WAŻNE INFORMACJE
  Przypominamy że wyliczoną w deklaracji opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania raz w miesiącu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu , którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

GMINA W OBIEKTYWIE

Razem bezpieczniej

razem bezpieczniej

PRAWO

 

bannery120x60

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj akty prawne
Status dokumentu:
Wydawnictwo:
Rok          Numer      Pozycja
   
Szukaj w tytule:

Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015.

gddkia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015 rozpoczęła tzw. strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji. Jednym z elementów składowych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, czyli dokumentu, w którym stosownie do stanu współczesnej wiedzy i odpowiednich metod oceny dokonane zostanie rozpoznanie stanu środowiska na obszarze objętym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015 oraz określenie oddziaływania przedsięwzięcia na te rozpoznane elementy środowiska z jednoczesnym przedstawieniem rozwiązań, które mają na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań wspomnianego programu.
             Opracowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad prognoza oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015  dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie GDDKiA pod adresem www.gddkia.gov.pl oraz w wersji drukowanej we wszystkich oddziałach GDDKiA.

"Sobótki Wędkarskie " oraz "Gminne Święto Sportu" Krynice 2010

1image2 "Sobótki Wędkarskie" odbyły się 26 czerwca 2010 r. Organizatorami imprezy byli: Wójt Gminy Krynice, Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach oraz Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zamościu. Impreza rozpoczęła się o godz. 6.00 zawodami wędkarskimi na zalewie w Krynicach , w których uczestniczyli dorośli, a od 12.00 dzieci i młodzież. Puchar  Prezesa Koła "Kormoran" wywalczył Andrzej Skórzyński, a Puchar Wójta Gminy Krynice w kategorii Juniorów Jakub Jarczak. O godz. 17.30 na placu przy Ośrodku Zdrowia rozpoczęły się występy artystyczne. Występowały zespoły: "Roztocze" z Dzierążni, "Adamowiacy" z Adamowa  oraz "Harmonia" z Tomaszowa Lub. Uczennice ze Szkoły Podstawowej w Zwiartowie zaprezentowały pokaz tańca nowoczesnego.

GMINNE ŚWIĘTO SPORTU KRYNICE 2010

18 Wójt Gminy Krynice i Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach zapraszają na Święto Sportu, które odbędzie się 27.06.2010r. na Placu przy Ośrodku Zdrowia w Krynicach.
Rozpoczęcie imprezy o godz. 14.00

Wiosenny Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Krynice

dsc05266 (small) Zorganizowany został przez Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach
 oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Krynice. Wzięły w nim udział: KGW Dąbrowa, KGW Majdan Krynicki, KGW Zadnoga oraz KGW Zwiartów. Organizatorzy przygotowali cztery konkurencje: Prezentacja Swojej Miejscowości, Wiosenna Piosenka, Wiosenny Smakołyk oraz Wiosna w bukiecie.
Jury w składzie: Barbara Darmochwał, Teresa Śmiech oraz Zofia Ananicz,
 będąc pod wrażeniem poziomu prezentacji postanowiło przyznać cztery I miejsca. 
 

                                                   Wiosnę było słychać, widać i czuć!

Patronat honorowy nad imprezą objął Wójt Gminy Krynice Janusz Bałabuch

II Gminny Przegląd Jasełek i Grup Kolędniczych Zwiartów 2010

dsc04266 26 stycznia 2010 r. Szkoła Podstawowa w Zwiartowie zgromadziła miłośników tradycji bożonarodzeniowych  na II Gminnym Przeglądzie Jasełek i Grup Kolędniczch. Przegląd zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach przy współpracy Szkoły Podstawowej w Zwiartowie, Biblioteki Publicznej Gminy Krynice, Koła Gospodyń Wiejskich w Zwiartowie.  Patronat nad przeglądem objął Wójt Gminy Krynice Janusz Bałabuch.
Na przegląd przybyli zaproszeni goście: Sekretarz Powiatu Tomaszowskiego Stanisław Cisło, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Dawidowski, Wójt Gminy Krynice Janusz Bałabuch, Przewodniczący Rady Gminy  Krynice Antoni Basak, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej oraz przedstawiciel lokalnej prasy Zofia Ananicz.

Ks. Wacław Oszajca

kswaclaw "Moja wieś obsiadła niewielki pagórek zewsząd otoczony łąkami. Domy, a właściwie drewniane chałupy, bo dopiero za mojej pamięci w wielu z nich, w tym w naszej, klepiska zastąpiono podłogami, a słomiane strzechy dachówkami, stały wzdłuż drogi biegnącej ze wschodu na zachód. [...] Na wschodnim końcu wsi, zwanym Garbem, wybudowano przed wojną czteroklasową szkołę. Tam też znajdował się dwór pana dziedzica Makomaskiego, w którym po wojnie mieszkała jedna czy dwie rodziny fornalskie. Część pomieszczeń, w późniejszym czasie, zajmowała szkoła. Do moich czasów zachowała się stodoła, stajnia, spichlerz, lodownia, czyli dół, w którym zimą gromadzono lód na lato, i dziki sad, czyli park." Tak wieś Zwiartów w gminie Krynice opisał pochodzący z niej poeta ks. Wacław Oszajca.

 

LogoGminy

bip

obywatel

Pogoda

Stacja meteo umieszczona jest na budynku Urzędu Gminy Krynice

Weather Underground PWS IKRYNICE4

ODPADY KOMUNALNE

POLECAMY:

Dzieje Miejscowości

Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj urzędy
US   ZUS   KRUS   Sąd  
Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com