Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Krynice
z dnia 19.12.2023 r.


o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Krynice
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

 

konsultacjespolNa podstawie art. 5a ust.1, art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 i 2, w związku z art. 8 ust. 1 oraz art. 5 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. 2021 poz. 485 z późn. zm.) oraz w zw. z Uchwałą Nr XXII/145/2017 Rady Gminy Krynice z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krynice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 6 marca 2017 r., poz. 907) zawiadamiam, że w dniach od 27.12.2023 r. do 31.01.2024 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Krynice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Krynice.

Konsultacje mają na celu zapewnienie udziału mieszkańców gminy Krynice i interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji oraz wymianę wiedzy, informacji, poznanie uwag i opinii dotyczących propozycji granic i sposobu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krynice.

Projekt Uchwały Rady Gminy Krynice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji wraz z ogłoszeniem o konsultacjach zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Krynice
http://krynice.pl/,oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w zakładce „Konsultacje społeczne”: https://ugkrynice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=275.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od 27.12.2023 r. do 31.01.2024 r.
w następujących formach:

 

 • Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego wyrażenie uwag, opinii i propozycji do Projektu Uchwały Rady Gminy Krynice
  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
  Spotkanie odbędzie się w dniu 11.01.2024 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Krynice, Krynice 1, 22-610 Krynice, w sali posiedzeń (pok. nr 10).
 • Zbieranie uwag ustnych do protokołu w dniach od 27 grudnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. osobiście w Urzędzie Gminy Krynice, Krynice 1, 22-610 Krynice, pok. nr. 2,
  w godzinach pracy Urzędu, lub telefonicznie pod numerem 84 663 04 61.
 • Zbieranie uwag w postaci elektronicznej lub papierowej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie Gminy Krynice: http://krynice.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krynice w zakładce „Konsultacje społeczne”: https://ugkrynice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=275 w terminie od dnia 27 grudnia 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.

Wypełniony formularz można dostarczyć: drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. wpisując w tytule „Formularz konsultacyjny” lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Krynice, Krynice 1, 22-610 Krynice,z dopiskiem: „Formularz konsultacyjny” lub osobiście do Urzędu Gminy Krynice, Krynice 1, 22-610 Krynice, pok. nr. 13 (sekretariat), w godzinach pracy Urzędu.

 • Badania ankietowego dotyczącego opinii na temat proponowanych granic obszaru rewitalizacji oraz zaproponowanych w uchwale rozwiązań. Ankieta dostępna będzie na stronie Gminy Krynice http://krynice.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krynice w zakładce „Konsultacje społeczne”: https://ugkrynice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=275 w terminie od dnia 27 grudnia 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.

Wypełnioną ankietę można dostarczyć: drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. wpisując w tytule „Ankieta konsultacyjna” lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Krynice, Krynice 1, 22-610 Krynice, z dopiskiem: „Ankieta konsultacyjna” lub osobiście do Urzędu Gminy Krynice, Krynice 1, 22-610 Krynice, pok. nr. 13 (sekretariat), w godzinach pracy Urzędu.


Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z mapą przedstawiającą proponowane granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krynice, formularz konsultacyjny oraz ankieta dotycząca opinii na temat proponowanych granic obszarów udostępnione zostaną od dnia 27 grudnia 2023 r.

Można zapoznać się z nimi:

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez:

 • publikację w prasie w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914),
 • wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie objętym dokumentem poddawanym konsultacjom;
 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krynice,
 • publikację na stronie na stronie internetowej BIP Gminy Krynice w zakładce „Konsultacje społeczne”: https://ugkrynice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=275
 • publikację na stronie internetowej Gminy Krynice http://krynice.pl/.

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

 • z datą wpływu przed dniem 27 grudnia 2023 r. oraz po dniu 31 stycznia 2024 r.,
 • niepodpisane imieniem i nazwiskiem,
 • przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym (z wyjątkiem uwag ustnych bądź propozycji i opinii zgłoszonych w trakcie otwartego spotkania
  z interesariuszami rewitalizacji).

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Krynice dostępna jest pod linkiem:https://ugkrynice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=258

Wójt Gminy Krynice
/-/ Jacek Wiśniewski

pdf ikona OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Krynice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

bip

obywatel

Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com