Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

II Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Krynice

WÓJT  GMINY  KRYNICE
GMINNY  OŚRODEK  KULTURY
W  KRYNICACH
ORAZ ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRYNICACH


organizują w dniu 15.03.2014 r. (tj. sobota) o godz. 900
w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Krynicach
II Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Krynice

 

W turnieju mogą brać udział zawodnicy z terenu gminy Krynice w wieku  od 14 do 24 lat.
Uczestnicy rywalizować będą w grupach:
I gr – gimnazjum

II gr szkoły ponadgimnazjalne, studenci

1.  Uczestnictwo w turnieju jest dobrowolne. Uczestnicy turnieju grają na własną odpowiedzialność     oraz przynoszą ze sobą własny sprzęt.
2. Obowiązuje obuwie zamienne, strój sportowy oraz dojazd we własnym zakresie.
3. Organizatorzy nie ubezpieczają zawodów i zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zaistniałe kontuzje, a ewentualne ubezpieczenia zawodnicy załatwiają we własnym zakresie.
5. Organizatorzy zapewniają nagrody: za zajęcie I miejsca Puchary, za pierwsze  trzy miejsca w każdej kategorii medale
6. System gier: uzależniony od liczby uczestników- rosyjski lub w grupach

 

Zawodnicy zobowiązani są do czystej i sportowej rywalizacji, kulturalnej postawy.
Zgłoszenie zawodników (karta zgłoszenia) do udziału w turnieju oraz zgodę rodziców w przypadku osób niepełnoletnich należy dostarczyć do  dnia 12 marca br. do godz. 1400    do Gminnego Ośrodka Kultury
w Krynicach  lub do Zespołu Szkół w Krynicach.
Zgłoszenie winno zawierać  imię i nazwisko oraz datę urodzenia i  miejsce zamieszkania zawodnika
WSTĘP NA TURNIEJ JEST BEZPŁATNY

 

Formularz karty zgłoszenia oraz zgody rodziców/opiekuna do pobrania TUTAJ

VI Turniej Szachowy o puchar Starosty Powiatu Tomaszowskiego

Dnia 15.02.201 4r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach odbył się VI Turniej Szachowy o puchar Starosty Powiatu Tomaszowskiego z cyklu GRAND PRIX '2014. Wzięło w nim udział 45 zawodników.  Nagrodę specjalną Wójta Gminy Krynice  zdobył Daniel Pietraś z Tomaszowa Lubelskiego. Organizatorami turnieju byli: Starostwo Powiatowe, Tomaszowski Dom Kultury, Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach.

 

Czytaj więcej: VI Turniej Szachowy o puchar Starosty Powiatu...

71 Rocznica Bitwy pod Zaborecznem Luty 2014 - opis uroczystości

2 lutego w Krynicach odbyły się uroczystości patriotyczne z okazji 71 rocznicy Bitwy pod Zaborecznem.
Organizatorzy: Wójt Gminy Krynice, Zarząd Okręgowy OZŻBCH w Zamościu, Koło Gminne OZŻBCh w Krynicach, Zespół Szkół w Krynicach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach.
    

W Kościele Parafialnym w Krynicach zgromadzili się uczestnicy tamtych wydarzeń, zaproszeni goście, młodzież gimnazjalna oraz mieszkańcy gminy Krynice. Uroczystą Mszę świętą  celebrował i kazanie wygłosił ks. dr Czesław Galek. Uroczystość uświetnili: Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim pod batutą Bogdana Pałczyńskiego Kompania Honorowa 3. Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, Tomaszowski Szwadron Ułanów, poczty sztandarowe  wojskowe, kombatanckie, PSL, jednostek OSP oraz szkolne.  

Po mszy świętej pod pomnikiem Batalionów Chłopskich odegrany został Hymn Państwowy odczytano Apel Pamięci, oddano Salwę Honorową.

Kwiaty i wieńce złożyli:

Czytaj więcej: 71 Rocznica Bitwy pod Zaborecznem Luty 2014 -...

