Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

WAŻNE INFORMACJE
  NUMER ALARMOWY 24/7 TEL. 501 694 361 
W SPRAWIE AWARII WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI I INNYCH PILNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

GMINA W OBIEKTYWIE

LogoGminy

Razem bezpieczniej

razem bezpieczniej

987b

PRAWO

 

bannery120x60

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj akty prawne
Status dokumentu:
Wydawnictwo:
Rok          Numer      Pozycja
   
Szukaj w tytule:

Program „Leki 75+” – informacja

leki75 Ministerstwo Zdrowia informuje, że od 1 września br. wszedł w życie program „Leki 75+”. Zgodnie z założeniami tego programu, bezpłatne leki przysługują wszystkim seniorom, którzy ukończyli 75. rok życia, uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Lista bezpłatnych leków została określona w wykazie leków Ministra Zdrowia, zawiera 1129 pozycji obejmujących 68 substancji czynnych. Receptę na bezpłatne leki może wystawić seniorowi wyłącznie lekarz rodzinny lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej.
 
Szczegóły na stronie 75plus.mz.gov.pl

 

Czytaj więcej: Program „Leki 75+” – informacja

Szkolenie "Afrykański Pomór Świń (ASF)"

2016-09-09-11-26-07-01

Zaczynają się szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

lis17 września w województwie lubelskim rozpocznie się szczepienie przeciwko wściekliźnie wolno żyjących lisów.

Akcja będzie trwała ponad tydzień (do 26 września).Szczepionka ma być zrzucana z samolotu w ilości 20-30 dawek na 1 km kwadratowy. Specyfik spadnie na kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych.

Dawka szczepionki stożkowaty krążek o wymiarach 30 mm x 9 mm, koloru brunatnego o intensywnym zapachu rybnym.

Osoba, która miałaby kontakt ze szczepionką powinna niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do lekarza weterynarii.

Nie zaleca się organizacji polowań zbiorowych na terenach objętych szczepieniem w okresie 14 dni od daty wyłożenia szczepionki.

Psy należy trzymać na uwięzi, a koty w zamknięciu.

Nie wolno dotykać szczepionki!!!

Udana inauguracja rowerowego szlaku

600x0 rowerowym-szlakiem-2 Około 40 cyklistów skorzystało z propozycji udziału w rajdzie rowerowym po gminie Krynice, który odbył się w niedzielę 11 września. Była to pierwsza wyprawa trasą, przygotowaną dzięki wsparciu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.- Obawialiśmy się trochę, że w takim upale, jaki mieliśmy w niedzielne popołudnie, jazda rowerem nie będzie przyjemnością, ale okazało się, że wysoka temperatura i piekące słońce nikomu nie zaszkodziło. Wprawdzie początek rajdu odbywał się w pełnym słońcu, ale później wjechaliśmy w las i wąwóz, gdzie było zdecydowanie lepiej - relacjonują uczestnicy.

Na starcie stanęli nie tylko mieszkańcy gminy Krynice, ale również rowerzyści z Telatyna, Łabuń, Majdanu Ruszowskiego w gminie Łabunie, Tomaszowa Lubelskiego i ekipa Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej z Wielkich Mostów na Ukrainie. Najmłodszy uczestnik wyprawy miał 7, a najstarszy prawie 70 lat. Wszyscy szczęśliwie dotarli na metę przy altanie nad krynickim zalewem, gdzie odbył się wspólny grill.

Dzięki wsparciu z funduszu ochrony środowiska w gminie Krynice oznaczono trzy trasy - czarną, zieloną i niebieską o łącznej długości 32,5 kilometra. Przy szlaku, który wiedzie przez Dzierążnię, Zwiartów, Polany, Krynice, Dąbrowę, Majdan Sielec, Romanówkę, Kolonie Partyzantów i Antoniówkę, zostało zainstalowanych 100 oznaczeń, a przy świetlicy w Dzierążni i obok boiska w Zwiartowie powstały miejsca postojowe wyposażone w ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci. Podobne szlaki przygotowują sąsiednie gminy Adamów, Komarów-Osada i Łabunie

Uczestnicy niedzielnego rajdu przejechali około 20 kilometrów trasami zieloną i niebieską, z placu przy Urzędzie Gminy w Krynicach, przez Kryniczki, Antoniówkę, Kolonię Partyzantów, Romanówką i Zadnogę.

