Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

Rys historyczny

 

Tereny dzisiejszej gminy Krynice wchodziły w najdawniejszej przeszłości historycznej w skład ziem zwanych Grodami Czerwieńskimi, będącymi dzielnicą czy też krainą państwa Polskiego za panowania Mieszka I. Pierwsze wzmianki o wsiach z obszaru dzisiejszej gminy Krynice są nader skąpe i pochodzą z początków XV w. Nazwa miejscowości Krynice pochodzi od rozlewisk wodnych nazywanych krynicami. Źródła pisane mówią o potężnym, liczącym 300 ha rozlewisku. Jego pozostałość stanowią tereny bagienne i zalew (w dolinie rzeki „Kryniczki” – „Kryniczanki”), wykorzystywany jako teren rekreacyjno-wypoczynkowy dla wędkarzy. Pierwsza udokumentowana wzmianka źródłowa o wsi Zwiartów pochodzi z roku 1425. Wsie Dzierążnia i Krynice pierwszy raz wymieniane są w roku 1435, kiedy miejscowości te należały do Adama Łabuńskiego, herbu Zagłoba.

Kościół katolicki pojawił się na tych terenach w połowie XIV w. wraz z osadnictwem polskim. Powstała wówczas sieć parafii rzymskokatolickich. Teren dzisiejszej gminy Krynice obejmują parafie Dzierążnia i Krynice. Parafia Dzierążnia była erygowana dnia 7 kwietnia 1537 r. przez biskupa chełmskiego Jakuba Buczackiego. Rzymskokatolicka parafia Krynice została erygowana dnia 25 czerwca 1925 r. przez biskupa Mariana Fulmana. Powstała przez podział parafii Łabunie.

W roku 1772 Austria, Prusy i Rosja podpisały pierwszy układ rozbiorowy. W tym czasie tereny dzisiejszej gminy Krynice pozostały w składzie Rzeczypospolitej, nadal w obrębie ziemi bełskiej. Dopiero po IIl rozbiorze resztę ziemi chełmskiej i bełskiej oficjalnie wcielono do monarchii habsburskiej dnia 21 marca 1796 r. i otrzymały one nazwę Galicji Zachodniej. W nowym podziale tereny dzisiejszej gminy Krynice znalazły się w cyrkule lubelskim po przejęciu tych terenów przez carską Rosję.

W lipcu 1831 r. podczas Powstania Listopadowego rozpoczęło się oblężenie oraz blokada Zamościa przez 12 tys. żołnierzy carskich dowodzonych przez generała Kajsarowa. Oddziały wojska polskiego dowodzone przez majora Dominika Bulewskiego oraz majora Wincentego Szymańskiego, broniące twierdzy zamojskiej, stoczyły pod Krynicami zwycięską potyczkę z wojskiem rosyjskim.

W sierpniu 1914 r. podczas I wojny światowej działania wojenne objęły południową Lubelszczyznę. Wojska austriackie stoczyły tu zwycięską bitwę z armią rosyjską dnia 27 sierpnia 1914 r. w okolicach Zamościa oraz 2 lutego 1915 r. pod Komarowem, a następnie wycofały się za rzekę San.

W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. teren dzisiejszego powiatu tomaszowskiego stał się areną krwawych walk. Rozegrały się tu dwie ciężkie bitwy o Tomaszów Lubelski. W ramach działań wojennych w rejonie Tomaszowa Lubelskiego liczne potyczki między wojskami polskimi a niemieckim rozegrały się na terenie dzisiejszej gminy Krynice m. innymi w okolicach Dzierążni, Polanówki, Majdanu Krynickiego i Zwiartowa.

1 lutego 1943 roku doszło do nowej bitwy z Niemcami pod Zaborecznem. Przeciwko liczącym ok. 240 ludzi i słabo uzbrojonym oddziałom Batalionów Chłopskich Niemcy rzucili do walki zmotoryzowany batalion żandarmerii i dwie kompanie Wermachtu, liczące razem ok. 1500 żołnierzy. Po zaciętych walkach oddziały polskie przegrupowały się w kierunku wsi Róża, gdzie 2 lutego 1943 r. doszło do nowego starcia z Niemcami. Po ciężkiej walce partyzanci zdołali wyrwać się z okrążenia. Zdecydowane działania partyzanckie zmusiły okupanta do zaniechania akcji wysiedleńczej. Wydarzenia, jakie miały miejsce w tym regionie w latach 1942-1943, określane są czasem nazwą powstania zamojskiego. Upamiętnia je Szlak Partyzancki.

