Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

Koniec realizacji projektu grantowego

lgd roztocze

 

Stowarzyszenie Krynice dla Roztocza zakończyło realizację projektu grantowego pn. „Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Krynice – budowa obiektów małej architektury wraz z oświetleniem terenu”.

Projekt realizowany był na podstawie umowy o udzielenie grantu zawartej z LGD Roztocze Tomaszowskie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,  działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość grantu wyniosła 50 000,00 zł. Wartość dofinansowania:  100%.

Termin realizacji: 22.07.2022 r. – 31.10.2022 r.
 
W ramach realizacji projektu:
1. Zamontowano oświetlenie parkowe wzdłuż istniejącej alejki przy zabytkowym parku w Krynicach. Oświetlenie stanowi 8 słupów metalowych z oprawami oświetleniowymi LED (o mocy 36 Vat każda oprawa) w stylu „parkowym”. Łączny odcinek oświetlenia to ok 190 m.
2. Zamontowano 4 ławki parkowe o dł. 2m
3. Zamontowano 4 szt. kosze parkowe na śmieci
4. Opracowano i zamontowano 4 szt. tablice o wymiarach 70x100cm zawierające informacje historyczne (m.in. Pałac Lipczyńskich, Folwark  w Krynicach).

Mamy nadzieję, że powstała inwestycja jako atrakcyjne miejsce odpoczynku będzie służyć mieszkańcom gminy Krynice i turystom.

 IMG 20221117 085943417     IMG 20221117 090020296

Budowa infrastruktury turystycznej w gminie Krynice

lgd roztocze

 

Informujemy, że Stowarzyszenie Krynice dla Roztocza realizuje projekt grantowy pn. Budowa infrastruktury turystycznej w gminie Krynice – budowa obiektów małej infrastruktury wraz z oświetleniem” zgodnie z celem ogólnym 4. Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD Celem szczegółowym 4.1 Poprawa oznaczenia szlaków turystycznych, budowa i rozwój infrastruktury turystycznej i miejsc rekreacyjnych turystycznie  Przedsięwzięciem 4.1  Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD.
Celem zadania jest podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD poprzez budowę i rozwój infrastruktury turystycznej i miejsc atrakcyjnych turystycznie celem promowania obszaru objętego LSR dzięki budowie małej infrastruktury turystycznej wraz z oświetleniem terenu w miejscowości Krynice.

W ramach realizacji projektu planuje się wybudowanie obiektów małej infrastruktury (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne) oraz oświetlenie parkowe wzdłuż istniejącej alejki przy zabytkowym parku w Krynicach.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzającą PROW 2014-2020 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania  „Roztocze Tomaszowskie”.

Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Polany

Stowarzyszenie Krynice dla Roztocza składając wniosek poprzez Lokalną Grupę Działania Roztocze Tomaszowskie w ramach projektu grantowego współfinansowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „ wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020 zrealizowało zadanie pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Polany

 

1projekt

 

Wysokość otrzymanego grantu wyniosła 35.751,00,00 zł.

Utworzono miejsce przyjazne turystom w miejscowości Polany polegającego na utwardzeniu terenu przy świetlicy wiejskiej oraz montażu elementów małej infrastruktury tj.: siłowni plenerowej, bujaki i karuzela, ławek, koszy na śmieci oraz miejsca na ognisko

 

2projekt

 

bip

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

Raport o stanie gminy Krynice za 2023 r. page-0001

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

KrynicePieknazNatury

cyberbezpieczenstwwo

Joomla template by ByJoomla.com