Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

Gminny Program Rewitalizacji

w trakcie budowy...

Polityka Senioralna EFS+

EFS

 

vhn xhfjRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie oraz Wójt Gminy Krynice zapraszają mieszkańców Gminy Krynice do udziału w projekcie  Polityka Senioralna (EFS+) realizowanym w ramach j. Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027.

       Polityka Senioralna EFS+” jest nowatorską inicjatywą realizacji szerokiego wachlarza usług społecznych o indywidualnym charakterze, które będą skierowane do osób 65 + z gminy Krynice. Projekt będzie realizowany we współpracy z gminami, na podstawie umów partnerskich.

Planowany okres realizacji projektu: od 01.09.2023 r. do 31.12.2025 r.

W ramach realizacji projektu planowane są następujące działania:

- usługi fizjoterapeutyczne z dojazdem do seniorów
- usługi pielęgnacyjne w tym usługi fryzjerskie
- usługi sąsiedzkie
- usługi opiekuńcze

- usługi asystenckie
- usługi transportowe
- wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
- usługi teleopieki (opaska telemedyczna z pakietem opieki ratowników medycznych 24/7)

Grupę docelową stanowią:

Seniorzy, tj. osoby w wieku 65 lat i więcej, w tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz  faktyczni opiekunowie tych osób.

Rekrutacja do projektu będzie przeprowadzona w okresie od 01.09.2023 do 31.12.2025 r. przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicach pod numerem telefonu 846630247. Dodatkowe informacje w siedzibie GOPS.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

 Wójt Gminy Krynice
  Jacek Wiśniewski

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy

pdf ikonaZałącznik nr 2a - Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kandydata oraz Uczestnika Projektu przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

pdf ikonaZałącznik nr 2b - Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kandydata i Uczestnika projektu "Polityka Senioralna EFS+" przez Partnera Gminę Krynice

ikona docZałącznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa

ikona docZałącznik nr 4 - Wykaz partnerów

ikona docZałącznik nr 5 - Indywidualna Karta Wsparcia

pdf ikonaZałącznik nr 6 - Karta oceny

pdf ikonaRegulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

pdf ikonaCel projektu

 

Załączniki przeznaczone dla osób świadczących usługi (rekrutacja i udział w szkoleniach):

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach

pdf ikonaZałącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla opiekunów osób starszych

pdf ikonaZałącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

ikona docZałącznik nr 3 - Formularz zgłoszeniowy na szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

ikona docZałącznik nr 4 - Formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla opiekunów świadczących usługi sąsiedzkie wolontariackie

ikona docZałącznik nr 5 - Formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla opiekunów faktycznych

pdf ikonaZałącznik nr 5a - Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

pdf ikonaZałącznik nr 5b - Informacja na temat przetwarzania danych osobowych 

pdf ikonaZałącznik nr 6 - Deklaracja uczestnictwa

 

Plakat A3 Krynice page-0001

Pod Biało - Czerwoną

1408x594

 


Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”.


W dniu 27 lipca 2022 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Krynice na dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych dotyczących zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji przed budynkiem Urzędu Gminy w Krynicach, w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”. Kwota dofinansowania wynosi 100%  zadania tj.: 8.000,00zł.
Projekt „Pod biało-czerwoną” realizowany jest pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Celem przedsięwzięcia jest połączenie Polaków pod naszą flagą państwową, a także godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. Te, za które życie w walce o wolność Ojczyzny poświęcali nasi przodkowie.
Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Gminy Krynice za każdy głos oddany w akcji „Pod biało-czerwoną”. Dzięki wystarczającej liczbie głosów poparcia przez mieszkańców Gminy Krynice, udało się zakwalifikować do udziału w projekcie, a tym samym uzyskać środki finansowe potrzebne do zakupu masztu i flagi.
Nowo zakupiony maszt początkiem października został zamontowany przed budynkiem Urzędu Gminy w Krynicach. W ramach prac zaplanowano montaż tabliczki informacyjnej, na której dostawę i montaż oczekujemy. Po zakończeniu wszystkich prac przystąpimy do zakończenia i rozliczenia projektu. Uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt odbędzie się w dniu 11 listopada 2022 r.

