WAŻNE INFORMACJE
  Przypominamy że wyliczoną w deklaracji opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania raz w miesiącu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu , którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

GMINA W OBIEKTYWIE

Razem bezpieczniej

razem bezpieczniej

987b

PRAWO

 

bannery120x60

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj akty prawne
Status dokumentu:
Wydawnictwo:
Rok          Numer      Pozycja
   
Szukaj w tytule:

Wyprawka szkolna 2014

Uprzejmie informuję, że do dnia 9 września 2014 r.  w godz. od 8.00 do 13.00 - w sekretariatach:
1)    Zespołu Szkół w Krynicach
2)    Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej
3)    Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zwiartowie
przyjmowane będą wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

Czytaj więcej: Wyprawka szkolna 2014

Obwieszcznie Wójta Gmina Krynice

o przystąpieniu do sporządzania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice oraz prognozy i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w zmian studium

Pełna treść obwieszczenia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Dożynki 2014

 

 

 

 

Profilaktyka raka piersi

Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi realizowany w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych skierowany jest do grupy kobiet najbardziej zagrożonych rakiem piersi - w wieku od 50 do 69 lat (należy wziąć pod uwagę rok urodzenia):

  • które przez ostatnie dwa lata nie miały wykonywanej mammografii w ramach Programu;
  • otrzymały w ramach realizacji Programu pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy.

Idea badań przesiewowych polega na tym, że kierowane są do osób zdrowych, które nie mają objawów choroby, w celu wykrycia nowotworu lub stanu przednowotworowego.

Więcej informacji na stronie:  www.profilaktykaraka.coi.waw.pl

 

Modernizacja oddziałów przedszkolnych

Od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2014r. Gmina Krynice realizuje projekt systemowy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”.
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości pracy oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Zespole Szkół w Krynicach poprzez jego doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci w szczególności 3 i 4-letnich.
Cele szczegółowe projektu:
1. Stworzenie dzieciom warunków do uczestnictwa w zajęciach z zakresu podstawy programowej na świeżym powietrzu poprzez doposażenie istniejącego placu zabaw.
2. Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom, zwłaszcza 3 i 4-letnim poprzez dostosowanie pomieszczeń do możliwości i potrzeb dzieci najmłodszych.
3. Stworzenie warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci, w szczególności 3 i 4 lata, poprzez zakup dodatkowego wyposażenia.
 W ramach projektu zostaną wykonane następujące czynności:
 - rozbudowa istniejącego placu zabaw
- dostosowanie pomieszczeń do potrzeb i możliwości przedszkolaków
- zakup mebli, zabawek i pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych oraz sprzętu       multimedialnego.
Dzięki  realizacji tego projektu zostanie znacznie podniesiony standard funkcjonowania i edukacji dzieci w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.

 

Działaj lokalnie

 

bip

LogoGminy

SMSKRYNICE

button panel-radnego

raport1

obywatel

Pogoda

Stacja meteo umieszczona jest na budynku Urzędu Gminy Krynice

Weather Underground PWS IKRYNICE4

album 0001

ODPADY KOMUNALNE

POLECAMY:

Dzieje Miejscowości

Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj urzędy
US   ZUS   KRUS   Sąd  
Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com