Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

V REKONSTRUKCJA BITWY POD ZABORECZNEM I RÓŻĄ

REKONSTRUKCJA 2024 Plakat Krynice


 

Plakat Krynice Bitwa pod zaborecznem

 

 

Ogłoszenie - Konsultacje Społeczne STPRŚ

konsultacje

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Krynice z dnia 05.04.2024 r.
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Strategii Terytorialnej
Partnerstwa Roztocze Środkowe


Zawiadamiam, że w dniach  od 08.04.2024 r. do 29.04.2024 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Strategii Terytorialnej  Partnerstwa Roztocze Środkowe.

Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu przedstawienia projektu Strategii Terytorialnej  Partnerstwa Roztocze Środkowe wraz z Raportem Diagnostycznym oraz Prognozą Oddziaływania na Środowisko oraz umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym zgłaszania uwag dotyczących projektu dokumentu strategii.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w okresie od 08.04.2024 r. do 29.04.2024 r.

 Pełna treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Jest przetarg na drogi w Dzierążni

600x0 rpis-pgr-zapDwie drogi w Dzierążni zostaną przebudowane dzięki wsparciu z części Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład", przeznaczonej dla terenów po byłych PGR-ach. Gmina Krynice właśnie ogłosiła przetarg na wykonanie robót, które potrwają pół roku.

Dzierążnia to jedyna miejscowość w gminie, w której był kiedyś PGR. - Pieniądze z rządowego programu chcemy przeznaczyć na przebudowę drogi dojazdowej do bloku oraz 860 metrów trasy w tak zwanym Zaolziu. Pierwsza była do tej pory utwardzana różnymi materiałami, ale było to działanie doraźne. Druga ma częściowo nawierzchnię z asfaltu, cementu albo betonowych płyt. W obydwu przypadkach całe odcinki będą mieć nową i jednolitą jezdnię z asfaltu - zapowiada wójt gminy Krynice Jacek Wiśniewski.

Firmy, które chcą wziąć udział w przetargu na realizację tych zadań, mogą składać oferty do 4 kwietnia. Termin wykonania wszystkich robót jest wyznaczony na sześć miesięcy od podpisania umowy.

Pieniądze z "Polskiego Ładu" powinny wystarczyć na pokrycie 98 procent kosztów, ale czy tak się stanie, okaże się po rozstrzygnięciu przetargu.

Życzenia Wielkanocne

432979010 742554648045618 5691053433152924164 n

NABÓR PROPOZYCJI PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH

gmrOGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRYNICE O NABORZE PROPOZYCJI PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY KRYNICE NA LATA 2023 – 2030


W terminie od 28.03.2024 r. do 19.04.2024 r. zostanie przeprowadzony nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zostaną ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Krynice na lata 2023-2030.


Rusza kolejny etap prac nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krynice na lata 2023 – 2030. Dokument ten stanowi ważny element w działaniach zmierzających do pozyskiwania funduszy na działania związane z rewitalizacją naszej gminy.


Gminny Program Rewitalizacji Gminy Krynice na lata 2023 – 2030 sporządzany jest dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą Nr  XLIV/370/2024 Rady Gminy Krynice z dnia 20 lutego 2024 r.  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Krynice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2024 r., poz.1543).

Czytaj więcej: NABÓR PROPOZYCJI PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH

Będzie nowy wodociąg i pompownia wody

rpis-krasnystaw-logoGmina Krynice ogłosiła przetarg na rozbudowę infrastruktury wodociągowej. Prace będą prowadzone w Antoniówce i Krynicach, a większość kosztów samorząd pokryje dotacją z ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład".

Pierwsze zadanie będzie polegać na budowie nowego zbiornika na wodę oraz sieci wodociągowej z przyłączami o łącznej długości prawie 6,5 kilometra w Antoniówce w stronę miejscowości Budy.

- Nowa sieć zastąpi starą, wykonaną jeszcze z materiałów zawierających azbest. Po zakończeniu tej inwestycji dostęp do gminnego wodociągu będą mieć wszyscy mieszkańcy Antoniówki. W Krynicach trzeba wybudować pompownię wody, żeby podnieść ciśnienie w sieci. Obecnie woda jest tutaj dostarczana systemem grawitacyjnym, a to nie wystarcza, by zapewnić bezpieczeństwo przeciwpożarowe na wymaganym poziomie - tłumaczy wójt gminy Krynice Jacek Wiśniewski.

Potencjalni wykonawcy mogą składać oferty do 4 kwietnia, a wszystkie prace mają być wykonane w ciągu siedmiu miesięcy od podpisania umowy.

Jeśli ceny zaproponowane przez uczestników przetargu nie przekroczą wartości kosztorysowej pieniądze z "Polskiego ładu" zostaną wykorzystane na pokrycie 95 procent kosztów. Resztę gmina musi wygospodarować z własnego budżetu.

bip

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

raportza2022

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

KrynicePieknazNatury

cyberbezpieczenstwwo

Joomla template by ByJoomla.com