Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

Bitwa pod Zaborecznem

 
 Krynice, 2 luty 2013
 
 
Przebieg uroczystości:
 
 
godz.930 – Zbiórka pocztów sztandarowych i zaproszonych gości przed Urzędem Gminy w Krynicach
godz.950 – Przemarsz uczestników, pocztów sztandarowych i zaproszonych gości do Kościoła Parafialnego w Krynicach
godz.1000- Msza Św. za poległych żołnierzy BCh w bitwach partyzanckich pod Zaborecznem i Różą
godz. 1100- Przemarsz pod pomnik BCh
Wystawienie Warty Honorowej. Hymn Państwowy w wykonaniu Orkiestry Dętej. Apel Pamięci i Salwa Honorowa. Złożenie kwiatów i wieńców
godz.1130- Przemarsz do Gimnazjum im. BCh w Krynicach
godz.1200 – Powitanie zaproszonych gości przez Wójta Gminy Krynice

Odznaczenia Medalem „Pro Patria” za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej - aktu dekoracji dokona w imieniu ministra Jana Stanisława Ciechanowskiego - płk Zbigniew Krzywosz

Przemówienia okolicznościowe

Część artystyczna w wykonaniu zespołu "Pojednanie" z Krynic oraz uczniów Zespołu Szkół w Krynicach.

V Gminny Przegląd Jasełek i Grup Kolędniczych Zwiartów 2013

 10 stycznia 2011 r. Niepubliczna  Szkoła Podstawowa w Zwiartowie zgromadziła miłośników tradycji bożonarodzeniowych  na V Gminnym Przeglądzie Jasełek i Grup Kolędniczych. Przegląd zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach przy współpracy Szkoły Podstawowej w Zwiartowie.  Patronat nad przeglądem objął Wójt Gminy Krynice Janusz Bałabuch.
Na przegląd przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Krynice Janusz Bałabuch, Delegacja Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział Mosty Wielkie z Prezesem Włodzimierzem Sawickim oraz przedstawiciel lokalnej prasy Zofia Ananicz.
W przeglądzie uczestniczyły zespoły: „Pojednanie” z Krynic, „Roztocze” z Dzierążni, grupy kolędnicze Kół Gospodyń Wiejskich z Dąbrowy i Polan, a także uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej, opiekun Katarzyna Bełz oraz Grupa Kolędnicza ze Szkoły Podstawowej w Czartowczyku w składzie: Julia Pitura, Bartłomiej Bilewicz, Klaudia Baj. Grupę przygotował ks. Wojciech Steć.
Duże wrażenie na publiczności wywarło przedstawienie jasełkowe przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Zwiartowie pod kierunkiem Agnieszki Mazurek.

 

Zimowisko

IV TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR STAROSTY POWIATU TOMASZOWSKIEGO

 8 GRUDNIA 2012
GMINNY OŚRODEK KULTURY W KRYNICACH

W TURNIEJU UCZESTNICZYŁO 29 ZAWODNIKÓW Z TERENU POWIATU TOMASZOWSKIEGO. NAJLEPSZYM ZAWODNIKIEM TURNIEJU ZOSTAŁ SZYMON ŁUCZKA, KTÓRY OTRZYMAŁ NAGRODĘ SPECJALNĄ WÓJTA GMINY KRYNICE. ZWYCIĘZCY W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH OTRZYMALI DYPLOMY I NAGRODY KSIĄŻKOWE UFUNDOWANE PRZEZ STAROSTĘ TOMASZOWSKIEGO. 

Azbest

 „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania"

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

› Regulamin przystąpienia i uczestnictwa w projekcie
     Załącznik Nr 1 - Wytyczne
     Załącznik Nr 2 - Ocena
     Załącznik Nr 3 - Wniosek dla osób fizycznych
     Załącznik Nr 4 - Wniosek dla wspólnot mieszkaniowych
     Załącznik Nr 5 - Wniosek dla jednostki samorządu terytorialnego
     Załącznik Nr 6 - Wniosek dla spółdzielni mieszkaniowej
     Załącznik Nr 7 - Zestawienie zbiorcze wniosków od osób fizycznych
     Załącznik Nr 8 - Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania
     Załącznik Nr 9 - Protokół odbioru końcowego wykonanych prac
     Załącznik Nr 10 - Oświadczenie
     Załącznik Nr 11 - Karta przekazania odpadu

›  Regulamin + Załączniki (Wersja dla CZARNO-BIAŁYCH drukarek)

 

OGŁOSZENIE


o poszukiwaniu partnera do zrealizowania inwestycji w postaci budowy instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Krynice

 
Uchwałą Rady Gminy Krynice Nr XIX/145/2012 z dnia 14 listopada 2012r. została wyrażona zgoda na zawiązanie przez Gminę Krynice wraz z partnerem publiczno -prywatnym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której zadaniem będzie docelowo zrealizowanie inwestycji w postaci budowy instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Krynice.
Inwestycja zakłada przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Lubelskiego Działania 1.4 Schemat B Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii.

 

bip

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

raportza2022

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

KrynicePieknazNatury

cyberbezpieczenstwwo

Joomla template by ByJoomla.com