WAŻNE INFORMACJE
  Przypominamy że wyliczoną w deklaracji opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania raz w miesiącu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu , którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

GMINA W OBIEKTYWIE

Razem bezpieczniej

razem bezpieczniej

987b

PRAWO

 

bannery120x60

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj akty prawne
Status dokumentu:
Wydawnictwo:
Rok          Numer      Pozycja
   
Szukaj w tytule:

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Krynice

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.Uz2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Krynice Nr XXIX/246/2013 z dnia 07 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krynice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

WÓJT GMINY KRYNICE
ogłasza
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania


I Nazwa zadania:
Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Krynice do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim celem spełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE Wójta Gminy Krynice

40 tysięcy możliwości dla 50+

Od 1 listopada 2013 Fundacja Inicjatyw Lokalnych rozpoczęła realizację projektu „40 tysięcy możliwości dla 50+”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
Projekt skierowany jest do 50 osób fizycznych, powyżej 50 roku życia.

Po więcej informacji zapraszamy TUTAJ

USUWANIE AZBESTU - NABÓR WNIOSKÓW NA 2014 ROK

W związku z trwającym projektem pt. Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania, którego okres realizacji trwa od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2016 r. Urząd Gminy Krynice informuje, iż nabór wniosków dla osób fizycznych na usuwanie azbestu w 2014 r. planowany jest na okres od 4 do 29 listopada 2013 r.

Czytaj więcej: USUWANIE AZBESTU - NABÓR WNIOSKÓW NA 2014 ROK

Pasowanie na Przedszkolaka

Dnia 14 listopada 2013 r. w Klubie Przedszkolaka w Krynicach odbyła się pierwsza ważna uroczystość – pasowanie na przedszkolaka. Po okresie adaptacji maluchów do warunków przedszkolnych nadszedł czas, by oficjalnie przyjąć je do grona przedszkolaków.

Zebranych rodziców oraz zaproszonych gości: Jadwigę Chwalebę – sekretarz Gminy Krynice oraz Marzenę Gardiasz – Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Krynice, powitała Joanna Jamroż – koordynator projektu "Klub Przedszkolaka w Krynicach".

Dzieci przedstawiły piękny program artystyczny, przygotowany pod kierunkiem: Bożeny Nadłonek, Romana Śliwińskiego oraz Magdaleny Bzikot. Wykazały się umiejętnościami sprawnościowymi, m.in. przejscie przez kładkę na rzece. Potem obiecały: zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać swoich pań i pomagać kolegom, być dzielnym przedszkolakiem. Następnie dyrektor Wacław Matwiej za pomocą zaczarowanego ołówka uroczyście pasował każde dziecko na przedszkolaka.
Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy. Pamiątki, wykonane własnoręcznie przez maluchy, otrzymali także rodzice. Po części oficjalnej przyszedł czas na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Czytaj więcej: Pasowanie na Przedszkolaka

VI Mały Krynicki Konkurs Recytatorski „ks. Jan Twardowski”

VI Mały Krynicki Konkurs Recytatorski
„ks. Jan Twardowski”

Krynice 5 listopada 2013

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach, Biblioteka Publiczna Gminy Krynice, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Krynice

Komisja Konkursowa w składzie:

Jadwiga Maria Krawczyk - Przewodnicząca

Maria Smoląg

Barbara Litwińczuk

po wysłuchaniu 24  prezentacji recytatorskich w dwu kategoriach wiekowych postanowiła przyznać następujące nagrody: 

Czytaj więcej: VI Mały Krynicki Konkurs Recytatorski „ks. Jan...

AEROBIK

Gminny Ośrodek Kultury
w Krynicach
zaprasza na
AEROBIK
zajęcia prowadzi
Pani Dorota Smoląg
poniedziałki i czwartki: 16.00 - 17.00
Zajęcia odpłatne
Pierwsze zajęcia odbędą się 18.11.2013 r.  
Tel. 84 663 01 07

bip

LogoGminy

SMSKRYNICE

button panel-radnego

raport1

obywatel

Pogoda

Stacja meteo umieszczona jest na budynku Urzędu Gminy Krynice

Weather Underground PWS IKRYNICE4

album 0001

ODPADY KOMUNALNE

POLECAMY:

Dzieje Miejscowości

Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj urzędy
US   ZUS   KRUS   Sąd  
Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com