WAŻNE INFORMACJE
  Przypominamy że wyliczoną w deklaracji opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania raz w miesiącu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu , którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

GMINA W OBIEKTYWIE

PRAWO

 

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

U W A G A ! ! !

chlorowana-woda-z-kranu

Informuję mieszkańców korzystających z wodociągów w Gminie Krynice, że w miesiącu marcu br. przeprowadzone będzie rutynowe chlorowanie sieci wodociągowej zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

L.p.

Nazwa wodociągu

Miejscowości

Termin dezynfekcji

1

Polanówka

Polanówka, Majdan Krynicki

16-22 III 2017r.

2

Polany

 Polany, Zadnoga, Romanówka,

16-21 III 2017r.

 Krynice, cz. Majdan Krynicki

18-23 III 2017r.

 

/-/   Wójt Bałabuch Janusz

Dzień Kobiet w Hucie Dzierążyńskiej

DSC 0911Organizatorami spotkania byli: wójt gminy Krynice Janusz Bałabuch, Kółko Rolnicze - Koło Gospodyń Wiejskich w Krynicach, Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach. Życzenia wszystkim Paniom złożyli panowie: wójt gminy Janusz Bałabuch, przedstawiciele zarządu OSP w Hucie Dzierążyńskiej: prezes Antoni Basak I sekretarz Leszek Kobielarz, a także przedstawiciel młodego pokolenia Wiktor Kobielarz. Panie otrzymały kwiaty i słodycze. Młodzież przedstawiła skecz okolicznościowy. W części artystycznej uczestniczyli wszyscy uczestnicy spotkania. Były wiersze, humory, oraz piosenki poświęcone Kobietom. Organizatorzy zadbali o słodki poczęstunek. Goście także przynieśli wiele pyszności, m.in. okolicznościowy tort od zespołu "Źwiartowianki" oraz tradycyjne obwarzanki od KGW Polany. Dziękujemy bardzo za wielkie zaangażowanie pań z Huty Dzierążyńskiej w przygotowanie wydarzenia. Podziękowania za okazaną pomoc kierujemy także do wójta gminy Krynice Janusza Bałabucha, radnego Jacka Gniwka, strażaków z Huty Dzierążyńskiej oraz pracowników Urzędu Gminy w Krynicach. Panowie, bez Was nie dałybyśmy rady. Na zakończenie dziękujemy wszystkim paniom, które zaszczyciły nas swoją obecnością. Świętowały z nami: radna Bogumiła Dziubińska, sołtyski z naszej gminy: Lilla Jamroż z Dąbrowy, Bożena Gałka z Majdanu - Sielca, Danuta Bondyra z Polanówki, Przedstawicielki kół gospodyń wiejskich z Dzierążni, Polan i Zadnogi oraz zespół "Źwiartowianki". Fotorelację wykonała Weronika Grzyb.

GALERIA ZDJĘĆ DOSTĘPNA TUTAJ

Spotkanie informacyjne w Zamościu dotyczące wsparcia z Funduszy Europejskich

fundusze eLokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zamościu zaprasza na spotkanie informacyjne pn. "Fundusze Europejskie na WŁASNY BIZNES, szkolenia i staże" w Zamościu. Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje jak zdobyć pomoc finansową na założenie własnego biznesu, do kogo się zgłosić, jak podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz jak zdobyć doświadczenie zawodowe.

Spotkanie odbędzie się 21 lutego 2017 r. w godz. 9.00-12.15 w siedzibie Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Zamościu przy ul. Partyzantów 94 w sali konferencyjnej na III piętrze.

