Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

NUMER ALARMOWY 24/7 TEL. 501 694 361 
W SPRAWIE AWARII WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI I INNYCH PILNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH
czym ogrzewasz dom
PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI!
Uwaga! Do 30 czerwca 2022 r. właściciele budynków, zarządy budynków również tych niemieszkalnych, w których są zainstalowane źródła ciepła lub spalania paliw, muszą złożyć deklarację czym są ogrzewane nieruchomości. Brak złożenia deklaracji grozi karą grzywny. Jeśli dom ma nowe źródło tzn. zainstalowane po 1 lipca 2021 r., to zgłoszenia trzeba dokonać w ciągu 14 dni. Deklarację złożysz w swoim Urzędzie Gminy. Deklaracja do pobrania - kliknij tutaj

104 Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości

W dniu 10 listopada 2022 r. w świetlicy wiejskiej w Krynicach odbyła się uroczystość  patriotyczna z okazji 104 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach i Klub Seniora w Krynicach. Spotkanie otworzyli: Pan Jacek Wiśniewski Wójt Gminy Krynice i Pani Joanna Jamroż Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krynicach. Podczas uroczystości występ wokalny z pieśniami o tematyce patriotycznej zaprezentowali: Zespół „Pojednanie” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach, oraz seniorzy z Klubu Seniora  utworzonego w ramach projektu „Gmina Krynice dla Seniora”. Słodkim akcentem spotkania był tort dla Niepodległej, którym zostali poczęstowani wszyscy uczestnicy uroczystości.

Wycieczka uczestników Klubu Seniora w Krynicach w Bieszczady

senior flaga

4W dniach 14 – 16 września 2022 r. członkowie Klubu Seniora w Krynicach uczestniczyli w wycieczce w Bieszczady. Program wycieczki był bardzo rozbudowany, a uczestnicy wycieczki mieli okazję zwiedzić wiele ciekawych miejsc. Pierwszego dnia wycieczki seniorzy zwiedzili XVI-wieczny zamek w Krasiczynie, Muzeum Historyczne w Sanoku oraz rynek w Sanoku.
Drugiego dnia seniorzy zwiedzili m.in. Izbę Regionalną Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych,  Muzeum Przyrodniczego Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych, oraz zagrodę pokazową żubrów w Mucznem. Seniorzy podziwiali bieszczadzkie krajobrazy z punktu widokowego na Przełęczy Wyżnej, spacerowali szlakiem „Źródełko św. Michała”  w pobliżu kopalni ropy naftowej, oraz po koronie zapory w Solnie. Niezapomnianych wrażeń seniorom dostarczył godzinny rejs statkiem po Jeziorze Solińskim oraz rejs kolejką gondolową.
Trzeciego dnia wycieczki seniorzy zwiedzili m.in. Klasztor Sióstr Nazaretanek
w Komańczy (ostatnie miejsce internowania Stefana Wyszyńskiego prymasa Polski), Muzeum Kultury Duchowej i Materialnej Bojków w Myczkowie oraz uzdrowisko
w Polańczyku. Na zakończenie wycieczki seniorzy odbyli rejs Bieszczadzką Kolejką Leśną.
Po zwiedzanych miejscach grupę oprowadzał wykwalifikowany przewodnik górski
i terenowy. Oprócz zwiedzania wielu urokliwych miejsc seniorzy mieli czas na wspólną integrację – pierwszego wieczoru w miejscu noclegowym zorganizowano grill. Z wycieczki seniorzy wrócili pełni wrażeń i gotowi na kolejny wyjazd.

Narodowe Czytanie

senior flaga


Narodowe Czytanie  - „Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza.


8 września 2022 r. odbyło się Narodowe Czytanie - akcja objęta patronatem Pary Prezydenckiej, mająca na celu zachęcenie do wspólnego czytania największych dzieł polskiej literatury. Lekturą jedenastej odsłony Narodowego Czytania były „Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza. Akcję zorganizowała Biblioteka Publiczna Gminy Krynice. Seniorzy i animatorki Klubu Seniora wzięli aktywny udział  w akcji, prezentując "Świteziankę" i "Lilije" przy akompaniamencie instruktora muzyki Romana Śliwińskiego.