Od stycznia 1944 r. do końca okupacji niemieckiej w powiatach tomaszowskim i hrubieszowskim trwały natężone walki toczone przez oddziały Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich z oddziałami Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA). Pierwsze lata powojenne to przede wszystkim odbudowa gospodarki ze zniszczeń wojennych.

O Gminie - Nieodkryta perełka wśród roztoczańskich wzgórz

 

Gmina Krynice położona na styku Roztocza Środkowego i Grzędy Sokalskiej, z najbardziej tajemniczym zbiornikiem wodnym Roztocza, zaprasza do poznania swoich ciekawych zakątków oraz ludzi, którzy tu żyją i wciąż tworzą jej historię.

Odkrywamy przed wami miejsce niezwykle urokliwe. Wieś Krynice wraz z dominującym w krajobrazie zalewem, doskonale widocznym z krajowej drogi nr 17, są dobrze znane miłośnikom wędkarstwa. Można tu ,,zapolować” na karasie, okonie, szczupaki, a nawet sumy. Jest też możliwość do powiosłowania własnym kajakiem lub łódką – zalew ma około 1,3 km długości. Po dawniej licznych źródłach, czyli krynicach pozostało tylko jedno, niedawno odkryte, ale gdy popatrzymy na rozległą, ciągnącą się po horyzont, dolinę Kryniczanki, będziemy mogli sobie wyobrazić, jak ponad 500 lat temu rozlewały się tu wody naturalnego jeziora–giganta. O jego znikających w tajemniczy sposób w pobliskiej górze wodach pisał w XV wieku Jan Długosz. Miejscowe legendy mówią zaś o zatopionej wsi, dzwoniących dzwonach, nimfach i topielicach.

 

 

 

 

W samych Krynicach warto zobaczyć drewniany modrzewiowy kościół o nietypowej, niezwykle ciekawej architekturze z 1920 roku. W głównym ołtarzu znajduje się piękny XVII–wieczny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Na tablicy w przedsionku widnieje historia parafii i kościoła. Tuż za świątynią góruje cmentarz parafialny z neogotycką kapliczką ufundowaną przez ostatnich właścicieli Krynic – Lipczyńskich. Na krótki spacer można wybrać się stąd do przyległego parku z ruinami XIX–wiecznego dworku Lipczyńskich. Uroku tym terenom dodają trzy wielkie dęby – pomniki przyrody. Niektórzy mieszkańcy twierdzą, że pod największym z nich odpoczywał sam Napoleon.

Śladami dawnych dworskich posiadłości warto zawędrować do pobliskiej Dzierążni. Na wzniesieniu wśród drzew położona jest elegancka, biała bryła eklektycznego pałacu, przebudowanego przez Jana Rudnickiego w 1880 roku (obecnie własność prywatna), która kontrastuje z cienistą zielenią pomnikowych lip. Ładnie zagospodarowany park przywodzi na myśl dawną świetność posiadłości rodu Debolich, u których ponoć bywał sam ks. Józef Poniatowski. W pobliżu znajduje się zabytkowy budynek dworski oraz kilkakrotnie przebudowywany kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja. Widoczna stamtąd nekropolia z kaplicą Makomaskich - dawną cerkwią unicką, to świadectwo interesującej przeszłości tej wsi.

 

 

 

Z Dzierążni już tylko kilka kilometrów do Źwiartowa, najstarszej wsi gminy, datowanej na 1425 rok. Ciekawie położony park dworski z odbudowywanym obecnie parterowym dworem rodziny Makomaskich oraz zabytkowy spichlerz przy dukcie do pałacu zachęcają do poznania tutejszej historii.

