WAŻNE INFORMACJE
  Przypominamy że wyliczoną w deklaracji opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania raz w miesiącu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu , którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

GMINA W OBIEKTYWIE

Razem bezpieczniej

razem bezpieczniej

PRAWO

 

bannery120x60

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj akty prawne
Status dokumentu:
Wydawnictwo:
Rok          Numer      Pozycja
   
Szukaj w tytule:

„A wszystko zaczęło się w Źwiartowie..."

 Dnia 10 października 2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach odbył się V Mały Krynicki Konkurs Recytatorski Wacław Oszajca "A wszystko zaczęło się w Źwiartowie...”. Organizatorami konkursu byli: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Krynice, Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach oraz Biblioteka Publiczna Gminy Krynice. Konkurs odbył się pod patronatem Wójta Gminy Krynice.
    Gościem Honorowym konkursu był o. Wacław Oszajca. To wyjątkowe spotkanie z mądrością, ciepłem, wrażliwością naszego gościa oraz jego piękną poezją, pełne było wielkich emocji, ale też  chwil refleksji i wspomnień.

 

 

Dożynki 2012

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krynice

Ogłoszenie

Gmina Krynice informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krynice” jest dotowana na podstawie umowy nr 229/2012/D/OZ z dnia 20.06.2012 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest,  w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

      

 

Konferencja - Samorząd niezależny energetycznie

Dnia 5 lipca 2012 roku Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zorganizowała Konferencję pt. „Samorząd niezależny energetycznie – dobre praktyki w zakresie wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej”. Konferencja odbyła się w ramach projektu „Energetyczni kreatorzy zmian”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Honorowy Patronat nad Konferencją objął Pan Krzysztof Hetman - Marszałek Województwa Lubelskiego. Uczestnikami konferencji było ponad sto osób, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, wyższych uczelni, organizacji otoczenia biznesu, lokalnych grup działania i przedsiębiorstw, przede wszystkim z województwa lubelskiego. Jej celem była prezentacja doświadczeń polskich samorządów w zakresie realizacji inwestycji w branży energetyki odnawialnej oraz projektu „Energetyczni kreatorzy zmian” jako źródła inspiracji działań na poziomie lokalnym w zakresie wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej. Podczas konferencji zostały zaprezentowane dobre praktyki związane z realizacją projektu „Energetyczni kreatorzy zmian” i uruchomieniem pierwszej w Polsce farmy fotowoltaicznej w Wierzchosławicach oraz doświadczenia Urzędu Miasta Kisielice we współpracy z inwestorami w branży energetyki wiatrowej (na terenie gminy działa farma wiatrowa o mocy 40,5 MW - jeden z największych tego typu obiektów w kraju), a także działania Laureatów Konkursu „Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego” – Partnerstwa „Dolina Zielawy i Piwonii”, Partnerstwa Powiatu Tomaszowskiego i Partnerstwa Energetycznego Gmin Powiatów Łukowskiego i Ryckiego w branży energetyki odnawialnej. Ponadto, w trakcie konferencji zostały przedstawione obecne i planowane uwarunkowania prawne oraz system wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej.

 

Sobótka wędkarska

Napisał do nas Ks. Wacław Oszajca:

"Cóż masz, czegoś byś nie otrzymał?", mówi Pismo Święte. A skoro 3 maja br. na Zamku Warszawskim otrzymałem z rąk Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, pomyślałem, że dobrze będzie, jeśli w jakiś sposób podzielę się tym wyróżnieniem z Tymi, z których pochodzę.

Serdecznie pozdrawiam
Wacław Oszajca


img_0184.jpg 132.jpg
Czcigodny Księże Wacławie!

W imieniu władz samorządowych i mieszkańców Gminy Krynice przesyłam  najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania.
Cieszymy się i jesteśmy dumni, że nasz rodak otrzymał tak zaszczytne odznaczenie. Jednocześnie życzymy dalszej owocnej pracy i satysfakcji płynącej z jej wykonywania.
Załączamy życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

                                Wójt Gminy Krynice
 Janusz Bałabuch

LogoGminy

SMSKRYNICE

bip

obywatel

Pogoda

Stacja meteo umieszczona jest na budynku Urzędu Gminy Krynice

Weather Underground PWS IKRYNICE4

album 0001

ODPADY KOMUNALNE

POLECAMY:

Dzieje Miejscowości

Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj urzędy
US   ZUS   KRUS   Sąd  
Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com