WAŻNE INFORMACJE
  Przypominamy że wyliczoną w deklaracji opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania raz w miesiącu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu , którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

GMINA W OBIEKTYWIE

Razem bezpieczniej

razem bezpieczniej

987b

PRAWO

 

bannery120x60

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj akty prawne
Status dokumentu:
Wydawnictwo:
Rok          Numer      Pozycja
   
Szukaj w tytule:

STAWIAMY NA KULTURĘ

STAWIAMY NA KULTURĘ
Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach


„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015.”

 

Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach został beneficjentem programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015, którego celem strategicznym jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej. Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej. Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne został przygotowany w ramach współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury z ekspertami i przedstawicielami Obywateli Kultury.


Projekt Gminnego Ośrodka Kultury w Krynicach pn. Stawiamy na kulturę ma na celu zwiększenie aktywności społeczno-kulturalnej mieszkańców gminy Krynice. Chcemy zaangażować mieszkańców do realizacji samodzielnych projektów kulturalnych. W tym celu przeprowadzimy diagnozę potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy (spotkania z mieszkańcami, ankieta) i wyłonimy najciekawsze inicjatywy kulturalne, które zostaną dofinansowane przez Narodowe Centrum Kultury w drugim etapie programu. Do współpracy zapraszamy instytucje i organizacje społeczne np. koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia , a także wszystkie kreatywne i utalentowane osoby dorosłe, dzieci i młodzież.


Joanna Jamroż
Dyrektor GOK Krynice

Targi Rolnicze

Fundusze Europejskie

 

Szanowni Państwo,

Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich, Lokalny Punkt Informacyjny w Zamościu zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne organizowane w dwóch terminach: 3 i 4 marca 2015 r.Fundusze dotacyjne i zwrotne w 2015 r. – źródła finansowania dla osób fizycznych chcących założyć działalność gospodarczą, dotyczące bezzwrotnego wsparcia ze środków unijnych do kwoty 40 tys. zł oraz wsparcia w formie pożyczki do kwoty 50 tys. zł. lub 75 tys. zł na założenie działalności gospodarczej.

Wsparcie pochodzi ze środków unijnych na samozatrudnienie w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007 - 2013, działanie 6.2 „Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” oraz programów krajowych.

Wsparcie w formie dotacyjnej jest skierowane do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z powiatów zamojskiego, tomaszowskiego, hrubieszowskiego oraz m. Zamościa, natomiast osoby pracujące oraz mieszkańcy powiatu biłgorajskiego mogą skorzystać z wersji pożyczkowej.

Udział w spotkaniach zapowiedzieli przedstawiciele instytucji realizujących projekty oraz przedstawiciel PUP w Zamościu.

Spotkania odbędą się w godz. 10.00 – 14.00

3 marca br – w Sali konferencyjnej A (siedziba Delegatury Urzędu Wojewódzkiego) w Zamościu przy ul Partyzantów 3

4 marca br - w sali nr 319 w budynku przy ul. Partyzantów 94 (siedziba LPI ) w Zamościu

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Agenda spotkania i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.feu.lubelskie.pl

Serdecznie zapraszamy

 

Czytaj więcej: Fundusze Europejskie

72 Rocznica Bitwy pod Zaborecznem Luty 2015

2 lutego w Krynicach odbyły się uroczystości patriotyczne z okazji 72 rocznicy Bitwy pod Zaborecznem.
Organizatorzy: Wójt Gminy Krynice, Koło Gminne OZŻBCh w Krynicach, Zespół Szkół w Krynicach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach.
     W Kościele Parafialnym w Krynicach zgromadzili się uczestnicy tamtych wydarzeń, zaproszeni goście, młodzież gimnazjalna oraz mieszkańcy gminy Krynice. Uroczystą Mszę świętą  celebrował i kazanie wygłosił ks. dr Czesław Galek. Uroczystość uświetnili: Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim pod batutą Bogdana Pałczyńskiego Kompania Honorowa 3. Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, Tomaszowski Szwadron Ułanów, poczty sztandarowe  wojskowe, kombatanckie, PSL, jednostek OSP oraz szkolne. 

Pod pomnikiem Batalionów Chłopskich odegrany został Hymn Państwowy odczytano Apel Pamięci, oddano Salwę Honorową.

Kwiaty i wieńce złożyli:

Czytaj więcej: 72 Rocznica Bitwy pod Zaborecznem Luty 2015

Zwrot podatku akcyzowego w 2015r.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej  może złożyć wniosek w terminach:

•    od 1 do 28 lutego 2015 r. – wówczas należy dołączyć faktury VAT za paliwo zakupione w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia  2015 r.
Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany
we wniosku w terminie do 30 kwietnia 2015 r.

•    od 1 do 31 sierpnia 2015 r. – wówczas należy dołączyć faktury VAT
     za paliwo zakupione w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.
Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany
we wniosku w terminie do 31 października 2015 r.

Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2015 rok w wysokości 0,95 zł. na 1 litr oleju napędowego.

Limit zwrotu podatku w 2015 roku wynosić będzie 81,70 zł (0,95 zł. x 86 litrów) x ilość użytków rolnych

Wnioski o zwrot akcyzy można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 6 lub pobrać poniżej:

WNIOSEK

OGŁOSZENIE

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Lubelski Oddział Regionalny

Biuro Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

ul. Ściegiennego 57; 22-600 Tomaszów Lubelski

 


OGŁOSZENIE

 

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Tomaszowie Lubelskim

oraz Wójt Gminy Krynice zapraszają na:

 

Szkolenie dot. płatności bezpośrednich na lata 2015-2020

            W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia przyjmowania wniosków o przyznanie płatności w obszarowych na rok 2015 (15 marca 2015 r.) oraz nowymi zasadami przyznawania przedmiotowych płatności, informujemy o szkoleniu dla rolników.

Plan szkolenia:

1. Zasady wypełniania wniosku obszarowego na 2015 rok, oraz warunki przyznawania płatności,
2. Przedstawienie działań PROW na lata 2014-2020.

Szkolenie będzie przeprowadzone przez pracowników ARiMR BP Tomaszów Lubelski i ma na celu zapoznanie beneficjentów z nowym wzorem wniosku o przyznanie płatności na 2015 rok oraz nowymi rodzajami płatności, a także obowiązkami związanymi m.in. z płatnością za zazielenienie. Omówione zostaną również działania PROW na lata 2014-2020.

Data i miejsce szkolenia: 5 lutego 2015 godz 10:00 Urząd Gminy Krynice

bip

LogoGminy

SMSKRYNICE

button panel-radnego

raport1

obywatel

Pogoda

Stacja meteo umieszczona jest na budynku Urzędu Gminy Krynice

Weather Underground PWS IKRYNICE4

album 0001

ODPADY KOMUNALNE

POLECAMY:

Dzieje Miejscowości

Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj urzędy
US   ZUS   KRUS   Sąd  
Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com