Wyprawę zorganizowali Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Krynice, które pozyskało dotację z NFOŚiGW, oraz wójt, Gminny Ośrodek Kultury i Koło Wędkarskie w Krynicach.

Cykliści zadowoleni, więc autorzy pomysłu już planują kolejne rajdy. Tym razem chcą zaproponować wyprawę śladem miejsc pamięci narodowej. W zależności od pogody odbędzie się ona już w październiku, albo wiosną przyszłego roku.


Więcej zdjęć na IAS24.EU

Szlak gotowy - rowerzyści na start

600x0 szlak-rowerowy-1 W gminie Krynice powstał nowy szlak rowerowy. Pierwszy rajd odbędzie się w następną niedzielę 11 września, ale organizatorzy kończą zapisy chętnych na tę wyprawę już w najbliższy wtorek.- Oznaczyliśmy trzy trasy - czarną, zieloną i niebieską. Na trasach o łącznej długości 32,5 kilometra, wiodących przez Dzierążnię, Zwiartów, Polany, Krynice, Dąbrowę, Majdan Sielec, Romanówkę, Kolonie Partyzantów i Antoniówkę, zainstalowaliśmy 100 oznaczeń. Ponadto przy świetlicy w Dzierążni i obok boiska w Zwiartowie powstały miejsca postojowe wyposażone w ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci - wylicza koordynatorka projektu Magdalena Baj-Sowa. Podobne trasy przygotowują sąsiednie gminy Adamów, Komarów-Osada i Łabunie Uczestnicy rajdu pojadą trasami zieloną i niebieską, a będą mieć do pokonania około 20 kilometrów. Wyruszą z placu przy Urzędzie Gminy w Krynicach, a potem będą w Kryniczkach, Antoniówce, Kolonii Partyzantów, Romanówce i Zadnodze. Rajd zakończy się grillem przy altanie nad krynickim zalewem. Chętni mogą się zapisywać osobiście w urzędzie gminy lub ośrodku kultury oraz telefonicznie pod numerami: 84 663 02 25 i 663 01 07. Przygotowanie szlaku dla miłośników jednośladów kosztowało niecałe 25 tysięcy złotych. Pieniądze pochodziły z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a pozyskało je Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Krynice, które zaprasza do udziału w niedzielnej eskapadzie razem z wójtem, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Kołem Wędkarskim w Krynicach.

Ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych.

darmowe-podrUprzejmie informuję, że do dnia 8 września 2016 r.  w godz. od 8.00 do 13.00
- w sekretariacie ZESPOŁU SZKÓŁ W KRYNICACH oraz SZKÓŁ W ZWIARTOWIE I W HUCIE DZIERĄŻYŃSKIEJ przyjmowane będą wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017:
1)    słabowidzącym,
2)    niesłyszącym,
3)    słabosłyszącym
4)    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5)    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6)    z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
7)    z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8)    z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7
 - posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
          
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Druki stosownych wniosków wydawane są w sekretariatach w/w szkół oraz do pobrania TUTAJ

Koszty zakupu podręczników będą zwracane po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości udzielonej pomocy zgodnie z poniższą tabelą:

Czytaj więcej: Ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków o przyznanie...

koronawirus-780x420

bip

SMSKRYNICE

POMOC PRAWNA

Grafika

button panel-radnego

STR TYTUŁOWA NR 3

Pogoda

Stacja meteo umieszczona jest na budynku Urzędu Gminy Krynice

Weather Underground PWS IKRYNICE4

ODPADY KOMUNALNE

POLECAMY:

obywatel

album 0001

Dzieje Miejscowości

kdz.baner .01.300x250-1

Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj urzędy
US   ZUS   KRUS   Sąd  
Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com