Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Majdanie Krynickim

 

Nazwa LGD w ramach którego realizowano operację: „LGD Roztocze Tomaszowskie”

Nazwa programu : 413  Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

Tytuł operacji: „Przygotowanie miejsca namiotowego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Majdan Krynicki”

Okres realizacji : 18.02.2013 – 18.12.2013

Cel operacji : „Celem operacji jest rozwój usług i produktów turystycznych w miejscowości Majdan Krynicki poprzez przygotowanie miejsca namiotowego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Majdan Krynicki co wpłynie na poprawę wizerunku miejscowości  i przyczyni się do rozwoju turystyki,  aktywizacji i integracji społeczności lokalnej, aktywnego spędzania wolnego czasu oraz promocji obszarów wiejskich”

Zakres rzeczowy operacji : Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej oraz postawienie ławki i stojaka na rowery.

Wydatki całkowite : 24 941,25 zł
Wartość dofinansowania 16 221,00 zł

 


Boisko wielofunkcyjne wraz z ławkami

 


Miejsce na rozbicie namiotów

 

 


Zima 2014

 

 

Wszelkich informacji udziela:

Pan Piotr Saputa

Urząd Gminy Krynice

Krynice 1

22-610 Krynice

Tel/fax 84 6630225
E mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Plac przy świetlicy w Budach

roztoczetom

 

Nazwa LGD w ramach którego realizowano operację: „LGD Roztocze Tomaszowskie”

 

Nazwa programu : 413  Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

Tytuł operacji: „Zagospodarowanie turystycznego centrum miejscowości Budy”

Okres realizacji : 17.08.2012 – 18.12.2013

 

Cel operacji : „Celem operacji jest rozwój turystyki w miejscowości Budy poprzez zagospodarowanie turystycznego centrum miejscowości co przyczyni się do aktywizacji i integracji społeczności lokalnej oraz aktywnego spędzania wolnego czasu”

Zakres rzeczowy operacji : Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej oraz postawienie ławki i stojaka na rowery.

Wydatki całkowite : 23.300,00 zł
Wartość dofinansowania 15.130,00 zł


Utwardzony plac, nowa ławka oraz stojak na rowery

 

Plac zimą

 

Wszelkich informacji udziela:

Pan Piotr Saputa

Urząd Gminy Krynice

Krynice 1
22-610 Krynice

Tel/fax 84 6630225
E mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Swietlica Zwiartów

roztoczetom

 

Nazwa LGD w ramach którego realizowano operację: „LGD Roztocze Tomaszowskie”

Nazwa programu : 413  Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

Tytuł operacji: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zwiartowie.”

Okres realizacji : 17.08.2012 – 18.12.2013

 

Cel operacji : „Celem operacji jest wzrost integracji i mobilności mieszkańców miejscowości Zwiartów poprzez modernizację  świetlicy która jest jedynym miejscem spotkań mieszkańców co przyczyni się do aktywizacji i integracji społeczności lokalnej, aktywnego spędzania wolnego czasu, promocji obszarów wiejskich..”

Zakres rzeczowy operacji : Docieplenie elewacji świetlicy wraz z wykonaniem opaski odwadniającej oraz remontu podestu wejściowego.

Wydatki całkowite : 34 999,99 zł
Wartość dofinansowania 19 000,00 zł

 


Odnowiona świetlica wiejska w Zwiartowie

 

Świetlica zimą

image006

 

Wszelkich informacji udziela:
Pan Piotr Saputa
Urząd Gminy Krynice
Krynice 1
22-610 Krynice
Tel/fax 84 6630225
E mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

Małe projekty - modernizacja świetlicy w Krynicach

roztoczetom


Nazwa LGD w ramach którego realizowano operację: „LGD Roztocze Tomaszowskie”

Nazwa programu: 413  Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

Tytuł operacji: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krynicach.”

Okres realizacji: 17.08.2012 – 18.12.2013

Cel operacji : „Celem operacji jest wzrost integracji i mobilności mieszkańców miejscowości Krynice poprzez modernizację świetlicy która jest jedynym miejscem spotkań mieszkańców co przyczyni sie do aktywizacji i integracji społeczności lokalnej, aktywnego spędzania wolnego czasu, promocji obszarów wiejskich.”

