Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

WAŻNE INFORMACJE
  NUMER ALARMOWY 24/7 TEL. 501 694 361 
W SPRAWIE AWARII WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI I INNYCH PILNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH


Krynice.
ośrodek gminny skupiający większość funkcji o znaczeniu lokalnym występujących w gminie,
wieś duża – 540 mieszkańców (dane uzyskane z Urzędu Gminy Krynice na dzień 31 marca 2007 r.), o zwartym wieloosiowym układzie przestrzennym,
przestrzenne ograniczenia rozwoju to dolina Kryniczanki ze sztucznym zalewem oraz wzgórza Roztocza,
w miejscowości zlokalizowane są: Urząd Gminy, Policja, Bank Spółdzielczy, gimnazjum, szkoła podstawowa, ośrodek zdrowia, kościół, cmentarz, boisko sportowe, gastronomia, poczta, handel, obsługa rolnictwa, zakłady małego biznesu, obsługa motoryzacji itp.,
mieszkalnictwo – przewaga zabudowy wiejskiej (jednorodzinna i zagrodowa),
ośrodek położony jest przy drodze Nr 17 i drogach powiatowych,
ośrodek zwodociągowany, częściowo skanalizowany (głównie obiekty użyteczności publicznej) – oczyszczalnia ścieków, gazyfikacja, telefonia, elektryczność, punkt gromadzenia nieczystości,
główne zabytki to: zespół dworski, ruiny dworu i kościół drewniany z 1920 r. z cmentarzem i nagrobkami (m. innymi kaplica Lipczyńskich), młyn drewniany.


Antoniówka.
produkcja rolna z elementarną obsługą ludności,
wieś średniej wielkości – 324 mieszkańców (dane uzyskane z Urzędu Gminy Krynice na dzień 31 marca 2007 r.),
zabudowa zwarta, osiowa, występuje zabudowa wielorodzinna,
ograniczeniem rozwoju jest urozmaicona rzeźba terenu,
we wsi zlokalizowane są: kaplica, remizo-świetlica (dom-kultury), sklep,
wieś położona przy drodze powiatowej,
obiekty zabytkowe wpisane do ewidencji: cmentarz wojenny z 1939 r.


Budy.
produkcja żywności z elementami obsługi ludności, przemysł materiałów budowlanych,
wieś średniej wielkości – 206 mieszkańców (dane uzyskane z Urzędu Gminy Krynice na dzień 31 marca 2007 r.),
zabudowa zwarta zlokalizowana przy drodze powiatowej oraz skupiona przy drodze krajowej – wieloosiowa, występuje zabudowa wielorodzinna,
we wsi znajduje się cegielnia i klinkiernia,
sezonowe punkty skupu owoców,
położona jest przy drodze krajowej Nr 17 oraz drodze powiatowej,
stacja paliw,
nie ma obiektów zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków, do ewidencji wpisano jedynie budynek klinkierni.


Dąbrowa.
produkcja rolna z elementami usługowymi,
wieś zwarta wieloosiowa, średniej wielkości – 246 mieszkańców (dane uzyskane z Urzędu Gminy Krynice na dzień 31 marca 2007 r.),
we wsi znajduje się kaplica, sklep, remizo-świetlica,
wieś położona przy drogach powiatowych,
usługi tartaczne, firma budowlana,
ujęcie wody,
brak zabytków.


Dzierążnia.
produkcja rolna z elementami obsługi ludności i rolnictwa,
wieś zwarta, wieloosiowa – występuje zabudowa wielorodzinna,
wieś średniej wielkości – 367 mieszkańców (dane uzyskane z Urzędu Gminy Krynice na dzień 31 marca 2007 r.),
ograniczenia rozwojowe wynikające z przebiegu doliny rzeki Dzierążanka oraz urozmaiconej rzeźby terenu,
we wsi znajduje się: ośrodek gospodarki wielkoobszarowej (POZH), obiekty obsługi rolnictwa – baza SKR a także kościół, cmentarz, sklepy, remiza OSP,
wieś położona przy drodze powiatowej,
wodociąg, stacja paliw,
obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków:
zespół pałacowy (pałac, oficyna, park),
zespół kościelny (kościół dzwonnica, kapliczka murowana, pomnik nagrobny, cmentarz przykościelny).


Huta Dzierążyńska.
produkcja rolna, usługi podstawowe,
wieś średniej wielkości – 287 mieszkańców (dane uzyskane z Urzędu Gminy Krynice na dzień 31 marca 2007 r.),
zabudowa zwarta – osiowa,
ograniczenie rozwoju – dolina rzeki Dzierążanki, urozmaicona rzeźba terenu,
we wsi znajdują się: szkoła, remiza, sklepy, skup jabłek – sezonowy,
firma zajmująca się metaloplastyką,
droga powiatowa,
ujęcie wody,
brak obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.


