WAŻNE INFORMACJE
  Przypominamy że wyliczoną w deklaracji opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania raz w miesiącu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu , którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

GMINA W OBIEKTYWIE

Razem bezpieczniej

razem bezpieczniej

987b

PRAWO

 

bannery120x60

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj akty prawne
Status dokumentu:
Wydawnictwo:
Rok          Numer      Pozycja
   
Szukaj w tytule:

Życzenia

Z okazji  Świąt Bożego Narodzenia
życzymy zdrowia, nadziei, uśmiechu i wiary,
czasu spędzonego w atmosferze rodzinnego ciepła.
Niech radość i pokój płynący z Narodzenia Bożej Dzieciny
towarzyszą wszystkim  mieszkańcom gminy Krynice każdego dnia w nadchodzącym Nowym Roku 2015.


            Maria Smoląg                           Janusz Bałabuch
Przewodnicząca Rady Gminy                Wójt Gminy

 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Krynice z dnia 5 grudnia 2014 roku

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Krynice Nr II/7/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krynice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami pożytku publicznego na rok 2015.


WÓJT GMINY KRYNICE
ogłasza
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE

Relacja - VII Mały Krynicki Konkurs Recytatorski

MINI FESTIWAL ARTYSTYCZNY

KRYNICE, 21 PAŹDZIERNIKA 2014 r.

W ramach Festiwalu odbyły się: VII Mały Krynicki Konkurs Recytatorski „Wolność niejedno ma imię” oraz Koncert Sopranistki Izabeli Kniaź, pochodzącej z Krynic oraz Tomasza Lupy. Recytatorzy i artyści sprawili zgromadzonej publiczności wzruszającą ucztę duchową.

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach, Biblioteka Publiczna Gminy Krynice, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Krynice

VII Ma ły Krynicki Konkurs Recytatorski

Wolność niejedno ma imię


Czytaj więcej: Relacja - VII Mały Krynicki Konkurs Recytatorski

Mobile Punkty Informacyjne Funduszy EuropejskichMobilne Punkty
Informacyjne

 

 

 

 

 W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu.
Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu
do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.


W dniu 30.10.2014, konsultanci będą do dyspozycji mieszkańców
Gminy Krynice
od godziny 12.00-14.30, w siedzibie Urzędu Gminy

Osoby zainteresowane funduszami europejskimi będą mogły skorzystać z ich wiedzy.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy

Odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej bohaterskich żołnierzy Batalionów Chłopskich poległych podczas II Wojny Światowej

płk Stanisława Basaja ps. „Ryś”

ppłk Stanisława Burdy ps. „Burski

ppor. Lucjana Antoniewicza ps. „Legawy”

Polany 12.10.2014 r.

 

Organizatorzy: Wójt Gminy Krynice, Koło gminne OZŻBCh w Krynicach,Społeczeństwo Polan oraz Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach.

Uroczystą mszę świętą w kaplicy w Polanach odprawił ks. Zbigniew Mazurek.

Po mszy świętej została odsłonięta i poświęcona pamiątkowa tablica umieszczona na budynku Domu Ludowego im Batalionów Chłopskich w Polanach. Przemówienia okolicznościowe: Wójt Gminy Krynice Janusz Bałabuch, Marian Jaworski reprezentujący marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego oraz Arkadiusz Bratkowski.

Kwiaty i wieńce złożyli:

Czytaj więcej: Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy

Aerobik

Gminny Ośrodek Kultury
w Krynicach
zaprasza na
AEROBIK
zajęcia prowadzi
Pani Dorota Smoląg
poniedziałki i czwartki
16.00 - 17.00
Zajęcia odpłatne
Pierwsze zajęcia odbędą się 20.10.2014 r.
Tel. 84 663 01 07

bip

LogoGminy

SMSKRYNICE

button panel-radnego

raport1

obywatel

Pogoda

Stacja meteo umieszczona jest na budynku Urzędu Gminy Krynice

Weather Underground PWS IKRYNICE4

album 0001

ODPADY KOMUNALNE

POLECAMY:

Dzieje Miejscowości

Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj urzędy
US   ZUS   KRUS   Sąd  
Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com