WAŻNE INFORMACJE
  Przypominamy że wyliczoną w deklaracji opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania raz w miesiącu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu , którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

GMINA W OBIEKTYWIE

PRAWO

 

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

WFOŚiGW

Zakup traktora z osprzętem i przyczepą, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz usuwanie wyrobów zawierających azbest

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Medalowa niedziela w Telatynie

411x0 powiatowe-swieto-sportu2016-a Z trzema medalami wrócili reprezentanci Gminy Krynice z tegorocznego Święta Sportu Powiatu Tomaszowskiego. Zawody odbyły się w niedzielę 24 lipca w Telatynie, a do rywalizacji przystąpiły drużyny z 11 gmin, w tym około 30-osobowa reprezentacja Gminy Krynice.Najlepiej wypadł Krzysztof Ożóg, który został wicemistrzem powiatu w rzucie lotką do tarczy, a na trzecim stopniu podium stanęli siatkarze i siatkarki.

Drużyna mężczyzn zagrała w składzie: Jarosław Matuszak, Radosław Matuszak, Aleksander Bryk, Paweł Wilk i Rafał Buczak.

W "brązowej" ekipie kobiet wystąpiły: Karolina Juszczak, Paulina Dąbrowska, Katarzyna Drela i Kinga Drela.

Reprezentanci gminy Krynice dobrze wypadli także w dwóch innych konkurencjach. Szóste miejsce w przenoszeniu worków z piaskiem zajął zespół Marcin Borucki, Karol Machuła, Stanisław Szlendak i Leszek Koszarny. Ponadto ten ostatni uplasował się na siódmej pozycji w konkursie siłacza.

Cztery najlepsze drużyny będą reprezentować Powiat Tomaszowski na wojewódzkim święcie sportu. W najbliższą niedzielę do Wierzbicy koło Chełma pojadą zawodniczki i zawodnicy z gmin Rachanie, Tomaszów Lubelski, Telatyn i Tyszowce

Szkolenie + staże dla osób do 30 roku życia

euefs cent-kolor

 

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

 

zaprasza do udziału w projekcie:

 

„Czas dla młodych – program aktywizacji zawodowej osób młodych”

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby do 30 roku życia (nieukończone 30 lat), bezrobotne lub nieaktywne zawodowo. W Tomaszowie Lubelskim będzie zorganizowane szkolenie: „Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera i urządzeń biurowych” (104 godz.), po szkoleniu każdy uczestnik zostanie skierowany na 4 miesięczny staż. Za udział w szkoleniu będzie wypłacany dodatek szkoleniowy, a za staż stypendium stażowe.


Więcej informacji znajduje się  TUTAJ

Informacja

Wprowadzono pierwszy Stopień Alarmowy ALFA i drugi Stopień Alarmowy BRAVO-CRP

Wójt Gminy Krynice informuje, że Prezes Rady Ministrów, Zarządzeniem Nr 96 z dnia 19 lipca 2016 roku wprowadza na terytorium całego kraju:

pierwszy Stopień Alarmowy ALFA
drugi Stopień Alarmowy BRAVO-CRP

stopnie obowiązują
od godz. 00:00 dnia 20 lipca 2016 roku do godz. 23:59 dnia 1 sierpnia 2016 roku.


Pierwszy Stopień Alarmowy ALFA
wprowadza się w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia. Jego wprowadzenie ma charakter ogólnego ostrzeżenia. Wszystkie organy administracji publicznej i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo powinny posiadać możliwość utrzymania tego stopnia do chwili ustąpienia zagrożenia, nie naruszając swoich zdolności do bieżącego działania.

Drugi Stopień Alarmowy BRAVO-CRP wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym na systemy teleinformatyczne organów administracji publicznej, jednakże konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany. Wszystkie organy administracji publicznej i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo powinny posiadać możliwość utrzymania tego stopnia do chwili ustąpienia zagrożenia, nie naruszając swoich zdolności do bieżącego działania.

W polskim systemie zarządzania kryzysowego są cztery rodzaje stopni alarmowych: ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA. Ostatni stopień wprowadzany jest w przypadku wystąpienia np. ataku terrorystycznego.


Mieszkańców gminy prosimy o zgłaszanie wszelkich niepokojących sygnałów, jakie zaobserwują, np. pozostawienie w miejscach publicznych paczki itp
.

 

/-/ Wójt Gminy
Janusz Bałabuch

Załączniki:

1. Zarządzenie Nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 roku.

2. Załącznik do zarządzenia Nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 roku.

3. Zarządzenia Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych.

Fundusze Europejskie

 

 

 

 Mobilne Punkty Informacyjne

 
W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu. Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.


W dniu 11.08.2016, konsultanci będą do dyspozycji mieszkańców
Gminy Krynice
w godzinach 12.00 – 14.30, w siedzibie Urzędu Gminy Krynice
Krynice 1, 22-610 Krynice


Osoby zainteresowane funduszami europejskimi będą mogły skorzystać z informacji.

 Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Gminna reprezentacja na powiatowe święto sportu

411x0 swieto-sportu2015 1Około 50 zawodniczek i zawodników będzie reprezentować Gminę Krynice na tegorocznym Święcie Sportu Powiatu Tomaszowskiego, które odbędzie się w niedzielę 24 lipca w Telatynie. Wprawdzie formalnie termin przyjmowania zgłoszeń już minął, ale mieszkańcy, którzy chcieliby wzmocnić gminną reprezentację mogą jeszcze do niej dołączyć.

- Będziemy mieć swoich przedstawicieli w rozgrywkach piłki nożnej i siatkowej mężczyzn oraz kobiet, a także w konkurencjach biegowych, przerzucaniu opony traktorowej, rzutach lotką do tarczy, konkursie siłacza i trójboju dla samorządowców, czyli rzucaniu woreczkami z kukurydzą do tablicy, rzucaniu lotką do tarczy i rzucaniu podkową. Mieszkańcy, którzy jeszcze chcą się zapisać mogą wystartować w tych konkurencjach, albo w tych jeszcze nieobsadzonych, na przykład w przeciąganiu liny, wieloboju kobiet czy męskim przenoszeniu worków - wylicza Joanna Jamroż, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krynicach, który przyjmuje zgłoszenia.

Organizatorzy wyjazdu mają nadzieję, że w tym roku uda się nawiązać do wcześniejszych sukcesów na święcie sportu, gdy indywidualnie zawodnicy z gminy Krynice stawali nawet na pierwszym stopniu podium, a drużynowo reprezentacja zajmowała 6 miejsce. - Taką pozycję wywalczyliśmy dwukrotnie, ostatni raz dwa lata temu. Liczymy, że tak wysoka lokata jest w naszym zasięgu, ale o sukces nie będzie łatwo, bo konkurencja jest poważna - komentują koordynatorzy gminnej reprezentacji.

Wyniki w Telatynie będą znane w niedzielne popołudnie, a zawodnicy z gminy Krynice wyjadą na turniej o 9.00 z placu przy urzędzie gminy.

200 lat Anny Miazgi

600x0 100-lat-anny-miazgi-8 Jedna z najstarszych mieszkanek gminy Krynice Pani Anna Miazga skończyła 100 lat.Z tej okazji w poniedziałek 11 lipca szacowną jubilatkę odwiedzili przedstawiciele władz samorządowych i KRUS, by złożyć urodzinowe życzenia oraz wręczyć kwiaty i prezenty.

Anna Miazga jet zameldowana w gminie Rachanie, ale od 2009 roku mieszka z córką w gminie Krynice. Stąd obecność w delegacji wójtów obydwu gmin - Romana Miedziaka i Janusza Bałabucha, którzy oprócz upominków i bukietów kwiatów wręczyli jubilatce okolicznościowy list gratulacyjny od premier Beaty Szydło. Towarzyszyli im m.in. przewodnicząca Rady Gminy Krynice Maria Smoląg, zastępca kierownika USC Agnieszka Michalczuk oraz prezes oddziału KRUS w Tomaszowie Lubelskim Monika Pikuła, która przekazała dokumenty, potwierdzające przyznanie dodatkowej emerytury specjalnej, przysługującej osobom, które ukończyły sto lat.

Anna Miazga z domu Malec urodziła się 11 lipca 1916 roku w Rachaniach, jako najmłodsza spośród ośmiorga rodzeństwa - 5 braci i 3 sióstr. W czerwcu 1938 roku została żoną Władysława Miazgi i zamieszkała w Siemierzu w gminie Rachanie. Po wybuchu wojny w 1939 roku jej mąż trafił do niewoli niemieckiej, z której wrócił w maju 1945 roku. Rok Później urodziły im się dwie córki bliźniaczki, które gdy dorosły zostały nauczycielkami, a młodszy syn pozostał na gospodarstwie rodzinnym.

Anna Miazga ma pięcioro wnuków i czworo prawnuków, a mieszka u jednej z córek w Antoniówce w gminie Krynice. Jak przyznaje, jej życiowym celem było dobre, katolickie wychowanie dzieci i wnuków. Codziennie wysłuchuje w radiu mszy świętej, czyta prasę katolicką, a jej ulubioną lekturą są "Żywoty Świętych".

Najstarszą mieszkanką gminy Krynice jest Paulina Kosak, która we wrześniu skończy 102 lata.

Więcej zdjęć na ias24.eu

bip

obywatel

ODPADY KOMUNALNE

POLECAMY:

Dzieje Miejscowości

Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj akty prawne
Status dokumentu:
Wydawnictwo:
Rok          Numer      Pozycja
   
Szukaj w tytule:
Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj urzędy
US   ZUS   KRUS   Sąd  
Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com