WAŻNE INFORMACJE
  Przypominamy że wyliczoną w deklaracji opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania raz w miesiącu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu , którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

GMINA W OBIEKTYWIE

Razem bezpieczniej

razem bezpieczniej

PRAWO

 

bannery120x60

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj akty prawne
Status dokumentu:
Wydawnictwo:
Rok          Numer      Pozycja
   
Szukaj w tytule:

W Krynicach są pomosty!

indeks 2

Projekt pn.: „Zagospodarowanie zbiornika wodnego Krynice”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020


W gminie Krynice zakończono realizacje projektu „Zagospodarowanie zbiornika wodnego Krynice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne. Realizacja projektu  zachęci  turystów do odwiedzania miejscowości Krynice, a powstałe obiekty uzupełnią obecną ofertę turystyczno-rekreacyjną Gminy Krynice.

44093803 278827759416892 5646635272608153600 n     44083319 188435062082330 4107864566237495296 n

krynice korekta

W Krynicach będą pomosty!

logo RP ue

WP 20140611 02616 W dniu 19 lipca 2018 roku podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie zbiornika wodnego Krynice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne. Projekt dotyczy zagospodarowania terenu zalewu w Krynicach na przyjazną turystom strefę rekreacji. W ramach zadania zaplanowano zakup i montaż  5 pomostów pływających - 2 pomsty rekreacyjne, tzw. spacerowe  i 3 pomosty do cumowania drobnego sprzętu pływającego. Przy pomostach zamontowany zostanie licznik gości oraz system monitoringu wizyjnego z fotowoltaicznym modułem zasilającym. Realizacja projektu  zachęci  turystów do odwiedzania miejscowości Krynice, a powstałe obiekty uzupełnią obecną ofertę turystyczno-rekreacyjną Gminy Krynice.
W/ w zadanie będzie zrealizowane do końca października br. Wartość projektu wynosi  ponad  321 tys. zł, z tego prawie  223 tys. zł są to środki pochodzące z budżetu UE.

LogoGminy

SMSKRYNICE

bip

obywatel

Pogoda

Stacja meteo umieszczona jest na budynku Urzędu Gminy Krynice

Weather Underground PWS IKRYNICE4

album 0001

ODPADY KOMUNALNE

POLECAMY:

Dzieje Miejscowości

Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj urzędy
US   ZUS   KRUS   Sąd  
Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com