WAŻNE INFORMACJE
  Przypominamy że wyliczoną w deklaracji opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania raz w miesiącu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu , którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

GMINA W OBIEKTYWIE

Razem bezpieczniej

razem bezpieczniej

PRAWO

 

bannery120x60

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj akty prawne
Status dokumentu:
Wydawnictwo:
Rok          Numer      Pozycja
   
Szukaj w tytule:

Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Romanówce

1Stowarzyszenie Przyjazne i Aktywne Krynice składając wniosek poprzez Lokalną Grupę Działania Roztocze Tomaszowskie w ramach projektu grantowego współfinansowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „ wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020 zrealizowało zadanie pn. „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Romanówce".

 

 

Wysokość otrzymanego grantu wyniosła 5.000,00 zł.

 

Dzięki wsparciu zostały zrealizowane następujące prace:

 

- Wymiana okien
- Wymiana drzwi
- Docieplenie świetlicy

 

2

 

Budowa siłowni plenerowych w miejscowościach Dąbrowa, Majdan-Sielec i Polanówka

logotypy2020

 

Stowarzyszenie Przyjazne i Aktywne Krynice składając wniosek poprzez Lokalną Grupę Działania Roztocze Tomaszowskie w ramach projektu grantowego współfinansowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „ wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020 zrealizowało zadanie pn. „ Budowa siłowni plenerowych w miejscowościach Dąbrowa, Majdan-Sielec i Polanówka”.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych wyniosła 43.842,97 zł.

Dzięki wsparciu każda z siłowni została wyposażona w następujące elementy:

- wahadło
- orbiterek
- prasa nożna
- wioślarz
- stolik do gier w szachy

 

Siłownia w miejsowości Dąbrowa

Dabrowa Polanowka MajdanSielec5

 

Dabrowa Polanowka MajdanSielec6

 

 

Siłownia w miejsowości Polanówka

Dabrowa Polanowka MajdanSielec2

 

 

Dabrowa Polanowka MajdanSielec3

 

Dabrowa Polanowka MajdanSielec4

 

 Siłownia w miejsowości Majdan-Sielec

Dabrowa Polanowka MajdanSielec7

 

 

Dabrowa Polanowka MajdanSielec8

 

Dabrowa Polanowka MajdanSielec1

 

LogoGminy

SMSKRYNICE

bip

obywatel

Pogoda

Stacja meteo umieszczona jest na budynku Urzędu Gminy Krynice

Weather Underground PWS IKRYNICE4

album 0001

ODPADY KOMUNALNE

POLECAMY:

Dzieje Miejscowości

Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj urzędy
US   ZUS   KRUS   Sąd  
Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com