Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

Gospodarka Przestrzenna

 
 
MapaGminy 02 
 
 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRYNICE - WYKAZ UCHWAŁ
 
 

Lp.

Data aktu

Data publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

Nr/Pozycja w DzUWL

Tytuł uchwały

Pdf

Link uchwała w DzUWL

1.

06.11.2003

05.12.2003

190/3693

UCHWAŁA NR    VII/61/2003 RADY GMINY KRYNICE z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice  

https://ugkrynice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=203&p1=szczegoly&p2=868201

-

2.

30.08.2004

26.10.2004

187/2557

UCHWAŁA Nr XX/100/2004 RADY GMINY KRYNICE z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice

https://ugkrynice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=203&p1=szczegoly&p2=868220

-

3.

28.04.2006

07.04.2006

119/2006

UCHWAŁA Nr XXXIII/189/2006 RADY GMINY KRYNICE z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice.

https://ugkrynice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=203&p1=szczegoly&p2=868310

-

4.

12.07.2006

11.10.2006

163/2647

Uchwała Nr XXXIV/197/2006 Rady Gminy Krynice z dn. 12 lipca 2006r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice.

https://ugkrynice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=203&p1=szczegoly&p2=848493

-

5.

15.09.2011

14.02.2012

895

Uchwała Nr XI/66/2011z dnia 15 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice.

https://ugkrynice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=110&p1=szczegoly&p2=314633

https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2012/895/akt.pdf

6.

30.06.2016

17.08.2016

3587

Uchwała Nr XV/108/2016 Rady Gminy Krynice z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Budy, obejmującego działkę Nr 287/33

https://ugkrynice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=223&p1=szczegoly&p2=1093205

https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2016/3587/akt.pdf

7.

30.08.2017

04.10.2017

3783

UCHWAŁA NR XXVIII/185/2017 RADY GMINY KRYNICE z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice

https://ugkrynice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=223&p1=szczegoly&p2=1203109

https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2017/3783/akt.pdf

8.

25.06.2019

24.07.2019

4392

Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Gminy Krynice z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

https://ugkrynice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=264&p1=szczegoly&p2=1412613

https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2019/4392/akt.pdf

9.

15.05.2020

02.06.2020

3050

Uchwała Nr XIII/132/2020 Rady Gminy Krynice z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice

https://ugkrynice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=264&p1=szczegoly&p2=1514080

https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2020/3050/akt.pdf


 
 
 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynice.
Data utworzenia: 2020-03-18
Plik:
 
 
 
 
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynice
Data utworzenia: 2020-03-10
Plik:
 
 
 
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynice.
Data utworzenia: 2019-11-12
Plik:
 
 
 
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynice oraz prognozy oddziaływania na środowisko do w/w zmiany planu
Data utworzenia: 2019-04-02
Plik:
 
 

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynice oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do w/w zmiany planu.
Data utworzenia: 2018-09-25
Plik:
 
 
 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynice.
Data utworzenia: 2017-06-14
Plik:
 
 
 
 
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynice, terenu działki Nr 14/7 położonej w miejscowości Krynice oraz prognozy oddziaływania na środowisko do w/w zmiany planu
Data utworzenia: 2017-06-06
Plik:
 
 
 
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice oraz prognozy oddziaływania na środowisko do przedmiotowej zmiany
Data utworzenia: 2016-11-02
Plik:
 
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynice oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do w/w zmiany planu
Data utworzenia: 2016-11-02
Plik:
 
 
Uchwała Nr XV/109/2016 Rady Gminy Krynice z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice.
Data utworzenia: 2016-06-30
Plik:
 
 
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynice, terenu działki Nr 287/33 położonej w miejscowości Budy oraz prognozy i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w zmiany planu
Data utworzenia: 2016-05-10
Plik:
 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Budy, obejmującego działkę Nr 287/33
Data utworzenia: 2016-03-24
Plik:
 
 
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynice - zmiana /panele fotowoltaiczne/
Data utworzenia: 2016-02-24
Plik:
 
 
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice oraz prognozy i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w zmiany studium
Data utworzenia:2016-02-16

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynice oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do w/w zmiany planu
Data utworzenia: 2016-01-04
Załączniki:
 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRYNICE
 
 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - panele fotowoltaiczne w m. KRYNICE
 Plik źródłowy   
 
 
ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRYNICE - PANELE FOTOWOLTAICZNE
 
 
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice oraz prognozy oddziaływania na środowisko do przedmiotowej zmiany
 
ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRYNICE  
 
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmian studium
 
 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRYNICE

cyberbezpieczenstwwo

Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com