Gmina Krynice to wciąż żywa karta historii. Tędy przetaczały się ciężkie boje z Niemcami we wrześniu 1939 roku. Świadczą o tym zbiorowe mogiły żołnierskie w Antoniówce, Dzierążni i Krynicach. Lata okupacji to czas organizowania ruchu partyzanckiego, wielu akcji dywersyjnych ze zwycięską bitwą pod Zaborecznem 2 lutego 1943 roku. Śladem tamtych wydarzeń prowadzi z Krynic, oznakowany na czerwono, Szlak Partyzancki. Można go pokonać pieszo bądź rowerem. Turysta i zwolennik ekstremalnej jazdy rowerowej, lubiący ciszę, samotność i wyzwania polnych ścieżek, może popróbować swych sił zjeżdżając z lokalnych dróg na wiejskie trakty, strzeżone przez przydrożnych świątków.

Beata Gałan – Smól

 

Obszar Gminy Krynice

 

 

 

 

 

 

107144 b

 GMINA KRYNICE - PRZYJAZNA Z NATURY


W historii administracji lokalnej gmina Krynice była niemal zawsze związana z powiatem tomaszowskim. Krynice należą do jednej z mniejszych gmin i zajmują powierzchnię 73,6 km2. Sąsiadują z gminami: Adamów, Łabunie, Komarów-Osada, Rachanie, Tarnawatka i Krasnobród. Tradycje historyczne samorządu terytorialnego sięgają 1867 roku, kiedy władze carskie ustanowiły tutaj pierwszy organ gminny. Gmina Krynice obejmuje 16 sołectw. Obecnie zamieszkuje ją 3307 mieszkańców w tym: 1662 kobiet i 1645 mężczyzn.

Do zapoznania się z gminą Krynice zaprasza czytelników wójt gminy - Jacek Wiśniewski.

 Miło nam, że jako pierwsi na łamach Tygodnika Zamojskiego możemy zaprezentować gminę Krynice w czasie upamiętniającym 30-lecie powstania samorządu terytorialnego. Jako wójt jestem dumny, że nasza gmina może poszczycić się bogatą historią, lokalnym dziedzictwem kulturowym oraz sukcesywnym rozwojem. Wartość samorządu lokalnego to realna współpraca i aktywność społeczności lokalnej. Podczas mojej, ponad rocznej kadencji muszę zdecydowanie podkreślić ogromną wagę rozmów z naszymi mieszkańcami. Dzięki cennej, wzajemnej wymianie informacji, sugestii, a nieraz i dyskusjom możemy i działamy wspólnie, co daje się zauważyć w efektach rozwoju gminy. W imieniu swoim i naszej gminnej społeczności serdecznie zapraszam do poznania gminy Krynice i zachęcam do odkrywania jej ciekawej historii, walorów przyrodniczych oraz uczestnictwa w wielu wydarzeniach i imprezach plenerowych.

 

Piękna z natury, bogata przeszłością

 

