WAŻNE INFORMACJE
  Przypominamy że wyliczoną w deklaracji opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania raz w miesiącu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu , którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

GMINA W OBIEKTYWIE

Razem bezpieczniej

razem bezpieczniej

987b

PRAWO

 

bannery120x60

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj akty prawne
Status dokumentu:
Wydawnictwo:
Rok          Numer      Pozycja
   
Szukaj w tytule:

Władze Gminy

 

41606156 135049777444928 6600698520099880960 nWójt Gminy - Jacek Wiśniewski
tel.: (84)6630225; fax: (84)6630225
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań Wójta należy w szczególności:

 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,
 • określanie sposobu wykonywania uchwał,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • wykonywanie budżetu,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy i reprezentuje ją na zewnątrz. Swoje zadania realizuje przy pomocy Urzędu Gminy, którego jest kierownikiem.

 Wójtowi Gminy przysługuje wyłączne prawo:

 • zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,
 • emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,
 • dokonywania wydatków budżetowych,
 • zgłaszanie propozycji zmian w budżecie gminy,
 • dysponowania rezerwami budżetu gminy,
 • blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

 


 

Sekretarz Gminy - Jadwiga Chwaleba
tel.: (84)6630225 fax: (84)6630225
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zakres spraw:

 • zapewnienie zgodności działania Urzędu i wydawanych decyzji administracyjnych z obowiązującymi przepisami prawa;
 • organizowanie pracy Urzędu;
 • opracowywanie projektów Statutu Gminy i regulaminu Organizacyjnego, wykonywanie zadań związanych z wyborami i referendum.

 


 

Skarbnik Gminy - Sylwia Pitura
tel.: (84)6630225; fax:(84)6630225
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zakres spraw:

 • Opracowywanie i przedkładanie Wójtowi projektu budżetu gminy oraz zmian w budżecie gminy;
 • opracowywanie projektu układu wykonawczego budżetu;
 • kontrasygnata czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;
 • sporządzanie analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy;
 • kontrolowanie gospodarki finansowej sołectw i jednostek organizacyjnych Gminy;
 • przygotowywanie projektów uchwał związanych z gospodarką finansowa Gminy.

bip

LogoGminy

SMSKRYNICE

button panel-radnego

raport1

obywatel

Pogoda

Stacja meteo umieszczona jest na budynku Urzędu Gminy Krynice

Weather Underground PWS IKRYNICE4

album 0001

ODPADY KOMUNALNE

POLECAMY:

Dzieje Miejscowości

Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj urzędy
US   ZUS   KRUS   Sąd  
Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com