WAŻNE INFORMACJE
  Przypominamy że wyliczoną w deklaracji opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania raz w miesiącu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu , którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

GMINA W OBIEKTYWIE

Razem bezpieczniej

razem bezpieczniej

PRAWO

 

bannery120x60

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj akty prawne
Status dokumentu:
Wydawnictwo:
Rok          Numer      Pozycja
   
Szukaj w tytule:

Parafie


Parafia p.w.
Świętego Stanisława Biskupa
Proboszcz: Ks. Zbigniew Mazurek
Krynice, 22-610 Krynice
Tel.  84 663 02 13

 

Do parafi należą miejscowosci: Krynice, Majdan Krynicki, Polanówka, Polany, Romanówka, Zadnoga

Historia Parafii:

Do czasów kasaty unii w w. XIX istniała tutaj parafia greckokatolicka. Parafię rzymskokatolicką erygował, 25 VI 1925 r., bp. Marian Fulman. Powstała z podziału parafii Łabunie. Otrzymała ziemię od ówczesnego właściciela majątku, Grzegorza Lipczyńskiego. Kilka lat przed erekcją parafii założono cmentarz grzebalny (w r. 1920), a w istniejącym już kościele odprawiano nabożeństwa. W okresie międzywojennym życie religijne i społeczne młodej parafii zaczęto się rozwijać dynamicznie, o czym świadczyło m.in. wielkie zainteresowanie powstającymi organizacjami religijnymi. Przy parafii istniała niewielka biblioteka licząca przeszło 300 książek (mały księgozbiór zachował się w okresie powojennym).

Kościół greckokatolicki stał na miejscu dzisiejszej kaplicy cmentarnej. Obecny kościół, pw. św. Stanisława bm, został zbudowany w r. 1920. Powstał z przeróbki kościoła budowanego, wg planów inż. Siennickiego, dla parafii rzymskokatolickiej w Horyszowie Polskim. W stanie niedokończonym został on zakupiony z ofiar Kryniczan i przewieziony na obecne swoje miejsce. Złożył go budowniczy Jan Tor. Został poświęcony prawdopodobnie w r. 1920, gdyż już od tego roku odprawiały się w nim nabożeństwa. Odnowiony i oszalowany wewnątrz w r. 1932, remont dachu wykonano w r. 1931. W latach: 1965-1966 odnowienie wieży kościelnej i dobudowanie przypory do ścian zewnętrznych, w r. 1998 odnowiono przedsionek, dokończono szalowanie na chórze, zakonserwowano wnętrze kościoła, pomalowano dach

Kościół drewniany, trzynawowy, przy prezbiterium dwie zakrystie, na frontonie wieża (kształtem przypomina chińską pagodę), nad nawą wieżyczka, w nawie sufit półokrągły, posadzka z terakoty. Wewnątrz są 3 drewniane ołtarze. Początkowo było ich 5 (zostały przywiezione z Tyszowiec, z dawnego kościoła greckokatolickiego). Ołtarze obecnie istniejące nie odpowiadają tym pierwotnym: 2 boczne zostały przerobione. W ołtarzu głównym obraz Matki Bożej z w. XVII, dwa na zasuwie: Wskrzeszenie Piotrawina przez św. Stanisława i Najświętszego Serca Pana Jezusa. Obraz św. Teresy w ołtarzu bocznym po lewej stronie, po prawej ołtarz z obrazem Matki Bożej. Chrzcielnicę wykonano z drzewa osikowego (Kazimierz Kluczyński, r. 1933). Na chórze muzycznym znajdują się 10-głosowe, około stuletnie organy, zakupione w latach sześćdziesiątych z miejscowości Ulan.

Obok kościoła dzwonnica, wykonana sposobem gospodarczym w 1958 r., w r. 1999 pokryta blachą, oszalowana, zakonserwowana, w niej 2 dzwony, wykonane przez firmę Metalut w Łodzi w r. 1958, poświęcone przez bp. Henryka Strąkowskiego (4 VII 1958 r.).

Na cmentarzu przykościelnym figura MB Niepokalanej oraz pomnik Papieża Jana Pawła II ufundowany z racji Jego wizyty w Zamościu 12 VI 1999 r., poświęcony, 25 IX 1999 r., przez bpa zamojsko-lubaczowskiego Jana Śrutwę

Inne obiekty sakralne istniejące na terenie parafii:

1. Kaplica, pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, na cmentarzu grzebalnym. Stoi na miejscu dawnego kościoła unickiego, murowana, wybudowana w stylu gotyckim w r. 1925 przez właściciela majątku Grzegorza Lipczyńskiego.

2. Kaplica dojazdowa w Polanach, z r. 1999, utworzona z przebudowanego sklepu GS-u.

Cmentarz rzymskokatolicki, dawniej także greckokatolicki w Krynicach, czynny, założony dla parafii rzymskokatolickiej w r. 1922, jako kontynuacja XVIII - wiecznego cmentarza greckokatolickiego, w kształcie wieloboku zbliżonego kształtem do litery ?L?, o pow. 1,5 ha, podzielony na kwatery, ogrodzony, od strony kościoła, metalowymi przęsłami, z pozostałych stron brak ogrodzenia

O d p u s t y:
św. Stanisława bm (8 V),
św. Teresy od Dzieciątka Jezus (niedziela po 3X).

Msze Święte:
 - w. w niedziele i święta, godz.: 9.00, 12.00

Powołania z terenu parafii: ks. Grzegorz Kawa, ks. Eugeniusz Kołtuniak (archidiec. lubelska), ks. Wiktor Koziński, ks. Zbigniew Schab (archidiec. lubelska), s. Maria Wasiura (CSNJ), s. Maria Zofia Schab (CSSF)
Stowarzyszenia, organizacje i ruchy religijne: Koła Żywego Różańca, Rada Parafialna, III Zakon św. Franciszka

LogoGminy

SMSKRYNICE

bip

obywatel

Pogoda

Stacja meteo umieszczona jest na budynku Urzędu Gminy Krynice

Weather Underground PWS IKRYNICE4

album 0001

ODPADY KOMUNALNE

POLECAMY:

Dzieje Miejscowości

Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj urzędy
US   ZUS   KRUS   Sąd  
Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com