Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

WAŻNE INFORMACJE
  NUMER ALARMOWY 24/7 TEL. 501 694 361 
W SPRAWIE AWARII WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI I INNYCH PILNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Turystyka i rekreacja

SZLAKIEM WĘDROWCA

Szlak Partyzancki

Na krynickim przystanku PKS, przy drodze krajowej 17 Warszawa-Lublin-Lwów, rozpoczyna się jeden z najdłuższych szlaków pieszych Roztocza – Szlak Partyzancki. Prowadzi on na terenie gminy Krynice śladami walk partyzanckich poprzez niezwykle widokowe miejsca Roztocza Środkowego przez wieś Zadnogę, Romanówkę, Kolonię Partyzantów (miejsce walk 1 lutego 1943 r. i pomnik upamiętniający zwycięską bitwę pod Zaborecznem) do lasu Zaboreczno,   a stamtąd do Krasnobrodu.

Szlak „Pamiętajmy” Krynice – Polany, długości 6 km

Nowy pieszy szlak historyczno-turystyczny opracowany w 2018 roku prowadzi z Krynic do Polan niebieskim szlakiem rowerowym, na którym ustawionych jest 6 tablic informujących turystów o wydarzeniach, ludziach i historii wsi Polany i Krynice. Trasa biegnie nad urokliwym zbiornikiem wodnym w Krynicach, a następnie droga lokalną przez wieś Polany. Na szlaku można zobaczyć, m.in. pozostałości fortalicji z XVII wieku, figury wotywne z 1906 roku oraz krzyż morowy.

Południowo-Wschodni Szlak Archeologiczny –Przystanek Krynice - fortalicja

Nad północnym brzegiem zalewu górują zachowane fragmenty fortalicji z XVI/XVIII w. Zachował się północny wał oraz część północno-wschodniej bastei. Jest to prawdopodobnie jes=den z zachowanych obiektów tzw. palazzo in fortezza – posiadający cechy dworu/pałacu wraz ze strukturami obronnymi.

ROWEREM PO SPOKOJNYCH TRASACH

Szlak rowerowy przeprowadzony w obrębie gminy Krynice liczy 32,5 km. Składają się na niego trzy trasy: niebieska – dł.13,5 km, zielona – dł.10 km i czarna o dł. 9 km. Szlak wiedzie przez ciekawe turystycznie i krajobrazowo tereny gminy, częściowo drogami lokalnymi, częściowo polnymi. Do dyspozycji cyklistów są miejsca postojowe i stojaki na rowery w Dzierążni i Zwiartowie.

CZAS NA RYBY

Atrakcją dla wędkarzy jest liczący blisko 40 ha zalew w Krynicach. Niewątpliwą zaletą jest naturalne położenie zbiornika w dolinie rzeczki Kryniczanki, otaczająca przyroda i atrakcyjne widoki. Można zapolować tutaj na karpie, szczupaki i karasie oraz odpocząć w gęstwinie tataraku. Od ubiegłego roku do dyspozycji amatorów wędkarstwa są 3 pomosty do cumowania sprzętu wodnego i 2 pomosty dla spacerowiczów. Przy grobli, od strony zachodniej usytuowany jest duży parking oraz wiaty piknikowe wraz z miejscem na ogniska. Mniejsze wiaty znajdują się wzdłuż trasy spacerowej, od strony południowej zalewu, która niebawem zostanie utwardzona.

DSC 0158 Zalew krynicki lato 2010 Panorama zalewu krynickiego i okolic Krynic fot. Krzysztof Nowak Paralotniarstwo Zamość DSC08474 Wędkarze Krynice zalew

ZABYTKI NIEODKRYTE

Krynice: nastrojowy modrzewiowy kościół pw. Św. Stanisława Biskupa (przywieziony z Horyszowa Polskiego) z 1920 roku z ciekawym wnętrzem i obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVII wieku; neogotycka kaplica-grobowiec rodziny Lipczyńskich na cmentarzu; miejsca pamięci narodowej – pomnik Batalionów Chłopskich oraz kwatery żołnierskie z II wojny światowej; ruiny pałacu Lipczyńskich w parku krajobrazowym, którego atrakcją jest rzeźba Strażnika Lasu wykonana przez studentów UMCS w zachowanym pniu najstarszego dębu.