 

Zakres rzeczowy operacji : Docieplenie elewacji świetlicy wraz z wykonaniem opaski odwadniającej, tarasu oraz remontu podestu wejściowego. Taras stanowi część frontowa budynku która jest w części zadaszona, a pozostała część wyłożona jest kostka brukową na której stoi ławka.

Wydatki całkowite : 33 397,07 zł
Wartość dofinansowania 18 000,00 zł

 

Odnowiona świetlica wiejska w Krynicach

 

 

 

Opaska, taras , podest wejściowy

 

 

Wszelkich informacji udziela:
Pan Piotr Saputa
Urząd Gminy Krynice
Krynice 1
22-610 Krynice
Tel/fax 84 6630225
E mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Plac zabaw

 
Nazwa LGD w ramach którego realizowano operację: „LGD Roztocze Tomaszowskie”

Nazwa programu : 413  Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

Tytuł operacji: „MAŁPI GAJ –DLA NASZYCH DZIECI RAJ.”

Okres realizacji : 27.02.2012 - 30.11.2012r

Cel operacji : „Celem operacji jest zwiększenie oferty turystycznej Gminy Krynice poprzez stworzenie miejsca zabaw dla dzieci tzw. „Małpiego Gaju” co przyczyni się do aktywizacji i integracji społeczności lokalnej, aktywnego spędzania wolnego czasu, promocji obszarów wiejskich oraz wzrostu atrakcyjności turystycznej”

Zakres rzeczowy operacji :
Zakup i montaż placu zabaw

Wydatki całkowite :
7399,00 zł
Wartość dofinansowania 4210,00zł
 
 
Zabawa dzieci na nowym Placu Zabaw
 
 
  Plac zabaw
 
 
Wszelkich informacji udziela:
Pan Piotr Saputa
Urząd Gminy Krynice
Krynice 1
22-610 Krynice
Tel/fax 84 6630225
E mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Odnowa świetlic

 

 
Nazwa LGD w ramach którego realizowano operację: „LGD Roztocze Tomaszowskie”

Nazwa programu : 4.1_413_313/322/323  Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Tytuł operacji: „Odnowa świetlic wiejskich w miejscowości Antoniówka i Majdan Krynicki wraz z zakupem wyposażenia”

Okres realizacji :
17.02.2011 - 30.12.2011r

Cel operacji :
„Poprawa jakości życia, i stworzenie warunków dla zaspokajania potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Antoniówka i Majdan Krynicki  poprzez odnowę świetlic wiejskich i zakup wyposażenia.”

Zakres rzeczowy operacji :
Realizacja zadania obejmowała swoim zakresem wymianę pokrycia dachu na świetlicy w Antoniówce w raz z zakupem wyposażenia ( stoliki drewniane 10 szt, krzesełka 10 szt, karnisze 4 szt, firany 10 mb ) oraz wykonanie opaski odwadniającej wokół świetlicy w majdanie Krynickim wraz z zakupem wyposażenia ( zestaw mebli kuchennych, stoliki drewniane 10 szt, krzesełka 10 szt, piecyk gazowy 1 szt, zlewozmywak 1 szt, nagrzewnica-dmuchawa gazowa – 1 szt)


Wydatki całkowite : 66.810,62 zł
Wartość dofinansowania 40.724,00 zł
 
 
Wyposażenie świetlic
 
 
Wyposażenie świetlicy
 
 
Odnowione wejście do świetlicy w Majdanie Krynickim
 
 
Opaska odwadniająca wokół świetlicy w Majdanie Krynickim
 
 
Wyposażenie kuchni nw świetlicy w Majdanie Krynickim
 
 
Wymienione pokrycie dachowe na świetlicy w Antoniówce
 
Wszelkich informacji udziela:
Pan Piotr Saputa
Urząd Gminy Krynice
Krynice 1
22-610 Krynice
Tel/fax 84 6630225
E mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

bip

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

Raport o stanie gminy Krynice za 2023 r. page-0001

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

KrynicePieknazNatury

cyberbezpieczenstwwo

Joomla template by ByJoomla.com