Obchody 71 Rocznicy Bitwy pod Zaborecznem 2 lutego 2014 r.

Przebieg uroczystości:

10.45 - przemarsz uczestników uroczystości, pocztów sztandarowych i zaproszonych gości spod Urzędu Gminy w Krynicach do Kościoła Parafialnego w Krynicach;

11.00 - Msza Święta w intencji żołnierzy Batalionów Chłopskich poległych w bitwie partyzanckiej pod Zaborecznem

12.00 - po zakończeniu Mszy Świętej przejście uczestników uroczystości pod Pomnik Batalionów Chłopskich, wystawienie posterunku honorowego przed Pomnikiem BCH;

12.05 - odegranie hymnu państwowego – orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim;

12.10 - Apel Pamięci
- salwa honorowa;

12.20 - złożenie kwiatów i wieńców pod Pomnikiem Żołnierzy Batalionów Chłopskich;
12.30 - Przemarsz wojskowej asysty honorowej, pocztów sztandarowych, zaproszonych gości, uczestników uroczystości do Gimnazjum im. Batalionów Chłopskich do Gimnazjum

12.45 - wystawienie posterunku honorowego – tablica pamiątkowa umieszczona na budynku Gimnazjum;

12.50 - złożenie wieńca przed pamiątkową tablicą;

13.00 - uroczysta akademia w Gimnazjum:
- powitanie uczestników uroczystości przez Wójta Gminy Krynice;
- przemówienia okolicznościowe;
- część artystyczna

VI Gminny Przegląd Jasełek i Grup Kolędniczych Zwiartów 2014

9 stycznia 2014 r. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie zgromadziła miłośników tradycji bożonarodzeniowych  na VI Gminnym Przeglądzie Jasełek i Grup Kolędniczch. Przegląd zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach przy współpracy Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zwiartowie, Stowarzyszenia „Zielona Dolina Źwiartowa” oraz Filii Bibliotecznej w Hucie Dzierążyńskiej. Patronat nad przeglądem objął Wójt Gminy Krynice Janusz Bałabuch.

Na przegląd przybyli zaproszeni goście m.in.: Wójt Gminy Krynice Janusz Bałabuch oraz Delegacja Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział Mosty Wielkie z Prezesem Włodzimierzem Sawickim. W przeglądzie uczestniczyło 13 grup kolędniczych: „Pojednanie” z Krynic, „Roztocze” z Dzierążni, grupy kolędnicze Kół Gospodyń Wiejskich z Dąbrowy i Polan, „Źwiartowianki” reprezentujące Stowarzyszenie „Zielona Dolina Źwiartowa”, zespół „Methum” z Zespołu Szkół
w Krynicach, „Gwiazdeczka” ze Źwiartowa, „Mały Duet” z Dzierążni, a także Grupa Kolędnicza ze Szkoły Podstawowej w Czartowczyku oraz Grupa Kolędnicza ze Szkoły Podstawowej w Rachaniach.

Czytaj więcej: VI Gminny Przegląd Jasełek i Grup Kolędniczych...

Odpady komunalne - Informacja

 

Zgodnie z Uchwałą nr XXXI/251/2013 Rady Gminy Krynice dla gospodarstw domowych 1 osobowych opłata za odpady segregowane uległa zmianie i wynosi 15,00zł miesięcznie. Nowa stawka obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku.

 

 

 Mobilny PSZOK prowadzony przez firmę PGK Biłgoraj znajduje się pod adresem:

Krynice 136 (SKR)

Harmonogam otwarcia PSZOK 2013/2014r.

Data 31.10.2013 24.04.2014 30.10.2014
Od 08.00 08.00 08.00 
Do 20.00 20.00  20.00 

 Do PSZOK dostarczać można: chemikalia, meble i inne odpady wielogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady zielone i biodegradowalne, popiół i zużyte opony

 REGULAMIN PSZOK

bip

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

Raport o stanie gminy Krynice za 2023 r. page-0001

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

KrynicePieknazNatury

cyberbezpieczenstwwo

Joomla template by ByJoomla.com