Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

Odbiór drogi nr 111556L w Dąbrowie

20231115 114741W dniu 15 listopada 2023 r. odbył się odbiór drogi w Dąbrowie wyremontowanej  w ramach zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 111556 L w miejscowości Dabrowa od km 0+000 do km 0+312”. W ramach zadania na odcinku drogi o długości 312 m na starej zniszczonej nawierzchni została położona nowa asfaltowa. Odbioru dokonali Pan Jacek Wiśniewski - Wójt Gminy Krynice, Pan Marcin Kurzępa – Sekretarz Gminy Krynice, Pani Małgorzata Kupicz - Pomiankowska - Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciel Wykonawcy Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z.o.o. z siedzibą w Zamościu - kierownik budowy Pan Kamil Czerwieniec. „Remont drogi gminnej nr 111556 L w miejscowości Dąbrowa od km 0+000 do km 0+312” został dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość  inwestycji wyniosła 277.743,45zł, w tym wysokość dofinansowania 166.646,07 zł oraz wkład własny: 111.097,38  zł.

Nowa nawierzchnia drogi...

walecW dniu dzisiejszym położono pierwszą warstwę nawierzchni na drodze w Dąbrowie. Zgodnie z harmonogramem prace mają się zakończyć w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

 

 

 

 

 

 

 

Umowa na wykonanie remontu drogi gminnej

umowa wzorW dniu 26.09.2023r. podpisano umowę z firmą „Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o w Zamościu” na wykonanie remontu drogi gminnej nr 111556L w miejscowości Dąbrowa o długości 312 mb. Prace mają się zakończyć w ciągu najbliższych 6 tygodni.
Na powyższe zadanie Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy z Wojewodą z dnia 21.09.2023r.

Joomla template by ByJoomla.com