 Za tym hasłem promującym Krynice kryją się zachwycające krajobrazy naszej, nieco mniej znanej turystycznie gminy. Charakterystyczną wizytówką Krynic jest obrosły tajemnicami i legendami zalew (niegdyś rozległe jezioro), który zachwyca przejezdnych o każdej porze roku i jest rajem dla spokojnego wędkowania wśród tataraku.
 Krajobraz Grzędy Sokalskiej, to usiana lessowymi wąwozami kraina z przydrożnymi świątkami i figurami. Warto zajrzeć do jednej z najstarszych wsi - Dzierążni. Znajduje się tu odnowiony kościół barokowy pw. Wniebowzięcia NMP wraz z ciekawymi kapliczkami wokół oraz cmentarz z kaplicą grobową rodziny Makomaskich i wieloma unikalnymi nagrobkami. W krypcie kościoła pochowany jest dyplomata i minister spraw zagranicznych króla Stanisława Poniatowskiego - Antoni Augustyn Deboli, który osiadł w Dzierążni po III rozbiorze Polski. W bliskim sąsiedztwie zachwyca odrestaurowany pałac Rudnickich z końca XIX wieku, obecnie własność prywatna. W Zwiartowie, można poczuć klimat wiejskiego folwarku dworskiego odwiedzając dawny dworski spichlerz i odbudowany dworek (także własność prywatna). Przy głównej drodze nr 17 w Budach zachował się budynek ponad stuletniej klinkierni wraz z imponującym kominem z 1910r. Klinkiernia wybudowana przez Rosjan, potem przejęta przez Austriaków, którzy doprowadzili tutaj kolejkę wąskotorową, była wiodącym zakładem produkującym wysokiej jakości klinkier drogowy. Ciekawostką jest, że wówczas była to jedna z najnowocześniej wyposażonych fabryk klinkieru na świecie.
 W samych Krynicach uwagę przykuwa modrzewiowy kościół z początku XX wieku, sprowadzony tutaj w częściach sto lat temu z Horyszowa Polskiego. Nad kościołem góruje cmentarz z neogotycką kaplicą grobową rodziny Lipczyńskich. Niestety z dworskiego pałacu krynickiego pozostały jedynie ruiny. W otaczającym parku można zobaczyć pomnikowe dęby i buki oraz ciekawą rzeźbę Strażnika Lasu, wykonaną przez studentów wydziału plastycznego UMCS.
Ziemia krynicka to także kolebka partyzanckiego ruchu oporu wobec hitlerowskiego okupanta. Zwycięska Bitwa pod Zaborecznem z 1.02.1943 r. powstrzymała na kilka miesięcy akcję wysiedleńczą na całej Zamojszczyźnie. W historii określana jest jako początek tzw. powstania zamojskiego. Od kilkudziesięciu lat w rocznicę Bitwy odbywają się uroczystości upamiętniające to ważne wydarzenie.

 

Potencjał w infrastrukturze

 

Gmina Krynice dzięki swojemu położeniu przy drodze krajowej nr 17 posiada potencjał do rozwoju działalności gospodarczej. We współczesnym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jest ponad 18 ha terenów przeznaczonych dla różnego rodzaju inwestycji. Ponadto na terenie gminy znajdują się dwie działki z przeznaczeniem do produkcji energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych.
 Przekrój przez 30 lat nowej samorządności pokazuje, jak wiele zmian zaistniało w tym czasie dla poprawienia jakości życia mieszkańców gminy Krynice i jej rozwoju gospodarczego. W pierwszej połowie lat 90-tych postawiono na budowę i rozwój sieci gazowniczej. Staraniem władz gminy wybudowano rozdzielnię gazu w Antoniówce i rozległą sieć gazową. Wybudowana została także sieć wodociągowa i dziś gmina Krynice może się pochwalić niemal 100% wskaźnikiem zwodociągowania. Przy udziale środków unijnych, gmina, jako jedna z pierwszych, zainwestowała w budowę oczyszczalni ścieków w Krynicach.
 Kolejnym dużym wyzwaniem przed którym stawały kolejne władze samorządowe to infrastruktura drogowa. Inwestowanie w drogownictwo nie było łatwe ze względu na duże rozproszenie kolonii i przysiółków w gminie. Najważniejszym ciągiem komunikacyjnym było połączenie miejscowości Majdan-Sielec - Dzierążnia w początku XXI wieku. W latach 1990-2019 inwestycje drogowe były wykonywane w każdej miejscowości gminnej. W sumie wybudowano ok. 23 km odcinków drogowych o różnych nawierzchniach, z czego 6,7 km dróg w minionym roku, na które uzyskano ponad 2 mln zł dofinansowania.
 Jeśli mowa o pozyskanych dofinansowaniach to należy wspomnieć o dwóch ważnych inwestycjach: tegorocznej kompleksowej termomodernizacji budynku szkoły w Krynicach, przy pozyskaniu dofinansowania 85% robót budowlanych z RPO Województwa Lubelskiego oraz o nowym przedszkolu w Krynicach, które ruszy od 2021 r. na które to samorząd uzyskał dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości ponad 1 mln 200 tys. zł.

 

Pamięć o ludziach stąd...

