Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

NUMER ALARMOWY 24/7 TEL. 501 694 361 
W SPRAWIE AWARII WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI I INNYCH PILNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH
czym ogrzewasz dom
PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI!
Uwaga! Do 30 czerwca 2022 r. właściciele budynków, zarządy budynków również tych niemieszkalnych, w których są zainstalowane źródła ciepła lub spalania paliw, muszą złożyć deklarację czym są ogrzewane nieruchomości. Brak złożenia deklaracji grozi karą grzywny. Jeśli dom ma nowe źródło tzn. zainstalowane po 1 lipca 2021 r., to zgłoszenia trzeba dokonać w ciągu 14 dni. Deklarację złożysz w swoim Urzędzie Gminy. Deklaracja do pobrania - kliknij tutaj

Pierwszy rok projektu „Gmina Krynice dla Seniora” za nami

senior flaga

 

52Rok temu  rozpoczął działalność Klub Seniora w Krynicach, utworzony w ramach projektu „Gmina Krynice dla Seniora” realizowanego przez Gminę Krynice, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Całkowita wartość projektu wynosi 767 018,75 zł., w tym wysokość dofinansowania UE: 648 218,75 zł.

Na potrzeby Klubu Seniora dostosowano budynek świetlicy wiejskiej w Krynicach przeprowadzając w nim prace adaptacyjne i wyposażając go w meble oraz sprzęt niezbędne do przeprowadzania zajęć. Pracom adaptacyjnym poddano pomieszczenia: gospodarcze, biurowe, kuchenne, na naczynia oraz zmywalnię i szatnię. Zamontowano monitoring. Z uwagi na zapewnienie dostępności do budynku osobom niepełnosprawnym zamontowano drzwi zewnętrzne i wewnętrzne dwuskrzydłowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych. Na adaptację i wyposażenie budynku wydatkowano łącznie 178 403,73 zł.


Wsparciem projektowym zostało objętych 30 osób w wieku 60+ mieszkających na obszarze gminy Krynice. W ramach działalności Klubu seniorzy spotykali się, rozwijali swoje zainteresowania, brali udział w zajęciach: tanecznych, sportowych, wokalnych, kulinarnych, komputerowych, psychologicznych, zajęciach z rękodzieła artystycznego, zajęciach z edukacji zdrowotnej, oraz wykładach i prelekcjach z zakresu prawa. Co miesiąc odbywały się wyjazdy na basen. Seniorzy korzystali z porady diabetologicznej, porady prawnej, uczestniczyli w spotkaniu profilaktyczno-informacyjnym z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim. Organizowane były różnego rodzaju uroczystości, spotkania (m.in. spotkanie z okazji XXI Dnia Papieskiego), wieczorki taneczne, wyjazdy do teatru, wycieczki (do Łańcuta i Leżajska oraz do Lublina i Kozłówki). Ponadto seniorzy wzięli udział w akcji „Narodowe Czytanie”, w „XIV Gminnym Przeglądzie Jasełek i Grup Kolędniczych” oraz w „10. Przeglądzie Pieśni ku Czci Serca Jezusowego”.


Nad Klubem Seniora i uczestnikami czuwają dwaj animatorzy. Ponadto zatrudniono
i przeszkolono asystenta osoby niepełnosprawnej. Usługa asystencka obejmuje wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego i edukacyjnego.

Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2023 r. Bieżące informacje z działalności Klubu Seniora dostępne są na stronie http://krynice.pl/projekty-ue/gmina-dla-seniora. Zapraszamy

 

koronawirus-780x420

bip

KrynicePieknazNatury

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

raport 2020

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com