Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

Polityka Senioralna EFS+

EFS

 

vhn xhfjRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie oraz Wójt Gminy Krynice zapraszają mieszkańców Gminy Krynice do udziału w projekcie  Polityka Senioralna (EFS+) realizowanym w ramach j. Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027.

       Polityka Senioralna EFS+” jest nowatorską inicjatywą realizacji szerokiego wachlarza usług społecznych o indywidualnym charakterze, które będą skierowane do osób 65 + z gminy Krynice. Projekt będzie realizowany we współpracy z gminami, na podstawie umów partnerskich.

Planowany okres realizacji projektu: od 01.09.2023 r. do 31.12.2025 r.

W ramach realizacji projektu planowane są następujące działania:

- usługi fizjoterapeutyczne z dojazdem do seniorów
- usługi pielęgnacyjne w tym usługi fryzjerskie
- usługi sąsiedzkie
- usługi opiekuńcze

- usługi asystenckie
- usługi transportowe
- wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
- usługi teleopieki (opaska telemedyczna z pakietem opieki ratowników medycznych 24/7)

Grupę docelową stanowią:

Seniorzy, tj. osoby w wieku 65 lat i więcej, w tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz  faktyczni opiekunowie tych osób.

Rekrutacja do projektu będzie przeprowadzona w okresie od 01.09.2023 do 31.12.2025 r. przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicach pod numerem telefonu 846630247. Dodatkowe informacje w siedzibie GOPS.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

 Wójt Gminy Krynice
  Jacek Wiśniewski

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy

pdf ikonaZałącznik nr 2a - Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kandydata oraz Uczestnika Projektu przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

pdf ikonaZałącznik nr 2b - Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kandydata i Uczestnika projektu "Polityka Senioralna EFS+" przez Partnera Gminę Krynice

ikona docZałącznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa

ikona docZałącznik nr 4 - Wykaz partnerów

ikona docZałącznik nr 5 - Indywidualna Karta Wsparcia

pdf ikonaZałącznik nr 6 - Karta oceny

pdf ikonaRegulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

pdf ikonaCel projektu

 

Załączniki przeznaczone dla osób świadczących usługi (rekrutacja i udział w szkoleniach):

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach

pdf ikonaZałącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla opiekunów osób starszych

pdf ikonaZałącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

ikona docZałącznik nr 3 - Formularz zgłoszeniowy na szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

ikona docZałącznik nr 4 - Formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla opiekunów świadczących usługi sąsiedzkie wolontariackie

ikona docZałącznik nr 5 - Formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla opiekunów faktycznych

pdf ikonaZałącznik nr 5a - Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

pdf ikonaZałącznik nr 5b - Informacja na temat przetwarzania danych osobowych 

pdf ikonaZałącznik nr 6 - Deklaracja uczestnictwa

 

Plakat A3 Krynice page-0001

bip

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

Raport o stanie gminy Krynice za 2023 r. page-0001

POMOC PRAWNA

Grafika

Joomla template by ByJoomla.com