WAŻNE INFORMACJE
  Przypominamy że wyliczoną w deklaracji opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania raz w miesiącu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu , którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

GMINA W OBIEKTYWIE

Razem bezpieczniej

razem bezpieczniej

PRAWO

 

bannery120x60

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj akty prawne
Status dokumentu:
Wydawnictwo:
Rok          Numer      Pozycja
   
Szukaj w tytule:

Groby i cmentarze wojenne w kraju

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór w programie Groby i cmentarze wojenne w kraju. Wnioski można składać w terminie do 29 marca 2019 roku.

O dofinansowanie mogą się ubiegać samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, uczelnie publiczne i niepubliczne, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.


Szczegóły:

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/groby-i-cmentarze-wojenne-w-kraju.php

Będą pieniądze na drogi lokalne

411x0 promesa-w-luw2019 Gmina Krynice otrzyma z budżetu państwa pieniądze na przebudowę dróg lokalnych. W poniedziałek 11 marca wójt Jacek Wiśniewski odebrał w Lublinie promesy, potwierdzające przyznanie dotacji, sięgających ponad 2 milionów złotych.

 

Środki te będą przeznaczone na przebudowę dróg w Krynicach i Zwiartowie-Kolonii oraz utwardzenie i odwodnienie wąwozu lessowego w miejscowościach Majdan-Sielec i Dzierążnia.

Wszystkie wymienione trasy do tej pory były utwardzane różnymi materiałami, ale po większych opadach woda wymywała nawierzchnię. - Drogi w Krynicach i Dzierążni zostaną wybudowane od podstaw w całości, natomiast prace we wsiach Zwiartów-Kolonia i Majdan-Sielec będą kontynuacją robót wykonanych w poprzednich latach. Wszędzie trzeba wykonać podbudowę i odwodnienie oraz położyć betonowe płyty - mówi wójt gminy Krynice Jacek Wiśniewski.

Planowane inwestycje ułatwią dojazd do pól i zabudowań, a w przypadku Zwiartowa-Kolonii z ponad 3 kilometrów do kilkuset metrów skróci się dojazd m.in. do szkoły, świetlicy wiejskiej i sklepu w Zwiartowie.

Dotacja z budżetu państwa ma wystarczyć na pokrycie do 80 procent kosztów, które będą znane po rozstrzygnięciu przetargów na wykonanie robót. Te są już przygotowywane, a podpisanie umów z wykonawcami ma nastąpić do końca maja. Część prac jest planowana do realizacji nawet przed żniwami, a wszystkie mają się zakończyć wczesną jesienią.

Podczas poniedziałkowej uroczystości w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim prawie 50 samorządowców odebrało promesy z rąk m.in. wicemarszałek Sejmu Beaty Mazurek i wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka. Na likwidację osuwisk, ochronę wąwozów lessowych i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w tym roku gminy i powiaty z Lubelszczyzny otrzymają z rezerwy celowej Ministerstwa Praw Wewnętrznych i Administracji ponad 45,7 miliona złotych.

Dzień Sołtysa

życzenia na dzień sołtysa

ZAPROSZENIE

LogoGminyWójt Gminy Krynice Jacek Wiśniewski zaprasza na spotkanie, w którym uczestniczyć będzie Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk dotyczące hodowli trzody chlewnej. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Gminy Krynice 11 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 11.00.


W spotkaniu uczestniczyć będą: dyrektor ARiMR, dyrektor LODR, Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa LUW, Komendant Państwowej Straży Łowieckiej, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW.


Serdecznie zapraszamy na spotkanie

Dzień Kobiet

dzienkobiet

Szkolenie

szkolenie Zapraszamy na szkolenie!


"ZASADY PRZYZNAWANIA PŁATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO W 2019 ROKU"


Organizator AR i MR Tomaszów Lubelski.

Szkolenie odbędzie się w dniu 11 marca o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Krynice.

 

LogoGminy

SMSKRYNICE

bip

obywatel

Pogoda

Stacja meteo umieszczona jest na budynku Urzędu Gminy Krynice

Weather Underground PWS IKRYNICE4

album 0001

ODPADY KOMUNALNE

POLECAMY:

Dzieje Miejscowości

Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj urzędy
US   ZUS   KRUS   Sąd  
Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com