WAŻNE INFORMACJE
  Przypominamy że wyliczoną w deklaracji opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania raz w miesiącu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu , którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

GMINA W OBIEKTYWIE

Razem bezpieczniej

razem bezpieczniej

PRAWO

 

bannery120x60

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj akty prawne
Status dokumentu:
Wydawnictwo:
Rok          Numer      Pozycja
   
Szukaj w tytule:

OGŁOSZENIE O NABORZE DZIECI DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

Zespół Szkół w Krynicach ogłasza nabór dzieci chętnych do uczęszczania do punktu przedszkolnego. Zasady naboru i uczestnictwa w projekcie reguluje Regulamin rekrutacji kadry i uczestników oraz uczestnictwa w projekcie „Klub Przedszkolaka w Krynicach”.
Do klubu w pierwszej kolejności przyjmowane będą :
a) dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Krynice,
b) dzieci pochodzące z rodzin korzystających z pomocy społecznej (wymagane
zaświadczenie z GOPS potwierdzające stan faktyczny),
c) dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych oraz osób samotnie
wychowujących dzieci,
d) następnie decydowała będzie kolejność zgłoszeń.
Do punktu przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci niepełnosprawne w stopniu
lekkim lub umiarkowanym.

 

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE O NABORZE DZIECI DO PUNKTU...

Komunikat w sprawie stypendium szkolnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach
ogłasza nabór wniosków na  stypendium szkolne
na rok szkolny 2013/2014.

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie wszystkich typów szkół oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Czytaj więcej: Komunikat w sprawie stypendium szkolnego

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003r., poz. 687 tekst jednolity) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 15 lipca 2013r. na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na:
rozbudowie drogi krajowej Nr 17 na odcinku Łabunie Reforma – Polanówka od km 191+200 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3265L w km 193+596 (wraz ze skrzyżowaniem).

 Więcęj informacji TUTAJ

Długoletnie pożycie małżeńskie

W dniu 25 czerwca 2013 r. w Krynicach odbył się jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego na którym Wójt Gminy Krynice Pan Janusz Bałabuch wręczył parom odznaczenia przyznane przez Prezydenta RP .W uroczystości uczestniczył Pan Rober Kuźniarz  członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego. Odznaczenia otrzymali:

Czytaj więcej: Długoletnie pożycie małżeńskie

Sobótka wędkarska

BEZZWROTNA DOTACJA DLA NOWYCH FIRM

LogoGminy

SMSKRYNICE

bip

obywatel

Pogoda

Stacja meteo umieszczona jest na budynku Urzędu Gminy Krynice

Weather Underground PWS IKRYNICE4

album 0001

ODPADY KOMUNALNE

POLECAMY:

Dzieje Miejscowości

Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj urzędy
US   ZUS   KRUS   Sąd  
Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com