WAŻNE INFORMACJE
  Przypominamy że wyliczoną w deklaracji opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania raz w miesiącu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu , którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

GMINA W OBIEKTYWIE

Razem bezpieczniej

razem bezpieczniej

PRAWO

 

bannery120x60

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj akty prawne
Status dokumentu:
Wydawnictwo:
Rok          Numer      Pozycja
   
Szukaj w tytule:

Bajkowy Bal Przebierańców

Życzenia Bożonarodzeniowe

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, mieszkańcom gminy Krynice składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech nadchodzące święta będą niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień, by upłynęły w spokoju, radości, wśród rodziny i przyjaciół. W nadchodzącym Nowym Roku 2014 życzymy dużo zdrowia, szczęścia, i spełnienia najskrytszych marzeń.


   Antoni Basak                                            Janusz Bałabuch
  Przewodniczący Rady Gminy                         Wójt Gminy

 

BEZPŁATNE SZKOLENIA „AKADEMIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH”

Związek Młodzieży Wiejskiej zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu „Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w województwie lubelskim”, Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. Powyższy projekt realizowany jest w partnerstwie ze wspólnotą samorządową – Województwem Lubelskim.

Szkolenia „Akademia Konsultacji Społecznych” przeznaczone są głównie dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych (w tym rolników z województwa lubelskiego), w szczególności z powiatów: bialskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, kraśnickiego, lubelskiego, radzyńskiego i tomaszowskiego.

 

Czytaj więcej: BEZPŁATNE SZKOLENIA „AKADEMIA KONSULTACJI...

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Krynice

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.Uz2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Krynice Nr XXIX/246/2013 z dnia 07 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krynice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

WÓJT GMINY KRYNICE
ogłasza
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania


I Nazwa zadania:
Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Krynice do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim celem spełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE Wójta Gminy Krynice

40 tysięcy możliwości dla 50+

Od 1 listopada 2013 Fundacja Inicjatyw Lokalnych rozpoczęła realizację projektu „40 tysięcy możliwości dla 50+”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
Projekt skierowany jest do 50 osób fizycznych, powyżej 50 roku życia.

Po więcej informacji zapraszamy TUTAJ

USUWANIE AZBESTU - NABÓR WNIOSKÓW NA 2014 ROK

W związku z trwającym projektem pt. Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania, którego okres realizacji trwa od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2016 r. Urząd Gminy Krynice informuje, iż nabór wniosków dla osób fizycznych na usuwanie azbestu w 2014 r. planowany jest na okres od 4 do 29 listopada 2013 r.

Czytaj więcej: USUWANIE AZBESTU - NABÓR WNIOSKÓW NA 2014 ROK

LogoGminy

SMSKRYNICE

bip

obywatel

Pogoda

Stacja meteo umieszczona jest na budynku Urzędu Gminy Krynice

Weather Underground PWS IKRYNICE4

album 0001

ODPADY KOMUNALNE

POLECAMY:

Dzieje Miejscowości

Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj urzędy
US   ZUS   KRUS   Sąd  
Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com