WAŻNE INFORMACJE
  Przypominamy że wyliczoną w deklaracji opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania raz w miesiącu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu , którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

GMINA W OBIEKTYWIE

Razem bezpieczniej

razem bezpieczniej

PRAWO

 

bannery120x60

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj akty prawne
Status dokumentu:
Wydawnictwo:
Rok          Numer      Pozycja
   
Szukaj w tytule:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krynice

Ogłoszenie

Gmina Krynice informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krynice” jest dotowana na podstawie umowy nr 229/2012/D/OZ z dnia 20.06.2012 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest,  w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

      

 

Konferencja - Samorząd niezależny energetycznie

Dnia 5 lipca 2012 roku Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zorganizowała Konferencję pt. „Samorząd niezależny energetycznie – dobre praktyki w zakresie wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej”. Konferencja odbyła się w ramach projektu „Energetyczni kreatorzy zmian”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Honorowy Patronat nad Konferencją objął Pan Krzysztof Hetman - Marszałek Województwa Lubelskiego. Uczestnikami konferencji było ponad sto osób, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, wyższych uczelni, organizacji otoczenia biznesu, lokalnych grup działania i przedsiębiorstw, przede wszystkim z województwa lubelskiego. Jej celem była prezentacja doświadczeń polskich samorządów w zakresie realizacji inwestycji w branży energetyki odnawialnej oraz projektu „Energetyczni kreatorzy zmian” jako źródła inspiracji działań na poziomie lokalnym w zakresie wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej. Podczas konferencji zostały zaprezentowane dobre praktyki związane z realizacją projektu „Energetyczni kreatorzy zmian” i uruchomieniem pierwszej w Polsce farmy fotowoltaicznej w Wierzchosławicach oraz doświadczenia Urzędu Miasta Kisielice we współpracy z inwestorami w branży energetyki wiatrowej (na terenie gminy działa farma wiatrowa o mocy 40,5 MW - jeden z największych tego typu obiektów w kraju), a także działania Laureatów Konkursu „Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego” – Partnerstwa „Dolina Zielawy i Piwonii”, Partnerstwa Powiatu Tomaszowskiego i Partnerstwa Energetycznego Gmin Powiatów Łukowskiego i Ryckiego w branży energetyki odnawialnej. Ponadto, w trakcie konferencji zostały przedstawione obecne i planowane uwarunkowania prawne oraz system wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej.

 

Sobótka wędkarska

Napisał do nas Ks. Wacław Oszajca:

"Cóż masz, czegoś byś nie otrzymał?", mówi Pismo Święte. A skoro 3 maja br. na Zamku Warszawskim otrzymałem z rąk Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, pomyślałem, że dobrze będzie, jeśli w jakiś sposób podzielę się tym wyróżnieniem z Tymi, z których pochodzę.

Serdecznie pozdrawiam
Wacław Oszajca


img_0184.jpg 132.jpg
Czcigodny Księże Wacławie!

W imieniu władz samorządowych i mieszkańców Gminy Krynice przesyłam  najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania.
Cieszymy się i jesteśmy dumni, że nasz rodak otrzymał tak zaszczytne odznaczenie. Jednocześnie życzymy dalszej owocnej pracy i satysfakcji płynącej z jej wykonywania.
Załączamy życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

                                Wójt Gminy Krynice
 Janusz Bałabuch

Walki Batalionów Chłopskich w obronie wysiedlanej ludności

1 lutego 2012 r. w Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbyła się Sesja Popularnonaukowa

„Walki Batalionów Chłopskich   
w obronie wysiedlanej ludności  Zamojszczyzny- 1942-1944 r.”

 

 Patronat Honorowy
Marszałek Województwa Lubelskiego
Starosta Powiatu Tomaszów Lubelski

Organizatorzy
Wójt Gminy Krynice, Wójt Gminy Adamów, Wójt Gminy Susiec, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim, Placówka Straży Granicznej w Łaszczowie z/s w Lubyczy Królewskiej

 

69 Rocznica Bitwy pod Zaborecznem luty 2012

2 lutego 2012 r. w Krynicach odbyły się uroczystości patriotyczne z okazji 69 rocznicy Bitwy pod Zaborecznem.
Organizatorzy: Wójt Gminy Krynice, Koło gminne OZŻBCh w Krynicach, Zespół Szkół  w Krynicach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach dołożyli wszelkich starań, aby wydarzenia tamtych dni zostały upamiętnione w sposób szczególnie uroczysty.
 W Kościele Parafialnym w Krynicach zgromadzili się uczestnicy tamtych wydarzeń, zaproszeni goście, młodzież gimnazjalna oraz mieszkańcy gminy Krynice. Uroczystą mszę świętą odprawili ks. kan. Czesław Galek oraz  ks. Zbigniew Mazurek.
Po mszy świętej kwiaty i wieńce pod pomnikiem Batalionów Chłopskich złożyli:

 

LogoGminy

SMSKRYNICE

bip

obywatel

Pogoda

Stacja meteo umieszczona jest na budynku Urzędu Gminy Krynice

Weather Underground PWS IKRYNICE4

album 0001

ODPADY KOMUNALNE

POLECAMY:

Dzieje Miejscowości

Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj urzędy
US   ZUS   KRUS   Sąd  
Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com