 

 


 

Plakat pod biało czerwoną-1

 


 

W piątek 11 listopada 2022 r. przed budynkiem Urzędu Gminy w Krynicach odbyło się uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt sfinansowany w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”.

W uroczystości udział wzięli Pan Jacek Wiśniewski Wójt Gminy Krynice, Pan Marcin Kurzępa Sekretarz Gminy Krynice, Pani Sylwia Pitura Skarbnik Gminy Krynice, Ks. Mariusz Łoza Proboszcz Parafii w Krynicach, Pani Bogumiła Dziubińska Przewodnicząca Rady Gminy Krynice, Pan Janusz Hałas Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów, poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej w Krynicach, poczet Sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej Majdan Krynicki, radni, sołtysi i mieszkańcy gminy Krynice.

Flagę podnieśli na maszt strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej Majdan Krynicki przy akompaniamencie Mazurka Dąbrowskiego.
Celem projektu „Pod biało-czerwoną” realizowanego pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego jest upamiętnienie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, uhonorowanie Poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, ale także zachęcenie do patriotycznych postaw i dumy z bycia Polakami.

W ramach zadania zrealizowano instalację 10 metrowego masztu flagowego przy budynku Urzędu u Gminy w Kryniach, zakupiono flagę biało-czerwoną oraz tablicę pamiątkową.

Koszt zadania to 6496,87 zł. Zadanie w całości zostało sfinansowane z budżetu państwa.

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom gminy Krynice za licznie oddane głosy poparcia, które pozwoliły na zakwalifikowanie samorządu do programu rządowego.

DRUKI DO POBRANIA


Referat Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - pdf
    ikona docWniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - doc


pdf ikona2. Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - pdf
    ikona docWniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - doc


pdf ikona3. Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu - pdf
    ikona docWniosek o zmianę przeznaczenia terenu - doc


pdf ikona4. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa - pdf
    ikona docZgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa - doc


pdf ikona5. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej – pdf
    ikona docWniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej – doc


pdf ikona6. Umowa dzierżawy osoba prywatna - pdf
    ikona docUmowa dzierżawy osoba prywatna – doc


pdf ikona7. Umowa dzierżawy KRUS - pdf
    ikona docUmowa dzierżawy KRUS  - doc


pdf ikona8. Rozwiązanie umowy dzierżawy - pdf
    ikona docRozwiązanie umowy dzierżawy - doc


pdf ikona9. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – pdf

10. Deklaracja wstępna przydomowe oczyszczalanie ścieków (format PDF)

Deklaracja wstępna przydomowe oczyszczalanie ścieków (format DOCX)

pdf ikona 11. Zgłoszenie do ewidencji Gminy Krynice zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków (PDF do druku)

ikona docZgłoszenie do ewidencji Gminy Krynice zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków (EDYTOWALNY)

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Informacje na temat zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz porady jak zabezpieczyć się przed tymi zagrożeniami

Realizując zadania wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa publikujemy informacje na temat zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz porady jak zabezpieczyć się przed tymi zagrożeniami.

ℹ️ Cyberbezpieczeństwo zgodnie z obowiązującymi przepisami to "odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy" (art. 2 pkt 4, Dz. U. 2020 r., poz. 1369 z dnia 11 sierpnia 2020 r.).


Najpopularniejsze zagrożenia w cyberprzestrzeni:

