Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Gmina Krynic dla Seniora”

senior flaga

 

podsumowanie projektu 020W dniu 27 czerwca 2023 r. w świetlicy wiejskiej w Krynicach odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Gmina Krynice dla Seniora”. W spotkaniu uczestniczyli Poseł na Sejm RP Pan Tomasz Zieliński, Wójt Gminy Krynice Pan Jacek Wiśniewski, Proboszcz Parafii  Świętego Stanisława w Krynicach Ks. Mariusz Łoza, Sekretarz Gminy Krynice Pan Marcin Kurzępa, Skarbnik Gminy Krynice Pani Sylwia Pitura, Przewodnicząca Rady Gminy Krynice Pani Bogumiła Dziubińska, Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów w Krynicach Pan Janusz Hałas, Wiceprzewodniczący Gminnej Rady Seniorów  w Krynicach Pan Witold Semczuk, Sekretarz Gminnej Rady Seniorów w Krynicach Pani Grażyna Gałek, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krynicach Pani Joanna Jamroż, Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Krynice Pani Marzena Gardiasz, Pani Anna Saputa, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicach Pan Jerzy Łaszkiewicz, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krynicach Pani Jolanta Maciąg, Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krynicach Pani Aneta Stanisławek, trenerzy prowadzący zajęcia z seniorami: Pani Anna Wójtowicz, Pani Stanisława Bosiak, Pan Roman Śliwiński, Pani Edyta Szast, Pan Mirosław Lipski, Pan Rafał Stadnicki, Pani Teresa Sachajko, animator Klubu Seniora Pani Barbara Popik, Asystent Osób Niepełnosprawnych Pani Anna Kołodziej, oraz seniorzy - uczestnicy projektu.


Spotkanie otworzył Pan Jacek Wiśniewski Wójt Gminy Krynice witając zebranych. Następnie  Pan Wójt opowiedział o zadaniach zrealizowanych  w ramach projektu, źródłach finansowania, oraz złożył serdeczne podziękowania dla seniorów, trenerów prowadzących zajęcia, animatorów i pracowników Urzędu Gminy Krynice koordynujących projekt. Następnie słowo do zebranych skierował Pan Tomasz Zieliński Poseł na Sejm RP i Pan Janusz Hałas Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów w Krynicach.
Po przemówieniach i podziękowaniach seniorzy wystąpili śpiewając piosenki przy akompaniamencie Pana Romana Śliwińskiego, po czym zaprosili uczestników spotkania w podróż w czasie poprzez prezentację podsumowującą dwa lata funkcjonowania Klubu Seniora. Na zakończenie spotkania na zebranych czekała słodka niespodzianka – tort ufundowany przez Wójta Gminy Krynice Pana Jacka Wiśniewskiego.
Projekt „Gmina Krynice dla Seniora” współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. realizowany jest w okresie od kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. Całkowita wartość projektu: 767018,75 zł, w tym wysokość dofinansowania: 648218,75 zł. Liczba osób  objętych wsparciem: 30 osób (20 kobiet i 10 mężczyzn) w wieku 60+  z terenu gminy Krynice.
Dla potrzeb Klubu seniora zaadaptowano budynek świetlicy wiejskiej w Krynicach. Adaptacja budynku świetlicy obejmowała zakup i wymianę drzwi zewnętrznych, zakup i wymianę drzwi wewnętrznych z ościeżnicami, adaptację pomieszczeń obejmującą wymianę instalacji elektrycznej, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, gładź, terakotę, montaż sufitów podwieszanych. Zaadaptowano pomieszczenia tj. kuchnia, szatnia, korytarz, zmywalnia,  pomieszczenie biurowe, pomieszczenie gospodarcze, oraz pomieszczenie na naczynia. Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych, zamontowano monitoring. Wyposażono budynek świetlicy w meble i sprzęt niezbędne do realizacji zajęć tj. wyposażenie kuchni, 30 szt. krzesełek rozkładanych;  6 szt. foteli; wyposażenie szatni (lustro, ławki ułatwiające ubranie się i wieszaki); wyposażenie stanowiska pracy animatorów (biurko i fotel); 7 laptopów; zestaw nagłośnieniowy; wieżę; sprzęt do karaoke; drukarkę; telewizor 65 cali; ekran; projektor; zestaw gier karcianych i planszowych; urządzenia do ćwiczeń (2 x bieżnia, 3 x rower stacjonarny poziomy, 2x orbitrek) oraz sprzęt do ćwiczeń grupowych (maty, ciężarki, wałki rehabilitacyjne, piłki rehabilitacyjne, kije nordic- walking).
Dla potrzeb realizacji projektu zatrudniono  2 animatorów i asystenta osoby niepełnosprawnej. W ramach projektu odbywały się zajęcia z zakresu aktywności fizycznej, zajęcia sprzyjające rozwojowi zainteresowań, nabyciu nowych umiejętności, oraz podniesieniu poziomu wiedzy. W całym projekcie odbyło się 160 godzin zajęć wokalnych,  60 godzin zajęć z rękodzieła artystycznego, 60 godzin zajęć komputerowych, 80 godzin zajęć kulinarnych, 10 godzin zajęć z edukacji zdrowotnej, 136 godzin zajęć sportowych, 48 godzin zajęć psychologicznych, 48 godzin porady diabetologicznej, 48 godzin wykładów i prelekcji z zakresu prawa, 48 godzin dyżuru  prawnika, 48 godzin zajęć tanecznych oraz 48 godzin zajęć na basenie. Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów. Podczas zajęć zapewniony był catering-serwis kawowy.
Oprócz możliwości rozwijania swoich pasji i zainteresowań, promocji zdrowego i aktywnego stylu życia, udział w projekcie stworzył seniorom możliwość udziału w kulturze. Odbyły się 3 wyjazdy do teatru w Lublinie, wieczorki taneczne, spotkanie plenerowe przy grillu oraz 5 wycieczek: wycieczka do Łańcuta i Leżajska, wycieczka do Lublina i Kozłówki, trzydniowa wycieczka w Bieszczady, wycieczka do Nałęczowa i Kazimierza Dolnego, wycieczka do Zwierzyńca.    
Aktywność Klubu Seniora to nie tylko działania projektowe. Seniorzy brali udział w uroczystościach kulturalnych odbywających się na terenie gminy Krynice (m.in. Festiwal Pieśni ku czci Serca Jezusowego, Gminny Przegląd Jasełek i Grup Kolędniczych, Święto Ryby i Tataraku, Narodowe Czytanie, 104 Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości), organizowali/współorganizowali wydarzenia kulturalne (m.in. Dzień Papieski, Andrzejki, Spotkanie Opłatkowe), oraz spotykali się przy okazji świąt okolicznościowych tj. Dzień Kobiet, tłusty czwartek.


bip

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

Raport o stanie gminy Krynice za 2023 r. page-0001

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

KrynicePieknazNatury

cyberbezpieczenstwwo

Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com