Majdan Krynicki.
produkcja rolna, usługi podstawowe,
zabudowa skupiona, wieloosiowa – 216 mieszkańców (dane uzyskane z Urzędu Gminy Krynice na dzień 31 marca 2007 r.),
urozmaicona rzeźba terenu,
firma produkująca balustrady i płoty metalowe,
sklep, remizo-świetlica.


Majdan-Sielec.
produkcja rolna – wieś średniej wielkości – 249 mieszkańców (dane uzyskane z Urzędu Gminy Krynice na dzień 31 marca 2007 r.),
w większości zwarta zabudowa, w części skupiona – osiowa,
urozmaicona rzeźba terenu (położona w dolinie),
położenie przy drodze powiatowej.


PoIanówka.
produkcja rolna z elementami usługowymi,
wieś średniej wielkości – 240 mieszkańców (dane uzyskane z Urzędu Gminy Krynice na dzień 31 marca 2007 r.),
zabudowa skupiona, miejscami zwarta - osiowa,
bardzo urozmaicona rzeźba terenu,
we wsi znajduje się: sklep, remiza OSP, lecznica weterynaryjna (prywatna),
skup owoców - sezonowy, zakład rzemieślniczy - nagrobki, firma usługowo-transportowa, punkt skupu złomu,
droga powiatowa,
ujęcie wody.


Polany.
produkcja rolna z elementami usługowymi,
wieś średniej wielkości – 242 mieszkańców (dane uzyskane z Urzędu Gminy Krynice na dzień 31 marca 2007 r.),
bardzo urozmaicona rzeźba terenu,
we wsi znajduje się dom ludowy (remizo-świetlica) oraz kaplica,
drogi powiatowe,
w ewidencji zabytków figura kamienna.


Kolonia Partyzantów.
produkcja rolna, wieś bardzo mała – 38 mieszkańców (dane uzyskane z Urzędu Gminy Krynice na dzień 31 marca 2007 r.), rozproszona regularnie,
silnie urzeźbiony teren.


Romanówka.
produkcja rolna, wieś bardzo mała – 87 mieszkańców (dane uzyskane z Urzędu Gminy Krynice na dzień 31 marca 2007 r.),
zabudowa zwarta osiowa,
ograniczenia rozwojowe – dolina rzeki oraz bardzo silne urzeźbienie terenu,
świetlica,
w ewidencji zabytków - figura kamienna.


Zaboreczno.

produkcja rolna, wieś mała – 98 mieszkańców (dane uzyskane z Urzędu Gminy Krynice na dzień 31 marca 2007 r.), zabudowa zwarta osiowa,
ograniczenie rozwojowe – dolina Kryniczanki, lasy,
usługi transportowe,
gminne wysypisko śmieci,
siedlisko bobrów,
w lasach pomnik poświęcony poległym partyzantom w bitwie pod Zaborecznem w 1943 r.


Zadnoga.
produkcja rolna, wieś mała – 139 mieszkańców (dane uzyskane z Urzędu Gminy Krynice na dzień 31 marca 2007 r.),
wieś o zabudowie zwartej, osiowej,
ograniczeniem rozwojowym jest dolina rzeki,
sklep.


Zwiartów.
produkcja rolna z elementami obsługi ludności oraz gospodarka rybacka,
wieś średnia – 242 mieszkańców (dane uzyskane z Urzędu Gminy Krynice na dzień 31 marca 2007 r.),
wieś o zabudowie w części zwartej, w części skupionej, wieloosiowa,
ograniczenia rozwojowe – dolina rzeki oraz urozmaicony wąwóz,
we wsi znajduje się szkoła, sklepy, remiza OSP, boisko, pijalnia piwa,
młyn, stawy rybackie,
w rejestrze zabytków znajduje się zespół dworski (ruiny dworu, spichlerz, park).


Zwiartów-Kolonia.
produkcja rolna, wieś średnia – 224 mieszkańców (dane uzyskane z Urzędu Gminy Krynice na dzień 31 marca 2007 r.),
stanowi zespół przysiółków bez wyróżniającej się części głównej,
brak jest usług,
ujęcie wody.

powszechny spis rolny 2020

koronawirus-780x420

bip

SMSKRYNICE

POMOC PRAWNA

Grafika

button panel-radnego

STR TYTUŁOWA NR 3

ODPADY KOMUNALNE

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

obywatel

Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com