 

Ziemia krynicka ma szczęście do ludzi z pasją, artystów i społeczników. Swoje korzenie mieli tutaj niezwykli muzycy - Mieczysław Kosz i Marek Grechuta. W Krynicach mieszkał także Feliks Łukowski, przedwojenny fotograf- dokumentalista Zamojszczyzny. O Dzierążni pisali urodzeni w niej bracia Kaczorowie - Henryk, Stanisław i Jan. Zaś w Zwiartowie urodzili się: poeta, dziennikarz i teolog - ojciec (SJ) Wacław Oszajca oraz dyplomata, konsul honorowy RP na Alasce - Stanisław Borucki.
 Nie braknie również ludzi świata nauki, urodzony w Budach - prof. Stanisław Bellert, min. współpracownik NASA oraz pochodzący z Polan - dr Augustyn Kałuża, wybitny pedagog i matematyk. W Polanach urodził się i mieszkał działacz społeczny - Bronisław Schab, który min. był współtwórcą Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici". Z Krynicami związany jest także - Kazimierz Kubiszyn, jeden z pierwszych krynickich lekarzy, społecznik a obecnie również poeta i malarz. W Majdanie Sielcu mieszkał i pomagał ludziom kręgarz, samouk - Franciszek Pióro, człowiek dobrego serca. Z Dzierążnią związany jest poeta i pisarz - Norbert Samulak. Wraz z żoną - Zuzanną są inicjatorami i organizatorami kilkudziesięciu już artystycznych Spotkań Malarzy i Poetów „Chwilo trwaj". Dzięki nim swoją poezję wydała nasza poetka z Majdanu Sielec - Helena Machlarz.

 

Odkryj nieznane Krynice

 

Krynice sukcesywnie od kilku lat budują swoją ofertę turystyczną. Ogromnym atutem gminy jest z pewnością sama natura. Przejeżdżających drogą nr 17 z pewnością skusi przyciągający oko o każdej porze roku zalew krynicki. Obecnie zbiornik wyposażony jest w drewniane mola pływające oraz pomosty do wodowania łodzi i pontonów. Są także parkingi, zadaszone stoliki i ławki oraz plac do grillowania wraz z altaną. Od strony grobli na aktywnych turystów czeka pełnowymiarowe boisko do piłki siatkowej i plażowej wraz z zapleczem rekreacyjno-edukacyjnym.
Gmina posiada 3 oznakowane własne szlaki rowerowe, łącznej długości 32,5 km wraz z kilkoma przystankami dostosowanymi dla cyklistów. W samych Krynicach bierze początek słynny Szlak Partyzancki długości 53 kilometrów. W ramach lokalnej inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich w Polanach powstał oznakowany tablicami szlak historyczny „Pamiętajmy". Krynice, dzięki odkrytej niedawno fortalicji, są także ciekawym przystankiem na Południowo-Wschodnim Szlaku Archeologicznym.
 Niewątpliwą atrakcją na skalę ogólnopolską będzie z pewnością centrum edukacyjno-rozrywkowe Archipelag Roztocze w Budach. W ofercie inwestorzy zapowiadają unikalne, nowoczesne eksperymentarium, jedyny park miniatur zabytków kresowych, labirynt, aktywne place zabaw i pakiet restauracyjny.
 W sołectwach gminy można skorzystać z infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej: altan, siłowni plenerowych, miasteczka ruchu drogowego, placów zabaw i wieży widokowej. Na turystów czeka także Szkolne Schronisko Młodzieżowe, działające przy szkole podstawowej w Krynicach. Oferuje ono 40 miejsc noclegowych wraz z zapleczem kuchenno-sanitarnym oraz wypożyczalnią rowerów.
 Krynice starają się przyciągać także różnorodną działalnością kulturalną skierowaną do szerokiego grona odbiorców. Wiosenna Rekonstrukcja Bitwy pod Zaborecznem (koniec kwietnia), letnie Święto Ryby i Tataraku (czerwiec), Festiwal Pieśni do Serca Jezusowego (czerwiec), Święto Plonów (sierpień/wrzesień) i Spotkania Poetów i Malarzy „Chwilo trwaj!" nie tylko stały się znakiem rozpoznawczym gminy Krynice, ale z roku na rok nabierają coraz większego rozmachu i atrakcyjności. W ubiegłym sezonie w ramach projektu „Krynickie Wibracje Muzyczne" odbył się pierwszy plenerowy koncert operowy.
 Niestety, w bieżącym roku pandemia pokrzyżowała plany organizatorów i uczestników tych przedsięwzięć. Została odwołana III Rekonstrukcja Bitwy, w której udział zapowiedziało ponad 100 rekonstruktorów. Prawdopodobnie będzie odwołane czerwcowe Święto Ryby, co do pozostałych imprez - czas pokaże. Jak wszędzie, wszyscy czekamy na dobre wiadomości, by móc uczestniczyć w ofertach kulturalnych i turystycznych przygotowanych w naszym regionie i kraju. Tymczasem zapraszamy do odkrywania gminy Krynice również wirtualnie, odwiedzając nasze strony internetowe oraz Facebooka: www.krynice.pl www.facebook.com/Gmina-Krynice www.krynice.naszgok.pl   www.facebook.com/GokKrynice1 .

