WAŻNE INFORMACJE
  Przypominamy że wyliczoną w deklaracji opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania raz w miesiącu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu , którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

GMINA W OBIEKTYWIE

Razem bezpieczniej

razem bezpieczniej

PRAWO

 

bannery120x60

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj akty prawne
Status dokumentu:
Wydawnictwo:
Rok          Numer      Pozycja
   
Szukaj w tytule:

Budowa drogi

 

Nazwa programu : PROJEKT  REALIZOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Tytuł operacji:
„Budowa drogi gminnej nr 111547L Dzierążnia – Zwiartów Kolonia od km 0+000,00 do km 2+000,00.”

Okres realizacji : 2009-04-07 - 30.09.2012r


Cel operacji : „Celem ogólnym projektu jest poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Gminy Krynice poprzez poprawę jakości wewnątrzregionalnych połączeń komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym. Z punktu widzenia społecznego niezwykle istotna jest poprawa poziomu społecznego i gospodarczego gminy oraz stanu sieci komunikacyjnej Gminy.
Projekt oddziaływać będzie na:
- przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej mieszkańców miejscowości Dzierzążnia i Zwiartów Kolonia poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej oraz szybsze i bezpieczniejsze powiązanie z lokalnymi i regionalnymi centrami rozwoju,
- wzrost mobilności zawodowej mieszkańców gminy,
- poprawa jakości życia mieszkańców Dzierzążnia i Zwiartów Kolonia,
- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz stworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej i społecznej.
Cele bezpośrednie:
- zwiększenie przepustowości dróg gminnych (m. in. skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa ruchu),
- poprawa standardu drogi gminnej,
- polepszenie i dostosowanie stanu konstrukcji podbudowy i nawierzchni w/w drogi do obecnie przyjętych wyznaczników nawierzchni i potrzeb komunikacyjnych,
- dostosowanie stanu poboczy do wymogów bezpieczeństwa.
Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców miejscowości: Dzierążnia, Zwiartów Kolonia. Ułatwiony i znacznie skrócony zostanie dojazd do dróg powiatowych nr 3502L i 3507L. Zbudowana zostanie droga istotna z punktu widzenia gminnej sieci komunikacyjnej, powodując poprawę komfortu przejazdu, zwłaszcza dla mieszkańców gospodarstw rolnych przyległych do drogi. Istniejąca obecnie droga gruntowa na odcinku km 0+000 do 1+786 m zostanie zastąpiona jezdnią asfaltową o znacznie lepszych właściwościach jezdnych. Położona nawierzchnia bitumiczna wpłynie korzystnie na zmniejszenie stopnia zużycia pojazdów wykorzystujących istniejącą drogę gruntową oraz
wydłuży czas ich potencjalnej eksploatacji. Poprawa stanu nawierzchni, łącząca się z likwidacją przewężeń drogi oraz usunięciem kolein i pofałdowań wpłynie korzystnie na zmniejszenie zużycia układów zawieszenia pojazdów samochodowych i podniesienie bezpieczeństwa przejazdu niniejszą drogą. Położenie nawierzchni bitumicznej na odcinku od 1+786 m do 2+000 – betonowa podbudowa o szerokości 5,30 m - wpłynie pozytywnie na komfort jazdy odcinkiem, natomiast likwidacja spękań i wyruszeń betonu podniesie poziom bezpieczeństwa kierujących i podróżnych. Nowe znaki drogowe, zainstalowane w
miejsce dotychczasowych, słabo widocznych (zwłaszcza nocą) i zniszczonych, zwiększą bezpieczeństwo kierujących pojazdami oraz podróżnych. Poprawie ulegnie ponadto komfort życia mieszkańców miejscowości zlokalizowanych bezpośrednio przy drodze. Projektowana droga poprawi możliwości poruszania się (skomunikowania) w ramach ruchu
samochodowego i pieszego dla sąsiednich obszarów. Skróci się czas przejazdu pomiędzy poszczególnymi miejscowościami.
Zdecydowanie zwiększy się nośność drogi (do 80 kN) oraz podniesie się bezpieczeństwo ruchu samochodowego i pieszego.
Przyczyni się to do skrócenia czasu przejazdu przez analizowany odcinek drogi oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów. Wzrost natężenia ruchu, wynikający też z rozwoju motoryzacji, wpłynie na wzrost liczby osób korzystających z
przedmiotowej drogi. Dzięki realizacji projektu inwestycyjnego polegającego na budowie drogi gminnej w miejscowościach bezpośrednio przylegających do drogi poważne problemy życia codziennego mieszkańców wsi zostaną rozwiązane, co pozwoli na skupienie działań gminy w pozostałych obszarach rozwoju infrastruktury technicznej”

Zakres rzeczowy operacji : Budowa 2 km drogi o szerokości 5 m łączącą miejscowość Dzierążnia z miejscowością Zwiartów Kolonia

Wydatki całkowite : 1 373 678,67 zł
Wartość dofinansowania 676 684,44 zł

 

 Budowa drogi w miejscowości Dzierążnia

 
 
 Wybudowana droga Dzierążnia - Zwiartów Kolonia
 
 
 Droga Dzierążnia - Zwiartów Kolonia
 
 
 Budowa drogi w miejscowości Zwiartów Kolonia
 
 
 Wszelkich informacji udziela:
Pan Piotr Saputa
Urząd Gminy Krynice
Krynice 1
22-610 Krynice
Tel/fax 84 6630225
E mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

LogoGminy

SMSKRYNICE

bip

obywatel

Pogoda

Stacja meteo umieszczona jest na budynku Urzędu Gminy Krynice

Weather Underground PWS IKRYNICE4

album 0001

ODPADY KOMUNALNE

POLECAMY:

Dzieje Miejscowości

Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj urzędy
US   ZUS   KRUS   Sąd  
Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com