Osoby, które chcą wziąć udział w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego lub dokonanie zgłoszenia telefonicznego pod numerem tel. 84 638 02 67 oraz 81 478 13 92, 90, 89. Istnieje również możliwość zgłoszenia osobiście, w biurze Lokalnego Punktu Informacyjnego w Zamościu do 17 lutego. Po spotkaniu zapraszamy na konsultacje ze specjalistami ds. Funduszy Europejskich. Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku dużej liczby chętnych zostanie stworzona lista rezerwowa uczestników oraz zostanie zorganizowane kolejne spotkanie. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Bezzwrotna dotacja

kkasa Bezzwrotna dotacja i wsparcie pomostowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej


Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ogłosiła nabór formularzy do projektu:„Droga do sukcesu"w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.
Projekt skierowany jest do osób niepracujących w wieku 30 lat i więcej
Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi 23 tys. zł plus dodatkowo wsparcie finansowe pomostowe:700zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.
Szczegółowe kryteria oraz dokumenty do pobrania: http://www.fundacja.lublin.pl/droga-do-sukcesu/
Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą od 21 do 28 lutego 2017 roku w godzinach 9:00 - 13:00 w Biurze Lokalnym w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 80, pok. 2,
tel. kontaktowy: 84 664 10 27.

OGŁOSZENIE

logo wfosigw lublinWójt Gminy Krynice, informuje, że na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie znajduje się informacja dotycząca naboru wniosków dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM, obejmujących między innymi:
• wymianę pieców lub kotłów węglowych na kotły zasilane paliwem ekologicznym,
• wymianę wyeksploatowanych kotłów gazowych na wysokosprawne kotły gazowe,
• wymianę pieców lub kotłów węglowych na hybrydowy system grzewczy,
• budowę instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kolektorów słonecznych i innych odnawialnych źródeł energii na potrzeby gospodarstwa domowego,
• budowę przyłączy do sieci ciepłowniczej,
• budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
Termin naboru: od 1 lutego 2017 r. do 31 marca 2017 r.


Więcej informacji na stronie:
http://www.wfos.lublin.pl/aktualnosci/kolejny-nabor-wnioskow-dla-osob-fizycznych-w-ramach-projektu-pn-ekodom.html

Wójt Gminy
/-/ Janusz Bałabuch

74 Rocznica Bitwy pod Zaborecznem Luty 2017

DSC 07302 lutego w Krynicach miały miejsce uroczystości patriotyczne z okazji 74 rocznicy Bitwy pod Zaborecznem. Zwycięska bitwa partyzancka stoczona 1 lutego 1943 przez oddziały Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej w okolicach wsi Zaboreczno w trakcie powstania zamojskiego, miała na celu obronę wsi przed pacyfikacją. Partyzanci wykazali wielkim bohaterstwem, a ich dowódca – wówczas kpt. Franciszek Bartłomowicz wspaniałym strategiem. W rezultacie Niemcy na pewien czas zahamowali wielką akcję wysiedleńczą, zwaną Wysiedleniami Zamojszczyzny, którą rozpoczęli na przełomie 1942 i 1943 roku, kiedy brutalnie wywozili mieszkańców Zamojszczyzny i osiedlali osadników niemieckich.


Uroczystość w Krynicach zaszczycili swoją obecnością bezpośredni uczestnicy bitwy – łącznik Ksawery Semczuk i sanitariuszka Sabina Słupska. Przybyły rodziny partyzantów, zaproszeni goście, młodzież gimnazjalna oraz mieszkańcy gminy Krynice. Uroczystą Mszę świętą celebrował i kazanie wygłosił ks.prałat Czesław Grzyb. Wydarzenie uświetnili: Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim pod batutą Bogdana Pałczyńskiego, Kompania Honorowa 3. Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, Tomaszowski Szwadron Ułanów, poczty sztandarowe wojskowe, kombatanckie, PSL, jednostek OSP oraz szkolne.


Po mszy świętej pod pomnikiem Batalionów Chłopskich odegrany został Hymn Państwowy, odczytano Apel Pamięci, oddano Salwę Honorową. Na zakończenie zabrzmiała Rota. Pieśń do której słowa napisała Maria Konopnicka, uważana jest za drugi hymn polski,


Kwiaty i wieńce złożyli:

Czytaj więcej: 74 Rocznica Bitwy pod Zaborecznem Luty 2017

LogoGminy

bip

obywatel

ODPADY KOMUNALNE

POLECAMY:

Dzieje Miejscowości

Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj akty prawne
Status dokumentu:
Wydawnictwo:
Rok          Numer      Pozycja
   
Szukaj w tytule:
Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj urzędy
US   ZUS   KRUS   Sąd  
Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com