 • Malware - oprogramowanie, które wykonuje złośliwe zadanie na urządzeniu docelowym lub w sieci, np. uszkadza dane lub przejmuje system.
 • Phishing - atak za pośrednictwem poczty e-mail polegający na nakłonieniu odbiorcy wiadomości e-mail do ujawnienia poufnych informacji lub pobrania złośliwego oprogramowania.
 • Spear Phishing - bardziej wyrafinowana forma phishingu, w której napastnik podszywa się pod osobę bliską osoby atakowanej.
 • Atak typu “Man in the Middle” (MitM) - atak ten wymaga, aby napastnik znalazł się między dwiema stronami, które się komunikują i był w stanie przechwytywać wysyłane informacje.
 • Trojan - (koń trojański) - oprogramowanie, które podszywa się pod przydatne lub ciekawe dla użytkownika aplikacje, implementując szkodliwe, ukryte przed użytkownikiem różne funkcje (oprogramowanie szantażujące - ransomware, szpiegujące - spyware etc.).
 • Ransomware - atak polegający na zaszyfrowaniu danych w systemie docelowym i zażądaniu okupu w zamian za umożliwienie użytkownikowi ponownego dostępu do danych.
 • Atak DoS lub DDoS - atak na system komputerowy lub usługę sieciową w celu uniemożliwienia działania poprzez zajęcie wszystkich wolnych zasobów. DDoS atakuje z wielu miejsc równocześnie.
 • Atak IoT - atak polegający na przejmowaniu kontroli nad urządzeniami w sieci Internet: inteligentnymi domami, budynkami, sieciami energetycznymi, urządzeniami gospodarstwa domowego - przemysłu etc.).
 • Data Breaches (naruszenie danych) - atak tego typu polega na kradzieży danych. Motywy naruszeń danych obejmują przestępstwa: (tj. kradzieży tożsamości, chęci zawstydzenia instytucji, szpiegostwo i inne).
 • Malware w aplikacjach telefonów. Urządzenia mobilne są szczególnie podatne na ataki złośliwego oprogramowania.

 


 

Sposoby zabezpieczenia się przed zagrożeniami:

