Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

71 Rocznica Bitwy pod Zaborecznem Luty 2014 - opis uroczystości

2 lutego w Krynicach odbyły się uroczystości patriotyczne z okazji 71 rocznicy Bitwy pod Zaborecznem.
Organizatorzy: Wójt Gminy Krynice, Zarząd Okręgowy OZŻBCH w Zamościu, Koło Gminne OZŻBCh w Krynicach, Zespół Szkół w Krynicach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach.
    

W Kościele Parafialnym w Krynicach zgromadzili się uczestnicy tamtych wydarzeń, zaproszeni goście, młodzież gimnazjalna oraz mieszkańcy gminy Krynice. Uroczystą Mszę świętą  celebrował i kazanie wygłosił ks. dr Czesław Galek. Uroczystość uświetnili: Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim pod batutą Bogdana Pałczyńskiego Kompania Honorowa 3. Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, Tomaszowski Szwadron Ułanów, poczty sztandarowe  wojskowe, kombatanckie, PSL, jednostek OSP oraz szkolne.  

Po mszy świętej pod pomnikiem Batalionów Chłopskich odegrany został Hymn Państwowy odczytano Apel Pamięci, oddano Salwę Honorową.

Kwiaty i wieńce złożyli:

Czytaj więcej: 71 Rocznica Bitwy pod Zaborecznem Luty 2014 -...

Obchody 71 Rocznicy Bitwy pod Zaborecznem 2 lutego 2014 r.

Przebieg uroczystości:

10.45 - przemarsz uczestników uroczystości, pocztów sztandarowych i zaproszonych gości spod Urzędu Gminy w Krynicach do Kościoła Parafialnego w Krynicach;

11.00 - Msza Święta w intencji żołnierzy Batalionów Chłopskich poległych w bitwie partyzanckiej pod Zaborecznem

12.00 - po zakończeniu Mszy Świętej przejście uczestników uroczystości pod Pomnik Batalionów Chłopskich, wystawienie posterunku honorowego przed Pomnikiem BCH;

12.05 - odegranie hymnu państwowego – orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim;

12.10 - Apel Pamięci
- salwa honorowa;

12.20 - złożenie kwiatów i wieńców pod Pomnikiem Żołnierzy Batalionów Chłopskich;
12.30 - Przemarsz wojskowej asysty honorowej, pocztów sztandarowych, zaproszonych gości, uczestników uroczystości do Gimnazjum im. Batalionów Chłopskich do Gimnazjum

12.45 - wystawienie posterunku honorowego – tablica pamiątkowa umieszczona na budynku Gimnazjum;

12.50 - złożenie wieńca przed pamiątkową tablicą;

13.00 - uroczysta akademia w Gimnazjum:
- powitanie uczestników uroczystości przez Wójta Gminy Krynice;
- przemówienia okolicznościowe;
- część artystyczna

VI Gminny Przegląd Jasełek i Grup Kolędniczych Zwiartów 2014

9 stycznia 2014 r. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie zgromadziła miłośników tradycji bożonarodzeniowych  na VI Gminnym Przeglądzie Jasełek i Grup Kolędniczch. Przegląd zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach przy współpracy Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zwiartowie, Stowarzyszenia „Zielona Dolina Źwiartowa” oraz Filii Bibliotecznej w Hucie Dzierążyńskiej. Patronat nad przeglądem objął Wójt Gminy Krynice Janusz Bałabuch.

Na przegląd przybyli zaproszeni goście m.in.: Wójt Gminy Krynice Janusz Bałabuch oraz Delegacja Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział Mosty Wielkie z Prezesem Włodzimierzem Sawickim. W przeglądzie uczestniczyło 13 grup kolędniczych: „Pojednanie” z Krynic, „Roztocze” z Dzierążni, grupy kolędnicze Kół Gospodyń Wiejskich z Dąbrowy i Polan, „Źwiartowianki” reprezentujące Stowarzyszenie „Zielona Dolina Źwiartowa”, zespół „Methum” z Zespołu Szkół
w Krynicach, „Gwiazdeczka” ze Źwiartowa, „Mały Duet” z Dzierążni, a także Grupa Kolędnicza ze Szkoły Podstawowej w Czartowczyku oraz Grupa Kolędnicza ze Szkoły Podstawowej w Rachaniach.

Czytaj więcej: VI Gminny Przegląd Jasełek i Grup Kolędniczych...

Odpady komunalne - Informacja

 

Zgodnie z Uchwałą nr XXXI/251/2013 Rady Gminy Krynice dla gospodarstw domowych 1 osobowych opłata za odpady segregowane uległa zmianie i wynosi 15,00zł miesięcznie. Nowa stawka obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku.

 

 

 Mobilny PSZOK prowadzony przez firmę PGK Biłgoraj znajduje się pod adresem:

Krynice 136 (SKR)

Harmonogam otwarcia PSZOK 2013/2014r.

Data 31.10.2013 24.04.2014 30.10.2014
Od 08.00 08.00 08.00 
Do 20.00 20.00  20.00 

 Do PSZOK dostarczać można: chemikalia, meble i inne odpady wielogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady zielone i biodegradowalne, popiół i zużyte opony

 REGULAMIN PSZOK

Wynik otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego

Na podstawie art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536,z późn. zm.)
– po rozpatrzeniu złożonych ofert do realizacji w 2014 roku przyjęto ofertę  Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim.
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Krynice do Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy  w Tomaszowie Lubelskim celem spełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,  za kwotę  6.000 zł.

Wójt Gminy
Janusz Bałabuch

Bajkowy Bal Przebierańców

bip

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

Raport o stanie gminy Krynice za 2023 r. page-0001

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

KrynicePieknazNatury

cyberbezpieczenstwwo

Joomla template by ByJoomla.com