1001      203

Wycieczka do Lublina i Kozłówki

senior flaga


24 czerwca 2022 r. uczestnicy Klubu Seniora w Krynicach wzięli udział w wycieczce do Lublina i Kozłówki. Wycieczka odbyła się w ramach projektu „Gmina Krynice dla Seniora” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi Zdrowotne i Społeczne.
W Lublinie seniorzy w towarzystwie przewodnika zwiedzili Zamek Lubelski - ekspozycje stałe, Kaplicę Trójcy Świętej i wieżę zamkową. Przewodnik przybliżył seniorom historię Zamku królewskiego w Lublinie, który służył niegdyś polskim królom, na przestrzeni wieków był też siedzibą wojsk, a nawet więzieniem. Z tarasu widokowego wieży zamkowej wznoszącej się na około 30 m seniorzy mogli podziwiać widok na panoramę Lublina oraz dziedziniec zamkowy. Kaplica Trójcy Świętej zachwyciła seniorów malowidłami i pięknym wnętrzem.
W Kozłówce seniorzy zwiedzili Muzeum Zamoyskich. Wnętrza pałacu, które zachowały autentyczny wystrój z przełomu XIX i XX w.,  piękne sztukaterie, imponująca kolekcja obrazów wywarły na seniorach duże wrażenie. Z ciekawością słuchali o historii pałacu i rodu Zamojskich. Oprócz wnętrz pałacowych, seniorzy w towarzystwie przewodnika zwiedzali Kaplicę pałacową wzorowaną na kaplicy królewskiej w Wersalu oraz powozownię, w której zaprezentowane są historyczne pojazdy konne z XIX i pocz. XX wieku. Na koniec pobytu w Kozłówce seniorzy podziwiali otaczające pałac ogrody kwiatowe i park krajobrazowy z zabytkowym drzewostanem. W drodze powrotnej do Krynic seniorzy wstąpili do Lubartowa, gdzie obejrzeli z zewnątrz Pałac Sanguszków, będący obecnie siedzibą władz powiatu lubartowskiego, oraz otaczający go rozległy park.

Efekty pracy uczestników Klubu Seniora wykonane podczas zajęć z rękodzieła artystycznego

senior flaga


Tematem przewodnim dwóch ostatnich zajęć z rękodzieła artystycznego było snycerstwo/płaskorzeźba. W ramach zajęć seniorzy dowiedzieli się m.in. jakich użyć narzędzi, jakie drewno wybrać, jak przygotować drewno do rzeźbienia, czym zaimpregnować i pomalować drewno. W części praktycznej pod okiem instruktora seniorzy samodzielnie wykonali i pomalowali rzeźby.

10 Przegląd Pieśni ku Czci serca Jezusowego

senior flaga

12 czerwca 2022 r. w kościele pw. św. Stanisława Biskupa w Krynicach odbył się 10 Przegląd Pieśni ku Czci Serca Jezusowego. Celem przeglądu było m.in. pobudzenie szkolnych, amatorskich i parafialnych zespołów muzycznych do wykonywania pieśni liturgicznych i religijnych, popularyzacja najbardziej wartościowych treści muzycznych i sacrum w pieśniach. Przegląd nie miał charakteru konkursu.
Zgodnie z regulaminem każdy z wykonawców prezentował po dwa utwory, w tym jedną pieśń ku czci Serca Jezusowego i jedną dowolną pieśń religijną. Seniorzy z „Klubu Seniora w Krynicach” zaprezentowali pieśni tj.: „Serce Jezusa” i „Tłumy serc”.

 

Zdjęcie

koronawirus-780x420

bip

KrynicePieknazNatury

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

raport 2020

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

Joomla template by ByJoomla.com