Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

Turniej Szachowy

Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach

zaprasza dzieci i młodzież szkolną na

TURNIEJ SZACHOWY

10.10.2013r. (czwartek) godz. 14.00

Świetlica (nad Biblioteką)

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Działając na podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 tekst jednolity) zawiadamiam o wydaniu na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez Dyrektorów Oddziału GDDKiA w Lublinie, decyzji nr 9/13, z dnia 08 października 2013 r., udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

„Rozbudowie drogi krajowej Nr 17 na odcinku Łabunie Reforma – Polanówka od km 191+200 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3265L w km 193+596 (wraz ze skrzyżowaniem).”

Inwestycja będzie realizowana na niżej wymienionych działkach:

Czytaj więcej: Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Szczepienia ochronne lisów

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. Nr 142, poz. 1509) na terenie województwa lubelskiego w dniach 01-10 października 2013 roku zostanie przeprowadzona akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących metodą doustną

  • Szczepionka będzie zrzucana z samolotu w ilości 20 – 30 dawek na 1 km2.
  • Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola , łąki z pominięciem terenów zabudowanych.
  • Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci stożkowatego krążka o wymiarach 30 mm x 9 mm, koloru brunatnego o intensywnym zapachu rybnym.
  • Osoba mająca kontakt ze szczepionką powinna niezwłocznie zgłosić się do lekarza medycyny.
  • Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do lekarza weterynarii.
  • Nie zaleca się organizacji polowań zbiorowych na terenach objętych szczepieniem w okresie 14 dni od daty wyłożenia szczepionki.
  • Psy należy trzymać na uwięzi, a koty w zamknięciu.

Nie wolno dotykać szczepionki !!!

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

                                                            Jerzy Zarzeczny

Dożynki w Zwiartowie

OGŁOSZENIE O NABORZE DZIECI DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

Zespół Szkół w Krynicach ogłasza nabór dzieci chętnych do uczęszczania do punktu przedszkolnego. Zasady naboru i uczestnictwa w projekcie reguluje Regulamin rekrutacji kadry i uczestników oraz uczestnictwa w projekcie „Klub Przedszkolaka w Krynicach”.
Do klubu w pierwszej kolejności przyjmowane będą :
a) dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Krynice,
b) dzieci pochodzące z rodzin korzystających z pomocy społecznej (wymagane
zaświadczenie z GOPS potwierdzające stan faktyczny),
c) dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych oraz osób samotnie
wychowujących dzieci,
d) następnie decydowała będzie kolejność zgłoszeń.
Do punktu przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci niepełnosprawne w stopniu
lekkim lub umiarkowanym.

 

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE O NABORZE DZIECI DO PUNKTU...

Komunikat w sprawie stypendium szkolnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach
ogłasza nabór wniosków na  stypendium szkolne
na rok szkolny 2013/2014.

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie wszystkich typów szkół oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Czytaj więcej: Komunikat w sprawie stypendium szkolnego

bip

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

Raport o stanie gminy Krynice za 2023 r. page-0001

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

KrynicePieknazNatury

cyberbezpieczenstwwo

Joomla template by ByJoomla.com