WAŻNE INFORMACJE
  Przypominamy że wyliczoną w deklaracji opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania raz w miesiącu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu , którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

GMINA W OBIEKTYWIE

Razem bezpieczniej

razem bezpieczniej

PRAWO

 

bannery120x60

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj akty prawne
Status dokumentu:
Wydawnictwo:
Rok          Numer      Pozycja
   
Szukaj w tytule:

KOMUNIKAT

pszczoly

ZASADY STOSOWANIA
ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ


Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych i sadowniczych.

Wpływają one na wzrost plonów jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych, plantacji truskawki, maliny przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu i lepszym smaku.

Obecność pszczoły miodnej na plantacji rzepaku powoduje wzrost plonu nawet do 30%.

W celu zapobiegania masowym zatruciom pszczół przez niewłaściwe opryskiwanie środkami ochrony roślin należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad

  • Nie stosować środków ochrony roślin na kwitnące rośliny uprawne i chwasty w trakcie oblotu pszczół.
  • Przestrzegać informacji zawartych w etykiecie każdego środka ochrony roślin.
  • Dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół.
  • Stosować środki ochrony roślin w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od pasiek.
  • Dobierać środki ochrony roślin tak,  aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na owady zapylające.

Pszczoły, które miały kontakt ze środkiem ochrony roślin w zdecydowanej większości giną poza ulem, dlatego prosimy o nawiązanie współpracy z pszczelarzami polegającej na informowaniu ich o planowanych zabiegach środkami ochrony roślin.

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50 z późn. zm.), kto stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska (…), podlega karze grzywny, a w przypadku rażącego naruszenia przepisów zostaje wydany zakaz wykonywania zabiegów z użyciem środków ochrony roślin.

Pierwsza rekonstrukcja bitwy pod Zaborecznem

600x0 rekonstrukcja-10 Po 75 latach, w niedzielę 22 kwietnia na polach w miejscowościach Kolonia Partyzantów i Zaboreczno w gminie Krynice odbyła się pierwsza rekonstrukcja bitwy pod Zaborecznem, jaką partyzanci Batalionów Chłopskich stoczyli z okupantem niemieckim.Oglądający inscenizację mogli poczuć strach walki i tragedię ówczesnych mieszkańców, uciekających z płonących domów oraz posłuchać odgłosów wybuchających granatów i strzelających karabinów.

Rekonstrukcję wydarzeń z 1943 roku z udziałem m.in. potomków dowódcy bitwy pod Zaborecznem Franciszka Bartłomowicza pseudonim "Grzmot", poprzedził koncert patriotyczny w wykonaniu zespołu "Pojednanie" z Krynic i Krasnobrodzkiej Orkiestry Dętej oraz msza święta. Po eucharystii, którą odprawił proboszcz Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie ksiądz prałat Eugeniusz Derdziuk, uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod pomnikiem partyzantów.

Zwycięstwo partyzantów z BCh z 1943 roku przypomniało ponad 60 miłośników historii z Tomaszowa Lubelskiego, Biłgoraja, Zamościa, Lublina i Wodzisławia Śląskiego. Rekonstruktorzy pod wodzą Marka Gwoździuka odtworzyli epizod ewakuacji ludności cywilnej z Antoniówki, a także najważniejsze sceny pierwszego dnia bitwy.

Czytaj więcej: Pierwsza rekonstrukcja bitwy pod Zaborecznem

Płukanie wodociągu

wwgzkaU W A G A ! ! !


Informuję mieszkańców korzystających z wodociągu Polany, że w dniach 24-25 kwietnia 2018 r. (wtorek-środa) odbędzie się płukanie oraz chlorowanie sieci.
W związku z powyższym proszę o wcześniejsze zaopatrzenie się w odpowiednią ilość wody.
                                  

 /-/   Wójt Janusz Bałabuch

Przed historyczną rekonstrukcją bitwy

rekonstrukcja-bitwy-pod-zaborecznem-zbiorka-plakat3

W najbliższą niedzielę 22 kwietnia między Kolonią Partyzantów a Zaborecznem w gminie Krynice odbędzie się pierwsza rekonstrukcja bitwy z 1943 roku.

Potyczka między hitlerowcami, a partyzantami z Batalionów Chłopskich była jedną z najważniejszych bitew Powstania Zamojskiego, a jej celem była ochrona miejscowej ludności przed wysiedleniem. W jej wyniku Niemcy wstrzymali je na kilka miesięcy, a niedzielna inscenizacja ma przypomnieć te wydarzenia.