 

Opracowała: Beata Gałan-Smól, GOK Krynice

Rada Gminy

 

Skład Rady Gminy kadencja 2018-2023

 

Przewodniczący Rady Gminy

 • Dziubińska Bogumiła (Przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy Krynice pok. nr 1 w każdy czwartek w godzinach 9.00 - 11.00)

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 • Burda Leszek
 • Baj Krystyna

Radni

 • Baj Dariusz
 • Cik Halina
 • Gniwek Jacek
 • Huzar Mirosław
 • Iskierka Janusz
 • Kierczyński Krzysztof
 • Kołodziej Anna
 • Kowalski Tomasz
 • Matuszak Waldemar
 • Naum Paweł
 • Pasieczny Wiesław
 • Sachajko Bogdan

 

 

Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

 

Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy:

 

1. uchwalanie statutu gminy,

2.  ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3. powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz Sekretarza Gminy - na wniosek Wójta,

4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdanie w wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6. uchwalanie programów gospodarczych,

7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizacje zadań przez te jednostki,

8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

 • określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy,
 • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta
 • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
 • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,
 • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę Gminy,
 • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
 • określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta,
 • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
 • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym,

   

9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

10. określanie wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania

11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań zleconych,

12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

13. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

14. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

15. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

17. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy.


Rada Gminy kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.

Władze Gminy

 

41606156 135049777444928 6600698520099880960 nWójt Gminy - Jacek Wiśniewski
tel.: (84)6630225; fax: (84)6630485
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań Wójta należy w szczególności:

 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,
 • określanie sposobu wykonywania uchwał,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • wykonywanie budżetu,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy i reprezentuje ją na zewnątrz. Swoje zadania realizuje przy pomocy Urzędu Gminy, którego jest kierownikiem.

 Wójtowi Gminy przysługuje wyłączne prawo:

 • zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,
 • emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,
 • dokonywania wydatków budżetowych,
 • zgłaszanie propozycji zmian w budżecie gminy,
 • dysponowania rezerwami budżetu gminy,
 • blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

 


 

Sekretarz Gminy - Marcin Kurzępa
tel.: (84)6630225 fax: (84)6630485
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zakres spraw:

 • zapewnienie zgodności działania Urzędu i wydawanych decyzji administracyjnych z obowiązującymi przepisami prawa;
 • organizowanie pracy Urzędu;
 • opracowywanie projektów Statutu Gminy i regulaminu Organizacyjnego, wykonywanie zadań związanych z wyborami i referendum.

 


 

Skarbnik Gminy - Sylwia Pitura
tel.: (84)6630225; fax:(84)6630485
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zakres spraw:

 • Opracowywanie i przedkładanie Wójtowi projektu budżetu gminy oraz zmian w budżecie gminy;
 • opracowywanie projektu układu wykonawczego budżetu;
 • kontrasygnata czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;
 • sporządzanie analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy;
 • kontrolowanie gospodarki finansowej sołectw i jednostek organizacyjnych Gminy;
 • przygotowywanie projektów uchwał związanych z gospodarką finansowa Gminy.

bip

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

Raport o stanie gminy Krynice za 2023 r. page-0001

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

KrynicePieknazNatury

cyberbezpieczenstwwo

Joomla template by ByJoomla.com