Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

Koniec realizacji projektu grantowego

lgd roztocze

 

KrynicePieknazNaturyKoło Gospodyń Wiejskich Dzierążnia zakończyło realizację projektu grantowego pn. „Wydanie publikacji pn. „Gmina Krynice – piękna z natury””.

Projekt realizowany był na podstawie umowy o udzielenie grantu zawartej z LGD Roztocze Tomaszowskie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,  działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość grantu wyniosła 27 040,00 zł. Wartość dofinansowania:  100%.
 
Termin realizacji: 22.06.2022 r. – 31.10.2022 r.

W ramach projektu opracowano i wydrukowano Publikację pn. „Gmina Krynice – piękna z natury” w nakładzie 500 egzemplarzy.

Publikacja jako niekomercyjny materiał promocyjny w formacie PDF dostępna jest na stronie Gminy Krynice (www.krynice.pl) oraz Gminnego Ośrodka Gminy Krynice (www.krynice.naszgok.pl). Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją.

 pdf ikonahttp://krynice.pl/Gmina_Krynice_piekna_z_natury.pdf

 

Wydanie publikacji pn. „Gmina Krynice – piękna z natury”

lgd roztocze

 

Informujemy, że Koło Gospodyń Wiejskich Dzierążnia realizuje projekt grantowy pn. Wydanie publikacji pn. „Gmina Krynice – piękna z natury” zgodnie z celem ogólnym 3. Zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego, Celem szczegółowym 3.2. Koordynowanie i poprawa promocji lokalnych atrakcji, dziedzictwa i produktów lokalnych. Przedsięwzięcie 3.2. Koordynowanie i poprawa promocji lokalnych atrakcji, dziedzictwa i produktów lokalnych.
Celem zadania jest zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego poprzez promowanie obszaru LGD w formie wykonania publikacji pn. „Gmina Krynice – piękna z natury” w wersji papierowej oraz elektronicznej w formie PDF.  

W publikacji znajdą się informacje o gminie Krynice zilustrowane zdjęciami archiwalnymi i aktualnymi (w tym lotniczymi) m.in. o sołectwach gminy Krynice, atrakcjach turystycznych, zabytkach architektury świeckiej i sakralnej, miejscach pamięci, walorach kulturowych, historycznych i przyrodniczych, działających na terenie gminy straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich, zespołów śpiewaczych, twórców ludowych, ludzi kultury i artystów wywodzących się z gminy Krynice skierowane do mieszkańców oraz turystów i osób odwiedzających obszar LGD a  także obszaru spoza LGD.

Wykonawca udostępni publikację w formacie PDF do wykorzystania jako niekomercyjny materiał promocyjny Gminy Krynice na stronie Urzędu Gminy Krynice (www.krynice.pl) oraz Gminnego Ośrodka Gminy Krynice (www.krynice.naszgok.pl)

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzającą PROW 2014-2020 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania  „Roztocze Tomaszowskie”.

bip

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

Raport o stanie gminy Krynice za 2023 r. page-0001

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

cyberbezpieczenstwwo

Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com