Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

Parafie


Parafia p.w.
Świętego Stanisława Biskupa
Proboszcz: Ks. Zbigniew Mazurek
Krynice, 22-610 Krynice
Tel.  84 663 02 13

 

Do parafi należą miejscowosci: Krynice, Majdan Krynicki, Polanówka, Polany, Romanówka, Zadnoga

Historia Parafii:

Do czasów kasaty unii w w. XIX istniała tutaj parafia greckokatolicka. Parafię rzymskokatolicką erygował, 25 VI 1925 r., bp. Marian Fulman. Powstała z podziału parafii Łabunie. Otrzymała ziemię od ówczesnego właściciela majątku, Grzegorza Lipczyńskiego. Kilka lat przed erekcją parafii założono cmentarz grzebalny (w r. 1920), a w istniejącym już kościele odprawiano nabożeństwa. W okresie międzywojennym życie religijne i społeczne młodej parafii zaczęto się rozwijać dynamicznie, o czym świadczyło m.in. wielkie zainteresowanie powstającymi organizacjami religijnymi. Przy parafii istniała niewielka biblioteka licząca przeszło 300 książek (mały księgozbiór zachował się w okresie powojennym).

Kościół greckokatolicki stał na miejscu dzisiejszej kaplicy cmentarnej. Obecny kościół, pw. św. Stanisława bm, został zbudowany w r. 1920. Powstał z przeróbki kościoła budowanego, wg planów inż. Siennickiego, dla parafii rzymskokatolickiej w Horyszowie Polskim. W stanie niedokończonym został on zakupiony z ofiar Kryniczan i przewieziony na obecne swoje miejsce. Złożył go budowniczy Jan Tor. Został poświęcony prawdopodobnie w r. 1920, gdyż już od tego roku odprawiały się w nim nabożeństwa. Odnowiony i oszalowany wewnątrz w r. 1932, remont dachu wykonano w r. 1931. W latach: 1965-1966 odnowienie wieży kościelnej i dobudowanie przypory do ścian zewnętrznych, w r. 1998 odnowiono przedsionek, dokończono szalowanie na chórze, zakonserwowano wnętrze kościoła, pomalowano dach

Kościół drewniany, trzynawowy, przy prezbiterium dwie zakrystie, na frontonie wieża (kształtem przypomina chińską pagodę), nad nawą wieżyczka, w nawie sufit półokrągły, posadzka z terakoty. Wewnątrz są 3 drewniane ołtarze. Początkowo było ich 5 (zostały przywiezione z Tyszowiec, z dawnego kościoła greckokatolickiego). Ołtarze obecnie istniejące nie odpowiadają tym pierwotnym: 2 boczne zostały przerobione. W ołtarzu głównym obraz Matki Bożej z w. XVII, dwa na zasuwie: Wskrzeszenie Piotrawina przez św. Stanisława i Najświętszego Serca Pana Jezusa. Obraz św. Teresy w ołtarzu bocznym po lewej stronie, po prawej ołtarz z obrazem Matki Bożej. Chrzcielnicę wykonano z drzewa osikowego (Kazimierz Kluczyński, r. 1933). Na chórze muzycznym znajdują się 10-głosowe, około stuletnie organy, zakupione w latach sześćdziesiątych z miejscowości Ulan.

Obok kościoła dzwonnica, wykonana sposobem gospodarczym w 1958 r., w r. 1999 pokryta blachą, oszalowana, zakonserwowana, w niej 2 dzwony, wykonane przez firmę Metalut w Łodzi w r. 1958, poświęcone przez bp. Henryka Strąkowskiego (4 VII 1958 r.).

Na cmentarzu przykościelnym figura MB Niepokalanej oraz pomnik Papieża Jana Pawła II ufundowany z racji Jego wizyty w Zamościu 12 VI 1999 r., poświęcony, 25 IX 1999 r., przez bpa zamojsko-lubaczowskiego Jana Śrutwę

Inne obiekty sakralne istniejące na terenie parafii:

1. Kaplica, pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, na cmentarzu grzebalnym. Stoi na miejscu dawnego kościoła unickiego, murowana, wybudowana w stylu gotyckim w r. 1925 przez właściciela majątku Grzegorza Lipczyńskiego.

2. Kaplica dojazdowa w Polanach, z r. 1999, utworzona z przebudowanego sklepu GS-u.

Cmentarz rzymskokatolicki, dawniej także greckokatolicki w Krynicach, czynny, założony dla parafii rzymskokatolickiej w r. 1922, jako kontynuacja XVIII - wiecznego cmentarza greckokatolickiego, w kształcie wieloboku zbliżonego kształtem do litery ?L?, o pow. 1,5 ha, podzielony na kwatery, ogrodzony, od strony kościoła, metalowymi przęsłami, z pozostałych stron brak ogrodzenia

O d p u s t y:
św. Stanisława bm (8 V),
św. Teresy od Dzieciątka Jezus (niedziela po 3X).

Msze Święte:
 - w. w niedziele i święta, godz.: 9.00, 12.00

Powołania z terenu parafii: ks. Grzegorz Kawa, ks. Eugeniusz Kołtuniak (archidiec. lubelska), ks. Wiktor Koziński, ks. Zbigniew Schab (archidiec. lubelska), s. Maria Wasiura (CSNJ), s. Maria Zofia Schab (CSSF)
Stowarzyszenia, organizacje i ruchy religijne: Koła Żywego Różańca, Rada Parafialna, III Zakon św. Franciszka

bip

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

Raport o stanie gminy Krynice za 2023 r. page-0001

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

KrynicePieknazNatury

cyberbezpieczenstwwo

Joomla template by ByJoomla.com