Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

Życzenia Bożonarodzeniowe

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, mieszkańcom gminy Krynice składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech nadchodzące święta będą niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień, by upłynęły w spokoju, radości, wśród rodziny i przyjaciół. W nadchodzącym Nowym Roku 2014 życzymy dużo zdrowia, szczęścia, i spełnienia najskrytszych marzeń.


   Antoni Basak                                            Janusz Bałabuch
  Przewodniczący Rady Gminy                         Wójt Gminy

 

BEZPŁATNE SZKOLENIA „AKADEMIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH”

Związek Młodzieży Wiejskiej zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu „Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w województwie lubelskim”, Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. Powyższy projekt realizowany jest w partnerstwie ze wspólnotą samorządową – Województwem Lubelskim.

Szkolenia „Akademia Konsultacji Społecznych” przeznaczone są głównie dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych (w tym rolników z województwa lubelskiego), w szczególności z powiatów: bialskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, kraśnickiego, lubelskiego, radzyńskiego i tomaszowskiego.

 

Czytaj więcej: BEZPŁATNE SZKOLENIA „AKADEMIA KONSULTACJI...

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Krynice

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.Uz2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Krynice Nr XXIX/246/2013 z dnia 07 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krynice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

WÓJT GMINY KRYNICE
ogłasza
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania


I Nazwa zadania:
Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Krynice do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim celem spełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE Wójta Gminy Krynice

40 tysięcy możliwości dla 50+

Od 1 listopada 2013 Fundacja Inicjatyw Lokalnych rozpoczęła realizację projektu „40 tysięcy możliwości dla 50+”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
Projekt skierowany jest do 50 osób fizycznych, powyżej 50 roku życia.

Po więcej informacji zapraszamy TUTAJ

USUWANIE AZBESTU - NABÓR WNIOSKÓW NA 2014 ROK

W związku z trwającym projektem pt. Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania, którego okres realizacji trwa od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2016 r. Urząd Gminy Krynice informuje, iż nabór wniosków dla osób fizycznych na usuwanie azbestu w 2014 r. planowany jest na okres od 4 do 29 listopada 2013 r.

Czytaj więcej: USUWANIE AZBESTU - NABÓR WNIOSKÓW NA 2014 ROK

Pasowanie na Przedszkolaka

Dnia 14 listopada 2013 r. w Klubie Przedszkolaka w Krynicach odbyła się pierwsza ważna uroczystość – pasowanie na przedszkolaka. Po okresie adaptacji maluchów do warunków przedszkolnych nadszedł czas, by oficjalnie przyjąć je do grona przedszkolaków.

Zebranych rodziców oraz zaproszonych gości: Jadwigę Chwalebę – sekretarz Gminy Krynice oraz Marzenę Gardiasz – Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Krynice, powitała Joanna Jamroż – koordynator projektu "Klub Przedszkolaka w Krynicach".

Dzieci przedstawiły piękny program artystyczny, przygotowany pod kierunkiem: Bożeny Nadłonek, Romana Śliwińskiego oraz Magdaleny Bzikot. Wykazały się umiejętnościami sprawnościowymi, m.in. przejscie przez kładkę na rzece. Potem obiecały: zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać swoich pań i pomagać kolegom, być dzielnym przedszkolakiem. Następnie dyrektor Wacław Matwiej za pomocą zaczarowanego ołówka uroczyście pasował każde dziecko na przedszkolaka.
Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy. Pamiątki, wykonane własnoręcznie przez maluchy, otrzymali także rodzice. Po części oficjalnej przyszedł czas na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Czytaj więcej: Pasowanie na Przedszkolaka

bip

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

Raport o stanie gminy Krynice za 2023 r. page-0001

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

KrynicePieknazNatury

cyberbezpieczenstwwo

Joomla template by ByJoomla.com