Dzierążnia: zespół dworski; odrestaurowany pałac Rudnickich z końca XIX wieku i rządcówka wraz z przylegającym ogrodem i zachowaną aleją pomnikowych lip; murowany kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w stylu barokowym wraz z 4 neogotyckimi kaplicami w otoczeniu świątyni, zachowana kaplica grobowa rodziny Makomaskich – dawna cerkiew unicka na miejscowym cmentarzu, liczne nagrobki z XIX wieku, kwatery żołnierskie z II wojny światowej.

Zwiartów: park dworski z zachowanym XIX-wiecznym dworem rodziny Makomaskich, ruiny spichlerza; kapliczki drewniane św. Jana Nepomucena   z początku XIX wieku.

Antoniówka: cmentarz wojenny z Września 1939 roku 
 
 
 
 
 
 
Walory turystyczne gminy koncentrują się głównie w Krynicach, Dzierążni, Zwiartowie i Zaborecznie. Do podstawowych walorów należy atrakcyjność kulturowa, krajobrazowa (urozmaicona rzeźba, punkty widokowe) i przyrodnicza (korzystny bioklimat) oraz zbiornik wodny w Krynicach wykorzystywany do celów rekreacyjnych, możliwość uprawiania sportów zimowych. Rodzaj walorów uzasadnia rozwój agroturystyki i organizacji wypoczynku weekendowego.
Na większej części terenu gminy (wsie: Majdan Krynicki, Polanówka, Polany, Dąbrowa, Majdan-Sielec, Romanówka, Antoniówka, Zaboreczno) znajdują się liczne obiekty o charakterze zabytkowym lub historycznym: cmentarze, kamienne figury, stare zagrody i inne obiekty.
 
W części centralnej i wschodniej gminy rozciąga się pas krajobrazowy o większej wartości kulturowej (rejon Krynic, Bud Dzierążyńskich, Dzierążni, Zwiartowa), głównie w obrębie Grzędy Sokalskiej. Są to tereny o znacznej wartości zabytkowej krajobrazu historycznie jednorodnego lub nawarstwionego, z czytelnym układem kompozycyjnym i o zróżnicowanej wartości zabudowy tradycyjnej. W urozmaiconym widokowo terenie doliny Dzierążanki i odchodzących od niej jarów wtopiona jest stosunkowo liczna zabudowa wiejska o charakterze tradycyjnym.
Znajdują się tu też ciekawe obiekty zabytkowe: oprócz interesującego widokowo zespołu kościelnego w Krynicach, dochodzą jeszcze pozostałości zespołu dworskiego oraz stary cmentarz.

 

Warto Zobaczyć
 
 
 
 

 

Zalew Krynice

Zalew krynicki stanowi atrakcję przede wszystkim dla miłośników wędkarstwa. Można także powiosłować kajakiem lub własną łódką. Zalew ma około 1.3 km długości. Powierzchnia zbiornika wynosi 39,70 ha. Jego średnia głębokość waha się w granicach od 1 do 3 metrów. Z możliwości wędkowania została wyłączona główna grobla w obawie przed nadmierną eksploatacją przez wędkarzy i innych użytkowników zbiornika. Dno twarde, raczej ciemne. Występujące gatunki ryb: płoć, karp, szczupak, sum, sandacz, tołpyga, amuri oczywiście karasie

 

 

Gościu, przyjedź tu do nas,
a odpoczniesz sobie.
Popływasz po zalewie
i rybek nałowisz.
Na spacer pójdziesz do parku,
gdzie cień cię ochłodzi.
Wszyscy u nas
czują się bardzo młodzi.
W kościółku modrzewiowym
pomodlić się możesz.
Zakupy zrobisz także
od chleba po odzież.
Dni u nas spędzone
nie będą stracone.
Więc kiedyś przy okazji
odwiedź te strony.
Edyta Śmiech

 

powszechny spis rolny 2020

koronawirus-780x420

bip

SMSKRYNICE

POMOC PRAWNA

Grafika

button panel-radnego

STR TYTUŁOWA NR 3

ODPADY KOMUNALNE

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

obywatel

Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com