 1. Aktualizuj oprogramowanie.
  System operacyjny, aplikacje użytkowe, programy antywirusowe wymagają stałej aktualizacji i baz zagrożeń. Brak aktualizacji zwiększa podatność na cyberzagrożenia. Hakerzy, którzy znają słabości systemu/aplikacji, mają otwartą furtkę do korzystania z luk w oprogramowaniu. Logowanie do e-usług publicznych, bankowości elektronicznej bez aktualnego (wspieranego przez producenta) systemu operacyjnego to duże ryzyko.
 2. ✅ Stosuj zróżnicowane hasła.
  Korzystaj z różnych haseł do różnych usług elektronicznych. Nie da się obronić przed atakami używając prostych haseł, takich jak „1234”. Odpowiednie, złożone hasło może ochronić konsumentów przed zagrożeniami cybernetycznymi.
 3. ✅ Stosuj uwierzytelnianie dwuetapowe.
  Tam gdzie to możliwe (konta społecznościowe, konto email, usługi e-administracji, usługi finansowe) stosuj dwuetapowe uwierzytelnienie za pomocą np. sms, pin, aplikacji generującej jednorazowe kody autoryzujące, tokenów, klucza fizycznego.
 4. Regularnie zmieniaj hasła.
 5. Nie udostępniaj nikomu swoich haseł.
 6. Pracuj na najniższych możliwych uprawnieniach użytkownika.
 7. Wykonuj kopie bezpieczeństwa.
  Korzystaj z oddzielnych nośników na kopie. Nie przechowuj kopii wyłącznie na tym samym dysku co kopiowane dane.
 8. Skanuj podłączane urządzenia zewnętrzne.
  Przy podłączeniu urządzenia do laptopa/komputera typu pendrive, karta pamięci, dysk przenośny, smartfon - najpierw przeskanuj nośnik zaktualizowanym oprogramowaniem antywirusowym.
 9. Kontroluj uprawnienia instalowanych aplikacji.
 10. Unikaj publicznych WiFi.
  W miarę możliwości, nie korzystaj z publicznych, otwartych (niezabezpieczonych) sieci Wi-Fi, stosowanych w hotelach, pubach, restauracjach do których dostęp ma wiele osób. Jeśli to możliwe, udostępnij Internet LTE ze swojego telefonu poprzez kabel USB lub zabezpieczoną sieć Wi-Fi na swój laptop, zamiast korzystać z publicznego Wi-Fi np.: do logowania w banku. Po zakończeniu, wyłącz udostępniany Internet w telefonie.
 11. Sprawdź certyfikat SSL strony.
  Podając poufne dane sprawdź czy strona internetowa posiada certyfikat SSL. Protokół SSL to standard kodowania (zabezpieczania) przesyłanych danych pomiędzy przeglądarka a serwerem.
 12. Sprawdź domenę strony.
  Kontroluj nazwę domeny strony, na której podajesz poufne dane. Jeśli strona logowania wygląda jak strona banku, lecz ma nietypowy adres www, sprawdź czy nie trafiłeś na oszustwo (phishing).
 13. Chroń kartę kredytową/bankomatową.
  Nie udostępniaj nikomu danych karty kredytowej lub bankomatowej w tym PINów, numeru karty, kodu weryfikacyjnego CVV/CVC znajdującego się na odwrocie karty, daty ważności karty. Nie zapisuj PINu na karcie lub przyklejonej karteczce. Stosuj PIN składający się z różnych cyfr rozmieszczonych na całej klawiaturze. Chroń wpisywanie PINu przy operacjach w sklepie, gdzie przebywa dużo osób w kolejce za Tobą.
 14. Porównaj treść SMSa z operacją bankową.
  Przy dokonywaniu przelewów i autoryzacji np.: SMSem, sprawdzaj czy treść z SMSa dotyczy dokładnie tej samej operacji, którą wykonujesz wraz z numerem konta. Jeśli zauważysz nietypowe SMSy typu zmiana numeru telefonu do konta, dodanie urządzenia do logowania, zmiana limitów na karcie - skontakuj się z bankiem i przerwij dalsze czynności autoryzacji i przepisywania hasła z SMSa.
 15. Zadbaj o bezpieczeństwo routera.
  Ustal silne hasło do swojej sieci Wi-Fi, zmień nazwę sieci Wi-Fi, zmień hasło do panelu administratora, ustaw poziom zabezpieczeń połączenia z siecią Wi-Fi np. WPA2 lub WPA3, zaktualizuj oprogramowanie routera, wyłącz funkcję szybkiego logowania do sieci przez przycisk WPS na routerze.
 16. Szyfruj dyski.
  Zabezpiecz trudnym hasłem twarde dyski w laptopie, dyski przenośne, pendrivy i karty pamięci.
 17. Stosuj sprawdzone oprogramowanie antywirusowe.
  Subskrybuj dobrej jakości oprogramowanie antywirusowe oraz zaplanuj aktualizacje automatyczne systemu operacyjnego na Twoim urządzeniu.
 18. Nie otwieraj plików nieznanego pochodzenia.
  Zachowaj ostrożność podczas otwierania załączników plików. Na przykład, jeśli otrzymasz wiadomość e-mail z załącznikiem PDF z opisem „zaległa faktura”, nie otwieraj go jeśli zobaczysz, że pochodzi on z nietypowego e-maila, takiego jak Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Przeskanuj załącznik w serwisie: www.virustotal.com
 19. Uważaj na strony z darmowym oprogramowaniem.
  Stron, które oferują darmowe atrakcje (filmiki, muzykę, aplikacje) - często na takich stronach znajdują się ukryte wirusy, trojany i inne zagrożenia.
 20. Zabezpieczaj swoje dane osobowe.
  Nie zostawiaj poufnych danych w niesprawdzonych serwisach i na stronach, jeżeli nie masz absolutnej pewności, że nie będą one widoczne dla osób trzecich.
 21. Uważaj na prośby o podanie haseł.
  Pamiętaj, że żadna instytucja nie wysyła e-maili do swoich klientów/interesantów z prośbą o podanie hasła lub loginu w celu ich weryfikacji. Nawet pod pretekstem zablokowania konta, naliczenia opłat.
 22. ✅ Uważaj na prośby dopłacenia do przesyłek.
  Jeśli otrzymałeś SMSa z prosbą o dokończenie procesu zamówienia przesyłki np.: w postaci brakującej kwoty (wymagana dopłata kilku groszy), zablokuj nr skąd pochodzi SMS oraz skasuj SMS.Odnośniki do stron dotyczących cyberbezpieczeństwa:Zgłoszenie incydentu, szkodliwych treści:

 • Jeżeli chcesz anonimowo i łatwo zgłosić nielegalne i szkodliwe treści, na które natknąłeś się w sieci możesz zrobić to za pomocą tego formularza: https://incydent.cert.pl/

 

Rządowy Program Rozwoju Dróg

 

Droga nr 112090L w Dzierążni

tablica Dzierąznia

 


 

 

Droga nr 127554L w Krynicach

tabvlica Krynice

 


 

 

Droga nr 111556L w Dąbrowie

111556L Dabrowa

 

 

bip

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

Raport o stanie gminy Krynice za 2023 r. page-0001

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

KrynicePieknazNatury

cyberbezpieczenstwwo

Joomla template by ByJoomla.com