WAŻNE INFORMACJE
  Przypominamy że wyliczoną w deklaracji opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania raz w miesiącu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu , którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

GMINA W OBIEKTYWIE

Razem bezpieczniej

razem bezpieczniej

PRAWO

 

bannery120x60

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj akty prawne
Status dokumentu:
Wydawnictwo:
Rok          Numer      Pozycja
   
Szukaj w tytule:

Długoletnie pożycie małżeńskie

W dniu 25 czerwca 2013 r. w Krynicach odbył się jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego na którym Wójt Gminy Krynice Pan Janusz Bałabuch wręczył parom odznaczenia przyznane przez Prezydenta RP .W uroczystości uczestniczył Pan Rober Kuźniarz  członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego. Odznaczenia otrzymali:

Czytaj więcej: Długoletnie pożycie małżeńskie

Sobótka wędkarska

BEZZWROTNA DOTACJA DLA NOWYCH FIRM

Informacja dotycząca obowiązku meldunkowego

 W dniu 31.12.2012 r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 07.12.2012 r., /Dz. U. Nr 217, poz. 1407 z 2012 roku/, na mocy której wprowadzono szereg zmian i ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego .

Podstawowe zmiany to:

 

 1. wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu;
2. wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez pełnomocnika
3. odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej;
4. zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA - stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy do 3 miesięcy;
5. likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
6. likwidację obowiązków właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;
7. wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;
8. wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.

70 rocznica pacyfikacji

 30 maja 2013 r. w Dzierążni obchodzono 70 rocznicę pacyfikacji miejscowości: Budy, Huta Dzierążyńska i Dzierążnia. Podczas uroczystości Bożego Ciała o godz. 12, w Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP odprawiona została msza święta w intencji pomordowanych w czasie II wojny światowej mieszkańców.

 W uroczystości udział wzięli przedstawiciele samorządu gminnego
z wójtem gminy Januszem Bałabuchem oraz poczty sztandarowe: Koła Gminnego OZŻBCh, jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego.Oddając hołd poległym kwiaty pod tablicą upamiętniającą tragiczne wydarzenia 1943 roku złożył m.in. Wójt Gminy Krynice Janusz Bałabuch.

Cześć Ich Pamięci!

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE GMINY KRYNICE

 Przedsiębiorcy powinni zawrzeć umowę z firmami świadczącymi usługi w zakresie odbioru odpadów mającymi odpowiedni wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonym przez Gminę Krynice.


Na dzień 01.06.2013r. w rejestrze figurują następujące firmy:


- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj, 84 688 18 52

- ECLER Wywóz Nieczystości Dariusz Gałan, Ul. Promienna 19, Łaszczówka 22-600 Tomaszów Lub., tel. 84 66 50 82

- Usługi Transportowe Krzysztof Borek, Zaboreczno 26, 22-610 Krynice, tel. 692 680 270

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z o.o., Ul. Lwowska 37a, 22-600 Tomaszów Lub, tel. 84 664 24 61

LogoGminy

SMSKRYNICE

bip

obywatel

Pogoda

Stacja meteo umieszczona jest na budynku Urzędu Gminy Krynice

Weather Underground PWS IKRYNICE4

ODPADY KOMUNALNE

POLECAMY:

Dzieje Miejscowości

Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj urzędy
US   ZUS   KRUS   Sąd  
Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com