Na zaproszenie jej pomysłodawców ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Krynice odpowiedzieli członkowie sześciu grup rekonstrukcyjnych z różnych części kraju. Po 75 latach epizod Bitwy pod Zaborecznem przypomni około 70 miłośników historii z Biłgoraja, Lublina, Tomaszowa Lubelskiego, Wodzisławia Śląskiego i Zamościa pod wodzą Marka Gwoździuka. Będą efekty pirotechniczne, samochody i motocykle oraz żołnierze i partyzanci w strojach z czasów II wojny światowej i dawnym uzbrojeniem. Zanim oddziały partyzanckie i niemieckie zmierzą się na polu walki, rekonstruktorzy zaprezentują inscenizację ewakuacji mieszkańców Antoniówki.

Całość poprzedzi koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Krasnobrodzkiej Orkiestry Dętej i zespołu "Pojednanie" z Krynic oraz msza święta, którą odprawi proboszcz Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie ksiądz prałat Eugeniusz Derdziuk. Po eucharystii uczestnicy uroczystości złożą wieńce i kwiaty pod pomnikiem ofiar bitwy.

Historyczne spotkanie między Kolonią Partyzantów a Zaborecznem rozpocznie się o 11.15, a organizacja rekonstrukcji jest możliwa dzięki staraniom członków stowarzyszenia z Krynic, które pozyskało na ten cel pieniądze od samorządu województwa, urzędu do spraw kombatantów, Gminy Krynice oraz indywidualnych darczyńców - miłośników historii.

Rowerem po miejscach pamięci

rajd-miejscami-pamieci2018-plakatCmentarze wojenne w Antoniówce i Dzierążni, pomnik i mogiła ofiar pacyfikacji Huty Dzierążyńskiej i Bud oraz miejsce bitwy pod Zaborecznem. To tylko wybrane punkty, które odwiedzą uczestnicy Rowerowego Rajdu Turystyczno-Krajoznawczego "Szlakiem miejsc pamięci narodowej w gminie Krynice".

Wyprawa cyklistów, organizowana w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, odbędzie się podczas tegorocznej majówki, ale zapisy chętnych kończą się w najbliższy piątek.

Uczestnicy eskapady będą mieć do przejechania około 25 kilometrów. Trasa przejazdu wiedzie przez miejscowości: Krynice, Zajezierze, Polany, Zadnoga, Romanówka, Zaboreczno, Kolonia Partyzantów, Antoniówka, ponownie Krynice i dalej przez Dzierążnię i Hutę Dzierążyńską.

Osoby, które nie ukończyły 16 lat mogą wziąć udział w rajdzie za darmo, natomiast opłata od starszych uczestników wynosi 10 złotych. Na koniec organizatorzy zapraszają na wspólne grillowanie.

Rajd rozpocznie się 3 maja o 14.00, a informacje w tej sprawie można uzyskać telefonicznie w Urzędzie Gminy w Krynicach pod numerem: 84 663 02 25 i miejscowym ośrodku kultury pod numerem: 84 663 01 07.

Do udziału w wyprawie zapraszają Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach oraz OSP w Hucie Dzierążyńskiej.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

W związku ze złożona ofertą Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Krynice - zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450).


WÓJT GMINY KRYNICE

Informuje o rozstrzygnięciu oferty na realizację zadania publicznego w 2018 roku:
1.    Rodzaj zadania: Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.
2.    Tytuł zadania: Rekonstrukcja- Bitwy pod Zaborecznem
3.    Wysokość środków publicznych: Na realizację zadania udzielono dotacji w wysokości 4000,00 zł (cztery tysiące złotych).
4.    Prawidłowość złożonej oferty: Ofertę złożono w trybie pozakonkursowym w dniu 28 marca 2018 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obejmuje zadanie określone w Uchwale Nr XXX/196/2017 Rady Gminy Krynice z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krynice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami pożytku publicznego na rok 2018 - jako priorytetowe.
5.    Tryb postępowania: Oferta została zamieszczona 29.03.2018r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krynice, BIP i na stronie internetowej gminy na okres od 29.03.2018r. do 6.04.2018r. W tym czasie nie zgłoszono uwag dotyczących przedmiotowej oferty.
6.    Rozstrzygniecie: Biorąc pod uwagę spełnienie przez oferenta wymogów z art. 19a ust. 1, ust. 7 w/w ustawy Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Krynice z siedzibą w Krynicach, Krynice 1, 22-610 Krynice, otrzyma wsparcie finansowe na realizację zadania publicznego pod nazwą „Rekonstrukcja- Bitwy pod Zaborecznem” w kwocie 4000,00  złotych (słownie: cztery tysiące złotych). Zdanie realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do 23 kwietnia 2018r.


WÓJT GMINY KRYNICE
/-/ Janusz Bałabuch     

LogoGminy

SMSKRYNICE

bip

obywatel

Pogoda

Stacja meteo umieszczona jest na budynku Urzędu Gminy Krynice

Weather Underground PWS IKRYNICE4

album 0001

ODPADY KOMUNALNE

POLECAMY:

Dzieje Miejscowości

Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj urzędy
US   ZUS   KRUS   Sąd  
Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com