Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

WAŻNE INFORMACJE
  NUMER ALARMOWY 24/7 TEL. 501 694 361 
W SPRAWIE AWARII WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI I INNYCH PILNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

GMINA W OBIEKTYWIE

LogoGminy

Razem bezpieczniej

razem bezpieczniej

987b

PRAWO

 

bannery120x60

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj akty prawne
Status dokumentu:
Wydawnictwo:
Rok          Numer      Pozycja
   
Szukaj w tytule:

Informacja o rozstrzygnięciu oferty na realizację zadania publicznego

OGŁOSZENIE

W związku ze złożoną ofertą Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Krynice – zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)

 

WÓJT GMINY KRYNICE

Informuje o rozstrzygnięciu oferty na realizację zadania publicznego w 2019 roku:

1. Rodzaj zadania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2. Tytuł zadania: II Krynicki Jarmark Kultury Ludowej

3. Wysokość środków publicznych: na realizację zadania udzielono dotacji w wysokości 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych)

4. Prawidłowość złożonej oferty: Ofertę złożono w trybie pozakonkursowym w dniu 1 sierpnia 2019 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obejmuje zadanie określone w Uchwale Nr II/8/2018 Rady Gminy Krynice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krynice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami pożytku publicznego na rok 2019 – jako priorytetowe.

5. Tryb postepowania: Oferta została zamieszczona 6 sierpnia 2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krynice, BIP i na stronie internetowej gminy na okres od 6.08.2019 r. do 14.08.2019 r. W tym czasie nie zgłoszono uwag dotyczących przedmiotowej oferty.

6. Rozstrzygnięcie: Biorąc pod uwagę spełnienie przez oferenta wymogów z art. 19a ust. 1, ust. 7 w/w ustawy Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Krynice z siedzibą w Krynicach, Krynice 1, 22-610 Krynice otrzyma wsparcie finansowe na realizację zadania publicznego pod nazwą „II Krynicki Jarmark Kultury Ludowej” w kwocie 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Zadanie realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 6 września 2019 r.

 

Wójt Gminy Krynice

/-/ Jacek Wiśniewski

koronawirus-780x420

bip

SMSKRYNICE

POMOC PRAWNA

Grafika

button panel-radnego

STR TYTUŁOWA NR 3

Pogoda

Stacja meteo umieszczona jest na budynku Urzędu Gminy Krynice

Weather Underground PWS IKRYNICE4

ODPADY KOMUNALNE

POLECAMY:

obywatel

album 0001

Dzieje Miejscowości

kdz.baner .01.300x250-1

Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj urzędy
US   ZUS   KRUS   Sąd  
Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com