiana polegająca na przeznaczeniu terenu obsługi komunikacji samochodowej oznaczonego symbolem KS na teren urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii -panele fotowoltaiczne, w obrębie miejscowości Krynice.

    
Mapa z granicami terenu objętego zmianą studium znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy Krynice.

     Uwagi i wnioski do w/w zmiany oraz do prognozy mogą być wnoszone:

-          w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Krynice, 22-610 Krynice

-          ustnie do protokołu

-          za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r o podpisie elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,

w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany Studium

                                                                                                          

                                                                                             Wójt Gminy Krynice

                                                                                            /-/   Janusz Bałabuch

Bezpłatne szkolenie: DEKARZ

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Tomaszowie Lubelskim funkcjonuje w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Jednostka świadczy usługi na rzecz młodzieży w zakresie organizowania kursów i szkoleń zawodowych zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego prowadzi nabór na bezpłatne szkolenie:

DEKARZ

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

  1. Wiek 18-25 lat
  2. Osoba niepracująca i nieucząca się
  3. Która ukończyła naukę na poziomie: gimnazjum, szkoły zawodowej lub szkoły średniej

Szkolenie jest bezpłatne! Zwracane są koszty dojazdu na podstawie biletów. Gwarantujemy ubezpieczenie, wyżywienie oraz badania lekarskie za które uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 514-023-382 lub w siedzibie Ośrodka Szkolenia Zawodowego ul. Tomasza Zamojskiego 14, (budynek Przedszkola Samorządowego Nr 2), 22-600 Tomaszów Lubelski.

Gminno-Parafialne Święto Plonów Zadnoga 2015

W niedzielę dnia 23.08.2015 r. mieszkańcy gminy Krynice świętowali Gminno – Parafialne Święto Plonów. Uroczystości dożynkowe rozpoczął barwny korowód delegacji z wieńcami z poszczególnych miejscowości gminy, następnie odbyła się Msza Święta z podziękowaniem za tegoroczne plony. Podczas Eucharystii poświęcone zostały przyniesione wieńce, chleb dożynkowy oraz dary złożone przed ołtarzem. Mszę Świętą odprawił i homilię wygłosił ks. Tomasz Sokół, asystę sprawowali proboszcz parafii w Krynicach ks. Zbigniew Mazurek oraz proboszcz parafii w Dzierążni ks. Czesław Gołdyn.


Starostowie dożynek:

 

 

Czytaj więcej: Gminno-Parafialne Święto Plonów Zadnoga 2015

OBWIESZCZENIE

Komunikat Dyrektora ARR OT Lublin

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Lublinie informuje, że w dniach 13 sierpnia do 11 września br. będzie przyjmowała wnioski od rolników w sprawie rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie kwot indywidualnych w produkcji mleka w roku kwotowym 2014/2015.

Pomoc będzie miała charakter pomocy de minimis w rolnictwie.


Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego:

www.arr.gov.pl


Szczegółowe informacje dotyczące pomocy można uzyskać pod numerem telefonu w Oddziale Terenowym ARR w Lublinie nr telefonu: 81 53 63 700 wew.711, 713 lub 717.

                                                                                              Adam Rychliczek

                                                                                              Dyrektor ARR OT Lublin

LogoGminy

SMSKRYNICE

bip

obywatel

Pogoda

Stacja meteo umieszczona jest na budynku Urzędu Gminy Krynice

Weather Underground PWS IKRYNICE4

album 0001

ODPADY KOMUNALNE

POLECAMY:

Dzieje Miejscowości

Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj urzędy
US   ZUS   KRUS   Sąd  
Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com